DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 18.11.2020 / KONSERNIOHJEKONSERNIOHJEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020912-7.HTMKunnanhallitus 18.11.2020 / TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020912-8.HTMKunnanhallitus 18.11.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020912-9.HTMKunnanhallitus 18.11.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020912-2.HTMKunnanhallitus 18.11.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020912-1.HTMKunnanhallitus 18.11.2020 / KORPELAN VOIMA YHTYMÄKOKOUS 27.11.2020KORPELAN VOIMA YHTYMÄKOKOUS 27.11.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020912-4.HTMKunnanhallitus 18.11.2020 / JÄSENEN VALINTA KIERTOON-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄNJÄSENEN VALINTA KIERTOON-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄNhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020912-3.HTMKunnanhallitus 18.11.2020 / HILKKA KARJALAISEN ALOITE KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA HALSUAN KOULULTA AHONTIEN RISTEYKSEEN YLIKYLÄSSÄHILKKA KARJALAISEN ALOITE KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA HALSUAN KOULULTA AHONTIEN RISTEYKSEEN YLIKYLÄSSÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020912-6.HTMKunnanhallitus 18.11.2020 / TONTIN MYYMINEN KAISLARANTA RN:O 56:70TONTIN MYYMINEN KAISLARANTA RN:O 56:70http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020912-5.HTMKunnanvaltuusto 12.11.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020911-2.HTMKunnanvaltuusto 12.11.2020 / TIEDOKSIANTOLUONTEISET ASIATTIEDOKSIANTOLUONTEISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020911-9.HTMKunnanvaltuusto 12.11.2020 / NS KOTIPESÄN KIINTEISTÖN PERUSKORJAUSNS KOTIPESÄN KIINTEISTÖN PERUSKORJAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020911-8.HTMKunnanvaltuusto 12.11.2020 / VUODEN 2021 TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINENVUODEN 2021 TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020911-7.HTMKunnanvaltuusto 12.11.2020 / ASUMISPALVELUYHDISTYKSEN TOIMINNAN JA RAKENNUSTEN SIIRTO KUNNALLE ASUMISPALVELUYHDISTYKSEN TOIMINNAN JA RAKENNUSTEN SIIRTO KUNNALLE http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020911-6.HTMKunnanvaltuusto 12.11.2020 / ALUEELLINEN HYVINTIKERTOMUKSEN JA -SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINENALUEELLINEN HYVINTIKERTOMUKSEN JA -SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020911-5.HTMKunnanvaltuusto 12.11.2020 / KORPELAN VOIMA PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSKORPELAN VOIMA PERUSSOPIMUKSEN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020911-4.HTMKunnanvaltuusto 12.11.2020 / OMAVELKAINEN TAKAUS : HALSUAN KEHITYS OYOMAVELKAINEN TAKAUS : HALSUAN KEHITYS OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020911-3.HTMKunnanvaltuusto 12.11.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020911-1.HTMKunnanhallitus 21.10.2020 / ASUMISPALVELUYHDISTYKSEN TOIMINNAN JA RAKENNUSTEN SIIRTO KUNNALLE ASUMISPALVELUYHDISTYKSEN TOIMINNAN JA RAKENNUSTEN SIIRTO KUNNALLE http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020908-9.HTMKunnanhallitus 21.10.2020 / KORPELAN VOIMA PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSKORPELAN VOIMA PERUSSOPIMUKSEN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020908-5.HTMKunnanhallitus 21.10.2020 / VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA 2021 SUORITETTAVIIN VAALEIHINVAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA 2021 SUORITETTAVIIN VAALEIHINhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020908-4.HTMKunnanhallitus 21.10.2020 / KUNTAVAALIEN 2021 ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINENKUNTAVAALIEN 2021 ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020908-3.HTMKunnanhallitus 21.10.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020908-2.HTMKunnanhallitus 21.10.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020908-1.HTMKunnanhallitus 21.10.2020 / KORPELAN VOIMA YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTAKORPELAN VOIMA YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020908-6.HTMKunnanhallitus 21.10.2020 / OMAVELKAINEN TAKAUS : HALSUAN KEHITYS OYOMAVELKAINEN TAKAUS : HALSUAN KEHITYS OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020908-11.HTMKunnanhallitus 21.10.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020908-12.HTMKunnanhallitus 21.10.2020 / LAUSUNTO: POHJAVESIALUEIDEN UUDELLEENLUOKITUSLAUSUNTO: POHJAVESIALUEIDEN UUDELLEENLUOKITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020908-8.HTMKunnanhallitus 21.10.2020 / ALUEELLINEN HYVINTIKERTOMUKSEN JA -SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINENALUEELLINEN HYVINTIKERTOMUKSEN JA -SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020908-7.HTMKunnanhallitus 21.10.2020 / VUODEN 2021 TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINENVUODEN 2021 TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020908-10.HTM