DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/TELIMET.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.06.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020897-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.06.2020 / RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖKSET §§ 7-15RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖKSET §§ 7-15http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020897-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.06.2020 / RAKENNUSLUPANRO 18, ELÄINSUOJAN OSITTAINEN PURKU JA LAAJENTAMINENRAKENNUSLUPANRO 18, ELÄINSUOJAN OSITTAINEN PURKU JA LAAJENTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020897-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020897-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.06.2020 / TIEDOKSIANTOLUONTOISET ASIATTIEDOKSIANTOLUONTOISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020897-8.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.06.2020 / YSL 115 §:N MUKAINEN ELÄINSUOJAN ILMOITUSPÄÄTÖSYSL 115 §:N MUKAINEN ELÄINSUOJAN ILMOITUSPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020897-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.06.2020 / YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET TIEHOITOKUNNILLEYKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET TIEHOITOKUNNILLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020897-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 30.06.2020 / RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINENRAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020897-3.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020900-6.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / KANNISTON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAKANNISTON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020900-4.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSETKUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020900-5.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020900-1.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / HONKAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAHONKAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020900-3.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020900-2.HTMKunnanvaltuusto 25.06.2020 / TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020899-7.HTMKunnanvaltuusto 25.06.2020 / VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUSVUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020899-6.HTMKunnanvaltuusto 25.06.2020 / KEHITYSYHTIÖN PERUSTAMINENKEHITYSYHTIÖN PERUSTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020899-5.HTMKunnanvaltuusto 25.06.2020 / KIINTEISTÖN OSTAMINEN : PELLERVO 2:276KIINTEISTÖN OSTAMINEN : PELLERVO 2:276http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020899-4.HTMKunnanvaltuusto 25.06.2020 / JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTAANJÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTAANhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020899-3.HTMKunnanvaltuusto 25.06.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020899-2.HTMKunnanvaltuusto 25.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020899-1.HTMKunnanhallitus 10.06.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020898-9.HTMKunnanhallitus 10.06.2020 / KEHITYSYHTIÖN PERUSTAMINENKEHITYSYHTIÖN PERUSTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020898-8.HTMKunnanhallitus 10.06.2020 / YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTA- JA KOHDEAVUSTUKSET 2020YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTA- JA KOHDEAVUSTUKSET 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020898-7.HTMKunnanhallitus 10.06.2020 / KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMATKUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020898-6.HTMKunnanhallitus 10.06.2020 / KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2020KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020898-5.HTMKunnanhallitus 10.06.2020 / KASENET OY HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTAKASENET OY HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020898-4.HTMKunnanhallitus 10.06.2020 / KORPELAN VOIMA YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTAKORPELAN VOIMA YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020898-3.HTMKunnanhallitus 10.06.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020898-2.HTMKunnanhallitus 10.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2020898-1.HTM