DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 27.03.2019 / KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSET JA LAAJENNUSKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSET JA LAAJENNUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019844-6.HTMKunnanvaltuusto 27.03.2019 / MÄÄRÄALOJEN OSTAMINEN SEURAKUNNALTA HARJUBACKA RN:O 16:27 NIMISESTÄ TILASTAMÄÄRÄALOJEN OSTAMINEN SEURAKUNNALTA HARJUBACKA RN:O 16:27 NIMISESTÄ TILASTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019844-7.HTMKunnanvaltuusto 27.03.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019844-1.HTMKunnanvaltuusto 27.03.2019 / KUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAPAKUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAPAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019844-3.HTMKunnanvaltuusto 27.03.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019844-2.HTMKunnanvaltuusto 27.03.2019 / KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN TIEDOKSISAATTAMINENKUNNALLISTEN ILMOITUSTEN TIEDOKSISAATTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019844-4.HTMKunnanvaltuusto 27.03.2019 / KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENKESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019844-5.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / TALOUSARVION YLITYKSET VUONNA 2018TALOUSARVION YLITYKSET VUONNA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019845-3.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019845-2.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019845-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 26.03.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019843-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 26.03.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019843-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 26.03.2019 / RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019843-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 26.03.2019 / RAKENNUSTARKASTAJAN LUPA- JA JATKOAIKAPÄÄTÖKSETRAKENNUSTARKASTAJAN LUPA- JA JATKOAIKAPÄÄTÖKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019843-4.HTMKunnanhallitus 20.03.2019 / LAUSUNTO KELIBER OY:N LOUHOSALUEIDEN KAAVAEHDOTUKSESTALAUSUNTO KELIBER OY:N LOUHOSALUEIDEN KAAVAEHDOTUKSESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019842-7.HTMKunnanhallitus 20.03.2019 / SOPIMUS PURKUVAKUUDEN ASETTAMISESTA : HALSUAN TUULIVOIMA OYSOPIMUS PURKUVAKUUDEN ASETTAMISESTA : HALSUAN TUULIVOIMA OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019842-5.HTMKunnanhallitus 20.03.2019 / KANNISTON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAKANNISTON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019842-3.HTMKunnanhallitus 20.03.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019842-8.HTMKunnanhallitus 20.03.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019842-1.HTMKunnanhallitus 20.03.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019842-2.HTMKunnanhallitus 20.03.2019 / HONKAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAHONKAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019842-4.HTMKunnanhallitus 20.03.2019 / KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTTAMINENKESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019842-6.HTMKunnanhallitus 06.03.2019 / KAAVOITUSSOPIMUS : HONKAKANGASKAAVOITUSSOPIMUS : HONKAKANGAShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019839-4.HTMKunnanhallitus 06.03.2019 / KAAVOITUSSOPIMUS : KANNISTOKAAVOITUSSOPIMUS : KANNISTOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019839-3.HTMKunnanhallitus 06.03.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019839-2.HTMKunnanhallitus 06.03.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019839-1.HTMKunnanhallitus 06.03.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019839-6.HTMKunnanhallitus 06.03.2019 / HALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVAHALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019839-5.HTMKunnanhallitus 20.02.2019 / KANNISTON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAKANNISTON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019837-4.HTMKunnanhallitus 20.02.2019 / TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMATYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019837-8.HTM