DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 10.10.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018823-6.HTMKunnanhallitus 10.10.2018 / ALUEELLISEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINENALUEELLISEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018823-4.HTMKunnanhallitus 10.10.2018 / LAUSUNTO : PELASTUSLAUTAKUNNAN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2019-2021LAUSUNTO : PELASTUSLAUTAKUNNAN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2019-2021http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018823-3.HTMKunnanhallitus 10.10.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018823-2.HTMKunnanhallitus 10.10.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018823-1.HTMKunnanhallitus 10.10.2018 / TALOUSARVION 2019 LAADINTATALOUSARVION 2019 LAADINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018823-5.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.09.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018821-7.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.09.2018 / VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKISTUS JA ASIAKASMAKSUJEN MUUTOKSET 1.8.2018 ALKAENVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKISTUS JA ASIAKASMAKSUJEN MUUTOKSET 1.8.2018 ALKAENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018821-5.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.09.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETTIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018821-6.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.09.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018821-1.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.09.2018 / HALSUAN PERUSOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2018-2019HALSUAN PERUSOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2018-2019http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018821-3.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.09.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018821-2.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.09.2018 / TALOUSARVION TOTEUMA 1.5-31.8.2018TALOUSARVION TOTEUMA 1.5-31.8.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018821-4.HTMKunnanhallitus 12.09.2018 / LOUNASRUOKALATOIMINNAN KÄYNNISTÄMINENLOUNASRUOKALATOIMINNAN KÄYNNISTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018822-7.HTMKunnanhallitus 12.09.2018 / TEKNISEN TOIMEN PÄIVYSTYSJÄRJESTELMÄTEKNISEN TOIMEN PÄIVYSTYSJÄRJESTELMÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018822-8.HTMKunnanhallitus 12.09.2018 / LAUSUNTO : PELASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2019 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021LAUSUNTO : PELASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2019 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018822-5.HTMKunnanhallitus 12.09.2018 / LAUSUNTO : PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2019-2020LAUSUNTO : PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2019-2020http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018822-6.HTMKunnanhallitus 12.09.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018822-1.HTMKunnanhallitus 12.09.2018 / MÄÄRÄALAN LUOVUTUS TILASTA HAUTAMÄKI IMÄÄRÄALAN LUOVUTUS TILASTA HAUTAMÄKI Ihttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018822-4.HTMKunnanhallitus 12.09.2018 / ASUNTO-OSAKKEEN OSTAMINEN : KOIVIKKO TUOVIASUNTO-OSAKKEEN OSTAMINEN : KOIVIKKO TUOVIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018822-3.HTMKunnanhallitus 12.09.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018822-2.HTMKunnanhallitus 12.09.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018822-9.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.09.2018 / OIKAISUVAATIMUS: TUKITUN OJAN AVAAMISKEHOTUSOIKAISUVAATIMUS: TUKITUN OJAN AVAAMISKEHOTUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018820-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.09.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018820-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.09.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018820-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.09.2018 / LÄMPÖLAITOKSEN HOIDON MYYNTI HALSUAN ENERGIA OY:LLELÄMPÖLAITOKSEN HOIDON MYYNTI HALSUAN ENERGIA OY:LLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018820-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.09.2018 / RAKENNUSTARKASTAJAN HYVÄKSYMÄT TOIMENPIDEILMOITUKSET 2-4 JA LUPAPÄÄTÖKSET 20-22RAKENNUSTARKASTAJAN HYVÄKSYMÄT TOIMENPIDEILMOITUKSET 2-4 JA LUPAPÄÄTÖKSET 20-22http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018820-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.09.2018 / KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSKUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018820-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.09.2018 / TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-31.8.2018TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-31.8.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018820-4.HTMKunnanhallitus 15.08.2018 / TOIMISTOSIHTEERIN VIRKATOIMISTOSIHTEERIN VIRKAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018819-4.HTM