DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / HALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVAHALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019861-3.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019861-2.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019861-1.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.06.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019856-1.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.06.2019 / HALLINTOSÄÄNNÖSTÄ POIKKEAMINENHALLINTOSÄÄNNÖSTÄ POIKKEAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019856-8.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.06.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019856-7.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.06.2019 / KOULUKULJETUKSISTA VASTAAVIEN YRITTÄJIEN VALINTAKOULUKULJETUKSISTA VASTAAVIEN YRITTÄJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019856-3.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.06.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019856-2.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.06.2019 / MATEMATIIKAN OPETTAJAN SIJAISEN VALINTA 1.8. 2019 - 28.3.2020MATEMATIIKAN OPETTAJAN SIJAISEN VALINTA 1.8. 2019 - 28.3.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019856-4.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.06.2019 / AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINENAAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019856-6.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.06.2019 / PERUSOPETUKSEN VARAJOHTAJAN TEHTÄVÄPERUSOPETUKSEN VARAJOHTAJAN TEHTÄVÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019856-5.HTMKunnanvaltuusto 19.06.2019 / JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAANJÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAANhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019858-5.HTMKunnanvaltuusto 19.06.2019 / ERO LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUSIEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA: NOORA MASTOKANGASERO LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUSIEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA: NOORA MASTOKANGAShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019858-6.HTMKunnanvaltuusto 19.06.2019 / LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2019-2021LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2019-2021http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019858-7.HTMKunnanvaltuusto 19.06.2019 / VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUSVUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019858-8.HTMKunnanvaltuusto 19.06.2019 / VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUSVUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019858-9.HTMKunnanvaltuusto 19.06.2019 / KUNNANHALLITUKSEN VALINTA VUOSILLE 2019-2021 KEVÄTKUNNANHALLITUKSEN VALINTA VUOSILLE 2019-2021 KEVÄThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019858-4.HTMKunnanvaltuusto 19.06.2019 / KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA VUOSILLE 2019-2021 KEVÄTKUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA VUOSILLE 2019-2021 KEVÄThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019858-3.HTMKunnanvaltuusto 19.06.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019858-2.HTMKunnanvaltuusto 19.06.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019858-1.HTMKunnanvaltuusto 19.06.2019 / JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAANJÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAANhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019858-10.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / OSALLISTUMINEN KUNTAMARKKINOILLE 11.-12.9.2019OSALLISTUMINEN KUNTAMARKKINOILLE 11.-12.9.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019859-5.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA : KORPELAN VOIMAYHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA : KORPELAN VOIMAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019859-6.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / HALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVAHALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019859-4.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAANJÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAANhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019859-3.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019859-2.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019859-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2019 / YMPÄRISTÖKATSELMUSYMPÄRISTÖKATSELMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019851-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019851-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019851-1.HTM