DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 11.11.2021 / HONKAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAHONKAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021958-4.HTMKunnanvaltuusto 11.11.2021 / JÄSENEN VALINTA KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEENJÄSENEN VALINTA KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021958-3.HTMKunnanvaltuusto 11.11.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021958-2.HTMKunnanvaltuusto 11.11.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021958-1.HTMKunnanvaltuusto 11.11.2021 / TIEDOKSIANTOLUONTEISET ASIATTIEDOKSIANTOLUONTEISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021958-9.HTMKunnanvaltuusto 11.11.2021 / RAKENNUSVALVONNAN MAKSUJEN TARKISTUSRAKENNUSVALVONNAN MAKSUJEN TARKISTUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021958-7.HTMKunnanvaltuusto 11.11.2021 / ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUSALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021958-6.HTMKunnanvaltuusto 11.11.2021 / VEROPROSENTIT VUODELLE 2022VEROPROSENTIT VUODELLE 2022http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021958-8.HTMKunnanvaltuusto 11.11.2021 / KANNISTON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAKANNISTON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021958-5.HTMKunnanhallitus 03.11.2021 / RAKENNUSVALVONNAN MAKSUJEN TARKISTUSRAKENNUSVALVONNAN MAKSUJEN TARKISTUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021959-6.HTMKunnanhallitus 03.11.2021 / KANNISTON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAKANNISTON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021959-5.HTMKunnanhallitus 03.11.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021959-7.HTMKunnanhallitus 03.11.2021 / HONKAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAHONKAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021959-4.HTMKunnanhallitus 03.11.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021959-2.HTMKunnanhallitus 03.11.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021959-1.HTMKunnanhallitus 03.11.2021 / VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021959-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 27.10.2021 / KIINTEISTÖSTRATEGIAN LAATIMINENKIINTEISTÖSTRATEGIAN LAATIMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021957-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 27.10.2021 / TALOUSARVIO VUODELLE 2022TALOUSARVIO VUODELLE 2022http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021957-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 27.10.2021 / IRTISANOUTUMINENIRTISANOUTUMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021957-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 27.10.2021 / RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖKSETRAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021957-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 27.10.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021957-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 27.10.2021 / KIINTEISTÖN VETTYMINENKIINTEISTÖN VETTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021957-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 27.10.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021957-2.HTMKunnanhallitus 20.10.2021 / VUODEN 2022 ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINENVUODEN 2022 ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021956-4.HTMKunnanhallitus 20.10.2021 / JÄSENEN VALINTA KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEENJÄSENEN VALINTA KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021956-3.HTMKunnanhallitus 20.10.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021956-2.HTMKunnanhallitus 20.10.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021956-1.HTMKunnanhallitus 20.10.2021 / ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUSALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021956-5.HTMKunnanhallitus 20.10.2021 / LAUSUNTO: KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA 2022-2025LAUSUNTO: KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA 2022-2025http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021956-7.HTMKunnanhallitus 20.10.2021 / LAUSUNTO: KESKI-POHJANMAAN ILMASTOTIEKARTTALAUSUNTO: KESKI-POHJANMAAN ILMASTOTIEKARTTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2021956-6.HTM