DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 15.08.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018819-10.HTMKunnanhallitus 15.08.2018 / KANNELMAN PALOILMAISINLAITTEISTON UUSIMISEN MÄÄRÄRAHAKANNELMAN PALOILMAISINLAITTEISTON UUSIMISEN MÄÄRÄRAHAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018819-9.HTMKunnanhallitus 15.08.2018 / LIIKENNEYMPYRÄN OTTAMINEN KUNNAN HOIDETTAVAKSILIIKENNEYMPYRÄN OTTAMINEN KUNNAN HOIDETTAVAKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018819-8.HTMKunnanhallitus 15.08.2018 / TOIMISTOSIHTEERIN VIRKATOIMISTOSIHTEERIN VIRKAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018819-4.HTMKunnanhallitus 15.08.2018 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJATKUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018819-3.HTMKunnanhallitus 15.08.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018819-2.HTMKunnanhallitus 15.08.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018819-1.HTMKunnanhallitus 15.08.2018 / SITOUTUMINEN YLIOPISTOKESKUSKUSTOIMINTAAN 2019-2024SITOUTUMINEN YLIOPISTOKESKUSKUSTOIMINTAAN 2019-2024http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018819-5.HTMKunnanhallitus 15.08.2018 / YHTEISOMISTUKSEN PURKAMINEN HALSUAN KUNNAN JA HALSUAN HEVOSJALOSTUSYHDISTYKSEN YHDESSÄ OMISTAMIEN TILOJEN OSALTAYHTEISOMISTUKSEN PURKAMINEN HALSUAN KUNNAN JA HALSUAN HEVOSJALOSTUSYHDISTYKSEN YHDESSÄ OMISTAMIEN TILOJEN OSALTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018819-7.HTMKunnanhallitus 15.08.2018 / TEKNISEN TOIMEN PÄIVYSTYSJÄRJESTELMÄTEKNISEN TOIMEN PÄIVYSTYSJÄRJESTELMÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018819-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018815-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2018 / YMPÄRISTÖKATSELMUSYMPÄRISTÖKATSELMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018815-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018815-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2018 / RAKENNUSTARKASTAJAN HYVÄKSYMÄ TOIMENPIDEILMOITUS 1 JA LUPAPÄÄTÖKSET 9 - 19 RAKENNUSTARKASTAJAN HYVÄKSYMÄ TOIMENPIDEILMOITUS 1 JA LUPAPÄÄTÖKSET 9 - 19 http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018815-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2018 / YKSITYISTIEAVUSTUKSET TIEHOITOKUNNILLEYKSITYISTIEAVUSTUKSET TIEHOITOKUNNILLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018815-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2018 / KANNELMAN PALOILMAISINLAITTEISTON UUSIMINENKANNELMAN PALOILMAISINLAITTEISTON UUSIMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018815-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2018 / RAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖS, KOSKIEN KAATOPAIKKOJEN YHTEISTARKKAILUA 2018-2021RAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖS, KOSKIEN KAATOPAIKKOJEN YHTEISTARKKAILUA 2018-2021http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018815-8.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2018 / ROSKAANTUNEEN ALUEEN TARKASTUS JA SIIVOUSKEHOITUS HALSUAN KUNNAN KESKUSTASTA LUOTEESEEN OLEVALLA TILALLAROSKAANTUNEEN ALUEEN TARKASTUS JA SIIVOUSKEHOITUS HALSUAN KUNNAN KESKUSTASTA LUOTEESEEN OLEVALLA TILALLAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018815-4.HTMKunnanhallitus 13.06.2018 / SOPIMUS 4H-YHDISTYKSEN KANSSASOPIMUS 4H-YHDISTYKSEN KANSSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018813-3.HTMKunnanhallitus 13.06.2018 / LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSETLIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018813-4.HTMKunnanhallitus 13.06.2018 / NUORISOTOIMEN AVUSTUKSETNUORISOTOIMEN AVUSTUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018813-5.HTMKunnanhallitus 13.06.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018813-8.HTMKunnanhallitus 13.06.2018 / LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VERONTILITYSLAIN 5A JA 13 §:N MUUTTAMISESTALAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VERONTILITYSLAIN 5A JA 13 §:N MUUTTAMISESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018813-7.HTMKunnanhallitus 13.06.2018 / YHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2018YHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018813-6.HTMKunnanhallitus 13.06.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018813-2.HTMKunnanhallitus 13.06.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018813-1.HTMKunnanvaltuusto 06.06.2018 / TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018814-5.HTMKunnanvaltuusto 06.06.2018 / VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUS http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018814-4.HTMKunnanvaltuusto 06.06.2018 / TALOUSARVIOPOIKKEAMAT 2017TALOUSARVIOPOIKKEAMAT 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018814-3.HTMKunnanvaltuusto 06.06.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018814-2.HTM