DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSETKUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-8.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / MÄÄRÄALOJEN OSTAMINEN TILASTA HARJUBACKA RN:O 74-402-16-27MÄÄRÄALOJEN OSTAMINEN TILASTA HARJUBACKA RN:O 74-402-16-27http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-7.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / JÄSENEN VALINTA KUTSUNTALAUTAKUNTAANJÄSENEN VALINTA KUTSUNTALAUTAKUNTAANhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-6.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-5.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / KUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAPAKUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAPAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-4.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN TIEDOKSISAATTAMINENKUNNALLISTEN ILMOITUSTEN TIEDOKSISAATTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-3.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-2.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-1.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / MÖNKIJÄN HANKKIMINENMÖNKIJÄN HANKKIMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-13.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-14.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / KUNTASTRATEGIAN TOIMENPIDESUUNNITELMAKUNTASTRATEGIAN TOIMENPIDESUUNNITELMAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-15.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJETALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-10.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / SOPIMUKSET PAIKALLISESTA JÄRJESTELYVARAERÄSTÄSOPIMUKSET PAIKALLISESTA JÄRJESTELYVARAERÄSTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-11.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / ELINKEINOJEN EDISTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖPERUSTEET 2019ELINKEINOJEN EDISTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖPERUSTEET 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-12.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / KUNNAN VALTIONOSUUDET VUONNA 2019KUNNAN VALTIONOSUUDET VUONNA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019834-9.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 14.01.2019 / HYVÄKSYTTY TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA KÄYTTÖSUUNNITELMAHYVÄKSYTTY TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA KÄYTTÖSUUNNITELMAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019833-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 14.01.2019 / RAKENNUSTARKASTAJAN HYVÄKSYMÄT LUPAPÄÄTÖKSET 29 - 31RAKENNUSTARKASTAJAN HYVÄKSYMÄT LUPAPÄÄTÖKSET 29 - 31http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019833-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 14.01.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019833-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 14.01.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019833-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 14.01.2019 / TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-31.12.2018TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-31.12.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019833-3.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2018 / TIEDOKSIANTOLUONTEISET ASIATTIEDOKSIANTOLUONTEISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018832-5.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2018 / TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018832-4.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2018 / TYÖPLUSKUNTA OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄTYÖPLUSKUNTA OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018832-3.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018832-2.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018832-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2018 / KAATOPAIKKOJEN KUNNOSTUSKAATOPAIKKOJEN KUNNOSTUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018831-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018831-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018831-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2018 / AMMATTIMIEHEN TOIMEN VAKINAINEN TÄYTTÄMINENAMMATTIMIEHEN TOIMEN VAKINAINEN TÄYTTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018831-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2018 / LAUSUNTOPYYNTÖ, DNRO 605/11.08/2018LAUSUNTOPYYNTÖ, DNRO 605/11.08/2018http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018831-5.HTM