DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / KUNTALAISALOITTEITA 2017KUNTALAISALOITTEITA 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-9.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / KANNANOTTO TEIDEN KUNNOSSAPITOONKANNANOTTO TEIDEN KUNNOSSAPITOONhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-8.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / OSAYLEISKAAVAN ALUEEN TARKISTAMINENOSAYLEISKAAVAN ALUEEN TARKISTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-7.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / VALTIONOSUUDET VUODELLE 2018VALTIONOSUUDET VUODELLE 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-6.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / EDUSTAJAN VALINTA : MILLESPAKKA OY YHTIÖKOKOUKSET 2018-2019EDUSTAJAN VALINTA : MILLESPAKKA OY YHTIÖKOKOUKSET 2018-2019http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-5.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / JÄSENEN VALINTA : MILLESPAKKA OY HALLITUSJÄSENEN VALINTA : MILLESPAKKA OY HALLITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-4.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-3.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-2.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-1.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-15.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / LAUSUNTO: LÖYTÖNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALAUSUNTO: LÖYTÖNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-14.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-13.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / HALSUAN KIRKONSEUTU POHJOISOSAN ASEMAKAAVA KORTTELI 158 HALSUAN KIRKONSEUTU POHJOISOSAN ASEMAKAAVA KORTTELI 158 http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-12.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / TALOUSHALLINTOYHTEISTYÖ HALSUAN EV.LUT SEURAKUNNAN KANSSATALOUSHALLINTOYHTEISTYÖ HALSUAN EV.LUT SEURAKUNNAN KANSSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-11.HTMKunnanhallitus 13.02.2018 / TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 2018TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018802-10.HTMKunnanvaltuusto 31.01.2018 / HALSUAN KUNTASTRATEGIA 2018-2022HALSUAN KUNTASTRATEGIA 2018-2022http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018798-5.HTMKunnanvaltuusto 31.01.2018 / KUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAPAKUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAPAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018798-4.HTMKunnanvaltuusto 31.01.2018 / TIEDOKSIANTOLUONTEISET ASIATTIEDOKSIANTOLUONTEISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018798-6.HTMKunnanvaltuusto 31.01.2018 / KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN TIEDOKSISAATTAMINENKUNNALLISTEN ILMOITUSTEN TIEDOKSISAATTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018798-3.HTMKunnanvaltuusto 31.01.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018798-2.HTMKunnanvaltuusto 31.01.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018798-1.HTMKunnanhallitus 16.01.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018797-12.HTMKunnanhallitus 16.01.2018 / HALSUAN KUNTASTRATEGIA 2018-2022HALSUAN KUNTASTRATEGIA 2018-2022http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018797-11.HTMKunnanhallitus 16.01.2018 / TAHE-OHJELMISTON HANKINTATAHE-OHJELMISTON HANKINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018797-10.HTMKunnanhallitus 16.01.2018 / TAIPALEEN ALUEEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYTAIPALEEN ALUEEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018797-3.HTMKunnanhallitus 16.01.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018797-2.HTMKunnanhallitus 16.01.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018797-1.HTMKunnanhallitus 16.01.2018 / JÄSENEN VALINTA KUTSUNTALAUTAKUNTAANJÄSENEN VALINTA KUTSUNTALAUTAKUNTAANhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018797-4.HTMKunnanhallitus 16.01.2018 / HALSUAN KUNTA 150 VUOTTA TOIMIKUNTAHALSUAN KUNTA 150 VUOTTA TOIMIKUNTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018797-5.HTMKunnanhallitus 16.01.2018 / KUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAPAKUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAPAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2018797-6.HTM