DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/TELIMET.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 22.05.2019 / LAISNEVAN SULJETUN KAATOPAIKAN TILANNELAISNEVAN SULJETUN KAATOPAIKAN TILANNEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019850-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 22.05.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019850-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 22.05.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019850-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 22.05.2019 / AMMATTIMIEHEN VAKINAINEN TOIMIAMMATTIMIEHEN VAKINAINEN TOIMIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019850-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 22.05.2019 / HALSUANJÄRVEN KUNNOSTUSHANKEHALSUANJÄRVEN KUNNOSTUSHANKEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019850-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 22.05.2019 / TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2019TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019850-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 22.05.2019 / RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖS 4RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖS 4http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019850-7.HTMKunnanhallitus 13.05.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019853-10.HTMKunnanhallitus 13.05.2019 / SEPPELEENLASKIJAT KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ 19.5.2019SEPPELEENLASKIJAT KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ 19.5.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019853-9.HTMKunnanhallitus 13.05.2019 / NUOPPARIN TOIMINNAN JATKAMINENNUOPPARIN TOIMINNAN JATKAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019853-8.HTMKunnanhallitus 13.05.2019 / LAUSUNTO : KESKI-POHJANMAAN 5. VAIHEMAAKUNTAKAAVALAUSUNTO : KESKI-POHJANMAAN 5. VAIHEMAAKUNTAKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019853-7.HTMKunnanhallitus 13.05.2019 / KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019853-6.HTMKunnanhallitus 13.05.2019 / KUNNANVIRASTON KESÄSULKEMINEN 2019KUNNANVIRASTON KESÄSULKEMINEN 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019853-5.HTMKunnanhallitus 13.05.2019 / KUNNANHALLITUKSEN VALINTA VUOSILLE 2019-2021 KEVÄTKUNNANHALLITUKSEN VALINTA VUOSILLE 2019-2021 KEVÄThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019853-4.HTMKunnanhallitus 13.05.2019 / KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA VUOSILLE 2019-2021 KEVÄTKUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA VUOSILLE 2019-2021 KEVÄThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019853-3.HTMKunnanhallitus 13.05.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019853-2.HTMKunnanhallitus 13.05.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019853-1.HTMKunnanvaltuusto 17.04.2019 / MUUTOS TALOUSARVION YLITYKSIIN : RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAMUUTOS TALOUSARVION YLITYKSIIN : RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019847-4.HTMKunnanvaltuusto 17.04.2019 / PAPPILAN KIINTEISTÖN OSTAMINENPAPPILAN KIINTEISTÖN OSTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019847-3.HTMKunnanvaltuusto 17.04.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019847-2.HTMKunnanvaltuusto 17.04.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019847-1.HTMKunnanhallitus 17.04.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019846-1.HTMKunnanhallitus 17.04.2019 / PAPPILAN KIINTEISTÖN OSTAMINENPAPPILAN KIINTEISTÖN OSTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019846-3.HTMKunnanhallitus 17.04.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019846-2.HTMKunnanhallitus 17.04.2019 / VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUSVUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019846-5.HTMKunnanhallitus 17.04.2019 / MAANVUOKRASOPIMUS MAANVUOKRASOPIMUS http://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019846-4.HTMKunnanhallitus 17.04.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019846-7.HTMKunnanhallitus 17.04.2019 / MUUTOS TALOUSARVION YLITYKSIIN : RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAMUUTOS TALOUSARVION YLITYKSIIN : RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019846-6.HTMKunnanvaltuusto 27.03.2019 / KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSET JA LAAJENNUSKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSET JA LAAJENNUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019844-6.HTMKunnanvaltuusto 27.03.2019 / MÄÄRÄALOJEN OSTAMINEN SEURAKUNNALTA HARJUBACKA RN:O 16:27 NIMISESTÄ TILASTAMÄÄRÄALOJEN OSTAMINEN SEURAKUNNALTA HARJUBACKA RN:O 16:27 NIMISESTÄ TILASTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/halsua/kokous/2019844-7.HTM