Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  KAAVALUONNOS EHDOTUSVAIHE
  KANNISTO OAS
  KAAVASELOSTUS
  VASTINEET UUDEN EHDOTUSVAIHEEN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN
  ERIÄVÄ MIELIPIDE KOSKELA
  ERIÄVÄ MIELIPIDE
Oheismateriaali
  ARKEOLOGINEN INVENTOINTI
  LUONTOSELVITYS
  MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUS
  METSÄPEURAN SEURANTAOHJELMA
  NATURA-ARVIOINTI
  NÄKYMÄANALYYSI JA VALOKUVASOVITTEET
  VASTINE EHDOTUSVAIHEEN KUULEMISEEN
  VASTINEET LUONNOSVAIHEEN KUULEMISEEN
  YHTEYSVIRANOMAISEN YVAS-LAUSUNNON HUOMIOIMINENEdellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa