DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-14.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-13.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-12.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU SYKSYLLÄ 2019KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU SYKSYLLÄ 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-11.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / ERON MYÖNTÄMINEN JUHA KUURAJÄRVELLE KAUSTISEN KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTAERON MYÖNTÄMINEN JUHA KUURAJÄRVELLE KAUSTISEN KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-10.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / JÄSENTEN VALINTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISTOIMIKUNTAANJÄSENTEN VALINTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISTOIMIKUNTAANhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-9.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / JÄSENTEN VALINTA MAANKÄYTTÖTOIMIKUNTAANJÄSENTEN VALINTA MAANKÄYTTÖTOIMIKUNTAANhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-8.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / HENKILÖSTÖJAOSTON JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2019 - 2021HENKILÖSTÖJAOSTON JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2019 - 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-7.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNTIINKUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNTIINhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-6.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / HALLINTOSÄÄNTÖMUUTOKSET 2019HALLINTOSÄÄNTÖMUUTOKSET 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-5.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUS VUONNA 2019KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUS VUONNA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-4.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOT VUODELLE 2020LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOT VUODELLE 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-3.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / TALOUSARVION 2020 LAADINTAOHJETALOUSARVION 2020 LAADINTAOHJEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-2.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191818-1.HTMTekninen lautakunta 13.08.2019 / RAEPATAPESUKONEEN HANKINTA KESKUSKEITTIÖLLERAEPATAPESUKONEEN HANKINTA KESKUSKEITTIÖLLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191819-7.HTMTekninen lautakunta 13.08.2019 / TRAKTORIN HANKINTA TEKNISELLE TOIMELLETRAKTORIN HANKINTA TEKNISELLE TOIMELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191819-6.HTMTekninen lautakunta 13.08.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191819-8.HTMTekninen lautakunta 13.08.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191819-10.HTMTekninen lautakunta 13.08.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191819-9.HTMTekninen lautakunta 13.08.2019 / URAKOITSIJAN VALINTA VUODEN 2019 PÄÄLLYSTYSTÖIHINURAKOITSIJAN VALINTA VUODEN 2019 PÄÄLLYSTYSTÖIHINhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191819-5.HTMTekninen lautakunta 13.08.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191819-2.HTMTekninen lautakunta 13.08.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191819-1.HTMTekninen lautakunta 13.08.2019 / PROJEKTINJOHDON KONSULTIN KILPAILUTTAMINEN MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKETTA VARTENPROJEKTINJOHDON KONSULTIN KILPAILUTTAMINEN MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKETTA VARTENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191819-4.HTMTekninen lautakunta 13.08.2019 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDATTEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191819-3.HTMSivistyslautakunta 13.08.2019 / SIVISTYSPALVELUIDEN TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI KUUKAUSILTA 1-6SIVISTYSPALVELUIDEN TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI KUUKAUSILTA 1-6http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191816-4.HTMSivistyslautakunta 13.08.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191816-3.HTMSivistyslautakunta 13.08.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191816-2.HTMSivistyslautakunta 13.08.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191816-1.HTMSivistyslautakunta 13.08.2019 / YHTEISTYÖKESKUSTELU KP-V:N KANSSA SOPIMUKSEN MUKAISESTA LIIKUNTAPALVELUJEN TUOTTAMISESTAYHTEISTYÖKESKUSTELU KP-V:N KANSSA SOPIMUKSEN MUKAISESTA LIIKUNTAPALVELUJEN TUOTTAMISESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191816-5.HTMSivistyslautakunta 13.08.2019 / SIVISTYSTOIMEN MAHDOLLISUUDET KUNNANVALTUUSTON EDELLYTTÄMÄN SÄÄSTÖVELVOITTEEN TOTEUTTAMISEKSI SIVISTYSTOIMEN MAHDOLLISUUDET KUNNANVALTUUSTON EDELLYTTÄMÄN SÄÄSTÖVELVOITTEEN TOTEUTTAMISEKSI http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191816-6.HTM