DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / PAJALAN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUEEN UUDISTAMINENPAJALAN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUEEN UUDISTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-17.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKEMUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-19.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / ASUINTONTTIEN HINNANALENNUS 31.8.2019 ASTIASUINTONTTIEN HINNANALENNUS 31.8.2019 ASTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-18.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / TRAKTORIN HANKINTA ULKOALUEIDEN HOITOONTRAKTORIN HANKINTA ULKOALUEIDEN HOITOONhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-15.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / YLIJOEN KATUVALAISTUKSEN UUSIMINENYLIJOEN KATUVALAISTUKSEN UUSIMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-14.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / TALOUSARVIORAPORTTI AJALTA 1.1. - 31.3.2019TALOUSARVIORAPORTTI AJALTA 1.1. - 31.3.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-13.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / VUODEN 2018 TILIT JA TILINPÄÄTÖSVUODEN 2018 TILIT JA TILINPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-12.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-11.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-10.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / VESI- JA VIEMÄRILIITTYMISSOPIMUSTEN EHTOJEN MUUTTAMINENVESI- JA VIEMÄRILIITTYMISSOPIMUSTEN EHTOJEN MUUTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-9.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / MIKONTANHUAN ASEMAKAAVAN MUUTOSMIKONTANHUAN ASEMAKAAVAN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-8.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-7.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-6.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-5.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-4.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 1.6.2019 - 31.5.2021KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 1.6.2019 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-3.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYPÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-2.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-1.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / LISÄMÄÄRÄRAHATARVE ERITYISEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTTAMISEENLISÄMÄÄRÄRAHATARVE ERITYISEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTTAMISEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-16.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / VALITUSOSOITUSVALITUSOSOITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-23.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEETVALTUUTETTUJEN ALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-22.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-21.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2019 / TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KAUSTISEN KEHITYS OY:LLE KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN KRUUPAKKA 1 TEOLLISUUS- JA YRITYKSIEN VASTAANOTTOTILAN RAKENTAMISEENTAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KAUSTISEN KEHITYS OY:LLE KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN KRUUPAKKA 1 TEOLLISUUS- JA YRITYKSIEN VASTAANOTTOTILAN RAKENTAMISEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191809-20.HTMKunnanhallitus 26.06.2019 / VARHAISKASVATUKSEN RYHMIKSEN MÄÄRÄAIKAINEN TOTEUTTAMINEN TOIMINTAKAUDELLA 2019 - 2020VARHAISKASVATUKSEN RYHMIKSEN MÄÄRÄAIKAINEN TOTEUTTAMINEN TOIMINTAKAUDELLA 2019 - 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191815-2.HTMKunnanhallitus 26.06.2019 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191815-1.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / ASUINTONTTIEN HINNANALENNUS 31.8.2019 ASTIASUINTONTTIEN HINNANALENNUS 31.8.2019 ASTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191813-7.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENHALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191813-6.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / ASUNTO-OSAKKEIDEN VARAAMINEN ASUNTO OY REIJON PORTISTAASUNTO-OSAKKEIDEN VARAAMINEN ASUNTO OY REIJON PORTISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191813-5.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KORTTELISSA 32KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KORTTELISSA 32http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191813-4.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / UUTELAN ASEMAKAAVAN AVAUSUUTELAN ASEMAKAAVAN AVAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191813-3.HTM