DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMYmpäristölautakunta 22.02.2018 / YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTYMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181687-10.HTMYmpäristölautakunta 22.02.2018 / KAUSTISEN KUNNAN MAA-AINESLUPATAKSAKAUSTISEN KUNNAN MAA-AINESLUPATAKSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181687-9.HTMYmpäristölautakunta 22.02.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181687-11.HTMYmpäristölautakunta 22.02.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181687-3.HTMYmpäristölautakunta 22.02.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181687-2.HTMYmpäristölautakunta 22.02.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181687-1.HTMYmpäristölautakunta 22.02.2018 / YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITYSYMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITYShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181687-4.HTMYmpäristölautakunta 22.02.2018 / KAUSTISEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYSKAUSTISEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181687-5.HTMYmpäristölautakunta 22.02.2018 / RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181687-6.HTMYmpäristölautakunta 22.02.2018 / YMPÄRISTÖKATSELMUS 2018YMPÄRISTÖKATSELMUS 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181687-7.HTMYmpäristölautakunta 22.02.2018 / KAUSTISEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSTEN LUONNOS JA NIIDEN PERUSTELUTKAUSTISEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSTEN LUONNOS JA NIIDEN PERUSTELUThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181687-8.HTMKunnanvaltuusto 21.02.2018 / VALITUSOSOITUSVALITUSOSOITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181691-11.HTMKunnanvaltuusto 21.02.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181691-10.HTMKunnanvaltuusto 21.02.2018 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEETVALTUUTETTUJEN ALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181691-9.HTMKunnanvaltuusto 21.02.2018 / TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSIEN 2018 - 2021 TILINTARKASTUSTA VARTENTILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSIEN 2018 - 2021 TILINTARKASTUSTA VARTENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181691-8.HTMKunnanvaltuusto 21.02.2018 / SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINENSIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181691-7.HTMKunnanvaltuusto 21.02.2018 / KUNTASTRATEGIA 2025KUNTASTRATEGIA 2025http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181691-6.HTMKunnanvaltuusto 21.02.2018 / KAAVOITUSKATSAUS 2017KAAVOITUSKATSAUS 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181691-5.HTMKunnanvaltuusto 21.02.2018 / KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINENKUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181691-4.HTMKunnanvaltuusto 21.02.2018 / KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2018KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181691-3.HTMKunnanvaltuusto 21.02.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYPÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181691-2.HTMKunnanvaltuusto 21.02.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181691-1.HTMTarkastuslautakunta 14.02.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181695-2.HTMTarkastuslautakunta 14.02.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181695-1.HTMTarkastuslautakunta 14.02.2018 / SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINENSIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181695-3.HTMTarkastuslautakunta 14.02.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181695-6.HTMTarkastuslautakunta 14.02.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181695-5.HTMTarkastuslautakunta 14.02.2018 / TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSIEN 2018 - 2021 TILINTARKASTUSTA VARTENTILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSIEN 2018 - 2021 TILINTARKASTUSTA VARTENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181695-4.HTMSivistyslautakunta 14.02.2018 / KOTIMAISTEN KIELIEN KOKEILULUPIEN HAKU PERUSOPETUKSESSAKOTIMAISTEN KIELIEN KOKEILULUPIEN HAKU PERUSOPETUKSESSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181692-10.HTMSivistyslautakunta 14.02.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181692-11.HTM