DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMSivistyslautakunta 14.07.2017 / MUSIIKKILUKION REHTORIN REKRYTOINTIMUSIIKKILUKION REHTORIN REKRYTOINTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171647-3.HTMSivistyslautakunta 14.07.2017 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171647-2.HTMSivistyslautakunta 14.07.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171647-1.HTMSivistyslautakunta 12.07.2017 / KAUSTISEN MUSIIKKILUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2017 ALKAENKAUSTISEN MUSIIKKILUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2017 ALKAENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171644-6.HTMSivistyslautakunta 12.07.2017 / PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2017 ALKAENPERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2017 ALKAENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171644-5.HTMSivistyslautakunta 12.07.2017 / KAUSTISEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAKAUSTISEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171644-4.HTMSivistyslautakunta 12.07.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171644-3.HTMSivistyslautakunta 12.07.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171644-1.HTMSivistyslautakunta 12.07.2017 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171644-2.HTMSivistyslautakunta 12.07.2017 / KAUSTISEN MUSIIKKILUKION REHTORIN REKRYTOINTIKAUSTISEN MUSIIKKILUKION REHTORIN REKRYTOINTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171644-7.HTMSivistyslautakunta 12.07.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171644-8.HTMTekninen lautakunta 05.07.2017 / KAUSTISEN KUNNAN SIIVOUSPALVELUT 2017 - 2020KAUSTISEN KUNNAN SIIVOUSPALVELUT 2017 - 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171645-7.HTMTekninen lautakunta 05.07.2017 / YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2017YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171645-6.HTMTekninen lautakunta 05.07.2017 / KATUJEN ASFALTOINTITYÖT 2017KATUJEN ASFALTOINTITYÖT 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171645-5.HTMTekninen lautakunta 05.07.2017 / MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT 2017 - 2019MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT 2017 - 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171645-4.HTMTekninen lautakunta 05.07.2017 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171645-3.HTMTekninen lautakunta 05.07.2017 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171645-2.HTMTekninen lautakunta 05.07.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171645-1.HTMTekninen lautakunta 05.07.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171645-8.HTMTekninen lautakunta 05.07.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171645-10.HTMTekninen lautakunta 05.07.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171645-9.HTMTarkastuslautakunta 28.06.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171643-6.HTMTarkastuslautakunta 28.06.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171643-5.HTMTarkastuslautakunta 28.06.2017 / SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINENSIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171643-4.HTMTarkastuslautakunta 28.06.2017 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIN VALINTATARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171643-3.HTMTarkastuslautakunta 28.06.2017 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171643-2.HTMTarkastuslautakunta 28.06.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171643-1.HTMKunnanhallitus 26.06.2017 / LAUSUNTO PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTA VUODELLE 2018 JA EHDOTUKSESTA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2019 - 2020LAUSUNTO PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTA VUODELLE 2018 JA EHDOTUKSESTA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2019 - 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171642-12.HTMKunnanhallitus 26.06.2017 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2017KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171642-11.HTMKunnanhallitus 26.06.2017 / KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNTIINKUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNTIINhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171642-10.HTM