DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMTekninen lautakunta 02.03.2021 / MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKKEEN VUODEN 2005 OSAN URAKKALASKENTA-AINEISTON HYVÄKSYMINENMUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKKEEN VUODEN 2005 OSAN URAKKALASKENTA-AINEISTON HYVÄKSYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211948-5.HTMTekninen lautakunta 02.03.2021 / MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKE, VIILENNYSJÄRJESTELMÄN LISÄÄMINEN UUDISOSALLEMUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKE, VIILENNYSJÄRJESTELMÄN LISÄÄMINEN UUDISOSALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211948-4.HTMTekninen lautakunta 02.03.2021 / MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKKEEN UUDISOSAN VALMISTUIDEN TOTEUTUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄMUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKKEEN UUDISOSAN VALMISTUIDEN TOTEUTUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211948-3.HTMTekninen lautakunta 02.03.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211948-2.HTMTekninen lautakunta 02.03.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211948-1.HTMTekninen lautakunta 02.03.2021 / TOIMINTAKERTOMUS 2020TOIMINTAKERTOMUS 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211948-6.HTMTekninen lautakunta 02.03.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211948-7.HTMTekninen lautakunta 02.03.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211948-8.HTMYmpäristölautakunta 24.02.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211944-2.HTMYmpäristölautakunta 24.02.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211944-1.HTMYmpäristölautakunta 24.02.2021 / HAKEMUS POIKKEAMISELLE /236-401-27-6/M602HAKEMUS POIKKEAMISELLE /236-401-27-6/M602http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211944-5.HTMYmpäristölautakunta 24.02.2021 / LASKUJEN HYVÄKSYNTÄ JA OSTOVALTUUDETLASKUJEN HYVÄKSYNTÄ JA OSTOVALTUUDEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211944-4.HTMYmpäristölautakunta 24.02.2021 / RAKENNUSTARKSTAJAN VIRANSIJAISUUDEN MÄÄRÄAJAN JATKAMINENRAKENNUSTARKSTAJAN VIRANSIJAISUUDEN MÄÄRÄAJAN JATKAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211944-3.HTMYmpäristölautakunta 24.02.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211944-6.HTMYmpäristölautakunta 24.02.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211944-7.HTMSivistyslautakunta 16.02.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211943-9.HTMSivistyslautakunta 16.02.2021 / HAKAVE-ALUEEN LAPE-RYHMÄN KAUSTISEN KUNNAN EDUSTAJATHAKAVE-ALUEEN LAPE-RYHMÄN KAUSTISEN KUNNAN EDUSTAJAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211943-8.HTMSivistyslautakunta 16.02.2021 / TOIMINTAKERTOMUKSET 2020TOIMINTAKERTOMUKSET 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211943-7.HTMSivistyslautakunta 16.02.2021 / IRTISANOUTUMINEN LUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRASTA / TOMI VETELÄINENIRTISANOUTUMINEN LUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRASTA / TOMI VETELÄINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211943-6.HTMSivistyslautakunta 16.02.2021 / VARHAISKASVATUKSEN AJANKOHTAISKATSAUSVARHAISKASVATUKSEN AJANKOHTAISKATSAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211943-5.HTMSivistyslautakunta 16.02.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211943-4.HTMSivistyslautakunta 16.02.2021 / ALUEELLISTEN HYVINVOINTIIN LIITTYVIEN SUUNNITELMIEN SEKÄ UUSIEN MÄÄRÄAIKAISTEN HANKETYÖNTEKIJÖIDEN ESITTELYALUEELLISTEN HYVINVOINTIIN LIITTYVIEN SUUNNITELMIEN SEKÄ UUSIEN MÄÄRÄAIKAISTEN HANKETYÖNTEKIJÖIDEN ESITTELYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211943-3.HTMSivistyslautakunta 16.02.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211943-2.HTMSivistyslautakunta 16.02.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211943-1.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211939-16.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / UUTELAN ASEMAKAAVAN AVAUSUUTELAN ASEMAKAAVAN AVAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211939-2.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211939-1.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / KORTTELIN 29 ASEMAKAAVAMUUTOSKORTTELIN 29 ASEMAKAAVAMUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211939-3.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / LAUSUNTO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAAN PERUSTETTAVIA LUONNONSUOJELUALUEITA KOSKEVISTA VALTIONEUVOSTON JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSISTALAUSUNTO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAAN PERUSTETTAVIA LUONNONSUOJELUALUEITA KOSKEVISTA VALTIONEUVOSTON JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211939-6.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / KAAVOITUSKATSAUS 2020KAAVOITUSKATSAUS 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211939-5.HTM