DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 27.04.2017 / VUODEN 2016 AIKANA JÄTETYT ALOITTEETVUODEN 2016 AIKANA JÄTETYT ALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171626-3.HTMKunnanvaltuusto 27.04.2017 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYPÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171626-2.HTMKunnanvaltuusto 27.04.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171626-1.HTMKunnanvaltuusto 27.04.2017 / VALITUSOSOITUSVALITUSOSOITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171626-12.HTMKunnanvaltuusto 27.04.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171626-11.HTMKunnanvaltuusto 27.04.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171626-10.HTMKunnanvaltuusto 27.04.2017 / KAUSTISEN MUSIIKKILUKION USKONNON JA PSYKOLOGIAN VIRKANIMIKKEEN MUUTOSKAUSTISEN MUSIIKKILUKION USKONNON JA PSYKOLOGIAN VIRKANIMIKKEEN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171626-9.HTMKunnanvaltuusto 27.04.2017 / KAUSTISEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAIJANKOIVIKKOKAUSTISEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAIJANKOIVIKKOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171626-8.HTMKunnanvaltuusto 27.04.2017 / KAUSTISEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 122, SAVITIEKAUSTISEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 122, SAVITIEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171626-7.HTMKunnanvaltuusto 27.04.2017 / KAUSTISEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN, UUTELAKAUSTISEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN, UUTELAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171626-6.HTMKunnanvaltuusto 27.04.2017 / KAUSTISEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELI 28, LÄHDEHAAN PÄIVÄKODIN TONTTIKAUSTISEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELI 28, LÄHDEHAAN PÄIVÄKODIN TONTTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171626-5.HTMKunnanvaltuusto 27.04.2017 / KAAVOITUSKATSAUSKAAVOITUSKATSAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171626-4.HTMKunnanhallitus 10.04.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171625-12.HTMKunnanhallitus 10.04.2017 / PERUSOPETUKSEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÖLUVATPERUSOPETUKSEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÖLUVAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171625-4.HTMKunnanhallitus 10.04.2017 / TÄYTTÖLUPA TALOUS- JA VELKANEUVOJAN TOIMITÄYTTÖLUPA TALOUS- JA VELKANEUVOJAN TOIMIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171625-3.HTMKunnanhallitus 10.04.2017 / LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTALAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171625-2.HTMKunnanhallitus 10.04.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171625-1.HTMKunnanhallitus 10.04.2017 / MUSIIKKILUKION OPETTAJATEHTÄVIEN TÄYTTÖLUVATMUSIIKKILUKION OPETTAJATEHTÄVIEN TÄYTTÖLUVAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171625-5.HTMKunnanhallitus 10.04.2017 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171625-11.HTMKunnanhallitus 10.04.2017 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171625-10.HTMKunnanhallitus 10.04.2017 / KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171625-9.HTMKunnanhallitus 10.04.2017 / KAUSTISEN MUSIIKKILUKION USKONNON JA PSYKOLOGIAN VIRKANIMIKKEEN MUUTOSKAUSTISEN MUSIIKKILUKION USKONNON JA PSYKOLOGIAN VIRKANIMIKKEEN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171625-6.HTMKunnanhallitus 10.04.2017 / HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171625-8.HTMKunnanhallitus 10.04.2017 / ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.2017 MYÖNNETTÄVÄT KUNNIAMERKITITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.2017 MYÖNNETTÄVÄT KUNNIAMERKIThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171625-7.HTMYmpäristölautakunta 05.04.2017 / YMPÄRISTÖTOIMI / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATYMPÄRISTÖTOIMI / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171610-8.HTMYmpäristölautakunta 05.04.2017 / YKSITYIS- JA METSÄAUTOTIEVERKOSTON NIMEÄMINENYKSITYIS- JA METSÄAUTOTIEVERKOSTON NIMEÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171610-7.HTMYmpäristölautakunta 05.04.2017 / KAUSTISEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTASUUNNITELMALUONNOSKAUSTISEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTASUUNNITELMALUONNOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171610-6.HTMYmpäristölautakunta 05.04.2017 / KAUSTISEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUTKAUSTISEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171610-5.HTMYmpäristölautakunta 05.04.2017 / YMPÄRISTÖLUPA / EJ KETTU OY / HOPEAKETTU RN:O 12:118YMPÄRISTÖLUPA / EJ KETTU OY / HOPEAKETTU RN:O 12:118http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171610-4.HTMYmpäristölautakunta 05.04.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171610-3.HTM