DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMSivistyslautakunta 30.05.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171634-9.HTMSivistyslautakunta 30.05.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171634-8.HTMSivistyslautakunta 30.05.2017 / SIVISTYSPALVELUIDEN TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI KUUKAUSILTA 1-4SIVISTYSPALVELUIDEN TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI KUUKAUSILTA 1-4http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171634-7.HTMSivistyslautakunta 30.05.2017 / MUSIIKKILUKION TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT (USKONNON JA PSYKOLOGIAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT) 8.8.2017 ALKAENMUSIIKKILUKION TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT (USKONNON JA PSYKOLOGIAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT) 8.8.2017 ALKAENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171634-6.HTMSivistyslautakunta 30.05.2017 / ANDERS-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.9.2017 ALKAENANDERS-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.9.2017 ALKAENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171634-5.HTMSivistyslautakunta 30.05.2017 / VARHAISKASVATUKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTAVARHAISKASVATUKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171634-4.HTMSivistyslautakunta 30.05.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171634-3.HTMSivistyslautakunta 30.05.2017 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171634-2.HTMSivistyslautakunta 30.05.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171634-1.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-1.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / TALOUSARVIORAPORTTI AJALTA 1.1. - 31.3.2017TALOUSARVIORAPORTTI AJALTA 1.1. - 31.3.2017http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-3.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYPÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-2.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / TONTTIEN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN UUTELAN ALUEEN LAAJENNUS, MAIJANKOIVIKKO, KORTTELI 122 JA KORTTELI 28TONTTIEN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN UUTELAN ALUEEN LAAJENNUS, MAIJANKOIVIKKO, KORTTELI 122 JA KORTTELI 28http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-4.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / VALITUSOSOITUSVALITUSOSOITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-15.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-14.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-13.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / KUNTAVAALIEN 2017 TULOKSESTA TIEDOTTAMINENKUNTAVAALIEN 2017 TULOKSESTA TIEDOTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-12.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKALLETAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-11.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA KOSKISEN TURKIS OYKAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA KOSKISEN TURKIS OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-10.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA PUUMALAN TURKIS OYKAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA PUUMALAN TURKIS OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-9.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / HALLINTOSÄÄNTÖ 2017HALLINTOSÄÄNTÖ 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-8.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / TILINPÄÄTÖS 2016TILINPÄÄTÖS 2016http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-7.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2016TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2016http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-6.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171637-5.HTMKunnanhallitus 22.05.2017 / HALLINTOSÄÄNTÖ 2017HALLINTOSÄÄNTÖ 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171635-2.HTMKunnanhallitus 22.05.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171635-1.HTMKunnanhallitus 22.05.2017 / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA KOSKISEN TURKIS OYKAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA KOSKISEN TURKIS OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171635-4.HTMKunnanhallitus 22.05.2017 / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA PUUMALAN TURKIS OYKAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA PUUMALAN TURKIS OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171635-3.HTMKunnanhallitus 22.05.2017 / TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKALLETAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171635-5.HTMKunnanhallitus 22.05.2017 / KUNNANJOHTAJASOPIMUSKUNNANJOHTAJASOPIMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171635-6.HTM