DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 18.02.2019 / POHJAVEDEN PURKAUTUMINEN POSSAKKONEVALLAPOHJAVEDEN PURKAUTUMINEN POSSAKKONEVALLAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191776-4.HTMKunnanhallitus 18.02.2019 / KIERTÄVÄN SIJAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN RUOKAHUOLTOONKIERTÄVÄN SIJAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN RUOKAHUOLTOONhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191776-3.HTMKunnanhallitus 18.02.2019 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191776-5.HTMKunnanhallitus 18.02.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191776-6.HTMKunnanhallitus 18.02.2019 / VASTINEEN ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNANVALTUUSTON 13.12.2018 § 73, KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA TAPIO VARILA TEHDYSTÄ VALITUSKESTAVASTINEEN ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNANVALTUUSTON 13.12.2018 § 73, KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA TAPIO VARILA TEHDYSTÄ VALITUSKESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191776-2.HTMKunnanhallitus 18.02.2019 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191776-1.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-13.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / VALTUUTUS OPTION KÄYTTÄMISEEN KOSKIEN LUKUVUODEN 2019-2020 KOULUKULJETUKSIAVALTUUTUS OPTION KÄYTTÄMISEEN KOSKIEN LUKUVUODEN 2019-2020 KOULUKULJETUKSIAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-12.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖN NIMIKEMUUTOKSETVARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖN NIMIKEMUUTOKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-11.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / NUORISOVALTUUSTON PYYNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNASSA OLEVIEN EDUSTAJIENSA MÄÄRÄSTÄNUORISOVALTUUSTON PYYNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNASSA OLEVIEN EDUSTAJIENSA MÄÄRÄSTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-10.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / IRTISANOUTUMINEN / MARJAANA RAHKOLAIRTISANOUTUMINEN / MARJAANA RAHKOLAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-9.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / IRTISANOUTUMINEN / MAIJA SALONENIRTISANOUTUMINEN / MAIJA SALONENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-8.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / LASKUJEN JA TOSITTEIDEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄTLASKUJEN JA TOSITTEIDEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-7.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / SIVISTYSPALVELUJEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2019SIVISTYSPALVELUJEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-6.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / KAUSTISEN MUSIIKKILUKION TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄÄN LIITTYVÄ LISÄPÄÄTÖS KOSKIEN PÄÄTOIMISUUTTA / SAMUEL LINDELLKAUSTISEN MUSIIKKILUKION TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄÄN LIITTYVÄ LISÄPÄÄTÖS KOSKIEN PÄÄTOIMISUUTTA / SAMUEL LINDELLhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-4.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-3.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-2.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-1.HTMSivistyslautakunta 12.02.2019 / VIERAAN KIELEN (A1-KIELI) ALOITTAMINEN JO ENSIMMÄISELLÄ VUOSILUOKALLAVIERAAN KIELEN (A1-KIELI) ALOITTAMINEN JO ENSIMMÄISELLÄ VUOSILUOKALLAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191773-5.HTMTekninen lautakunta 05.02.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191772-1.HTMTekninen lautakunta 05.02.2019 / KIERTÄVÄN SIJAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN RUOKAHUOLTOONKIERTÄVÄN SIJAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN RUOKAHUOLTOONhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191772-4.HTMTekninen lautakunta 05.02.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191772-3.HTMTekninen lautakunta 05.02.2019 / LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN PATRIK KNUTARILLE JA ILKKA NÄRHELLELÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN PATRIK KNUTARILLE JA ILKKA NÄRHELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191772-2.HTMTekninen lautakunta 05.02.2019 / VAIKUTTAMISTOIMIELINTEN TOIMINTAVALTUUDET KUNTAORGANISAATIOSSAVAIKUTTAMISTOIMIELINTEN TOIMINTAVALTUUDET KUNTAORGANISAATIOSSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191772-5.HTMTekninen lautakunta 05.02.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191772-12.HTMTekninen lautakunta 05.02.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191772-11.HTMTekninen lautakunta 05.02.2019 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2019TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191772-10.HTMTekninen lautakunta 05.02.2019 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191772-9.HTMTekninen lautakunta 05.02.2019 / MUSIIKKILUKION PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUMUSIIKKILUKION PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191772-7.HTMTekninen lautakunta 05.02.2019 / TANHUANPÄÄN ALKALOINTILAITOKSEN SANEERAUSTANHUANPÄÄN ALKALOINTILAITOKSEN SANEERAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191772-6.HTM