DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211985-10.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211985-9.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / PERIAATEPÄÄTÖS OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIINPERIAATEPÄÄTÖS OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIINhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211985-8.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / EMET-NIKULA VIEMÄRÖINTIEMET-NIKULA VIEMÄRÖINTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211985-7.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / AMMATTIMIEHEN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINENAMMATTIMIEHEN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211985-6.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / KAUSTISEN MUSIIKKILUKION AV-ESITYSJÄRJESTELMÄTOIMITTAJAN VALINTAKAUSTISEN MUSIIKKILUKION AV-ESITYSJÄRJESTELMÄTOIMITTAJAN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211985-3.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211985-2.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211985-1.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / KAUSTISEN KUNNAN LVI-TYÖT 2021-2022KAUSTISEN KUNNAN LVI-TYÖT 2021-2022http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211985-4.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / MÄÄRÄRAHASIIRTO KINON KORJAUSHANKKEELLEMÄÄRÄRAHASIIRTO KINON KORJAUSHANKKEELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211985-5.HTMSivistyslautakunta 22.06.2021 / PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAPÄIVITYKSET 1.8.2021 ALKAENPERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAPÄIVITYKSET 1.8.2021 ALKAENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211986-4.HTMSivistyslautakunta 22.06.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211986-3.HTMSivistyslautakunta 22.06.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211986-2.HTMSivistyslautakunta 22.06.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211986-1.HTMSivistyslautakunta 22.06.2021 / IRTISANOUTUMINEN YLÄKOULUN JA MUSIIKILUKION YHTEISEN MUSIIKIN LEHTORIN VIRASTA / SIRPA HIETANIEMIIRTISANOUTUMINEN YLÄKOULUN JA MUSIIKILUKION YHTEISEN MUSIIKIN LEHTORIN VIRASTA / SIRPA HIETANIEMIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211986-10.HTMSivistyslautakunta 22.06.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211986-9.HTMSivistyslautakunta 22.06.2021 / PERIAATEPÄÄTÖS OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIINPERIAATEPÄÄTÖS OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIINhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211986-7.HTMSivistyslautakunta 22.06.2021 / KAUSTISEN KUNNAN OPISKELUHUOLTOSTRATEGIAN JA SIIHEN LIITTYVIEN OPPILAS-/OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMIEN PÄIVITTÄMINENKAUSTISEN KUNNAN OPISKELUHUOLTOSTRATEGIAN JA SIIHEN LIITTYVIEN OPPILAS-/OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMIEN PÄIVITTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211986-6.HTMSivistyslautakunta 22.06.2021 / KAUSTISEN MUSIIKKILUKION OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 1.8.2021 ALKAEN OPINTONSA ALOITTAVIEN OPISKELIJOIDEN OPETUSSUUNNITELMAKSIKAUSTISEN MUSIIKKILUKION OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 1.8.2021 ALKAEN OPINTONSA ALOITTAVIEN OPISKELIJOIDEN OPETUSSUUNNITELMAKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211986-5.HTMSivistyslautakunta 22.06.2021 / KAKSIVUOTISEN ESIOPETUSKOKEILUN OPETUSSUUNNITELMAKAKSIVUOTISEN ESIOPETUSKOKEILUN OPETUSSUUNNITELMAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211986-8.HTMKunnanvaltuusto 21.06.2021 / EKE-TUOTTEEN REMONTTIEKE-TUOTTEEN REMONTTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211978-7.HTMKunnanvaltuusto 21.06.2021 / INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOS, MÄÄRÄRAHASIIRTO KALLION URHEILUALUEEN KUNNOSTUKSEEN.INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOS, MÄÄRÄRAHASIIRTO KALLION URHEILUALUEEN KUNNOSTUKSEEN.http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211978-8.HTMKunnanvaltuusto 21.06.2021 / TYÖRAUHATYÖRYHMÄN ESITYS KESKUSKOULUN (7. - 9.) YHTEISÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI JA OPPILAIDEN MOTIVAATION PARANTAMISEKSITYÖRAUHATYÖRYHMÄN ESITYS KESKUSKOULUN (7. - 9.) YHTEISÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI JA OPPILAIDEN MOTIVAATION PARANTAMISEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211978-9.HTMKunnanvaltuusto 21.06.2021 / FINDEST PROTEIN OY:N ALUEEN KAAVOITUSFINDEST PROTEIN OY:N ALUEEN KAAVOITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211978-11.HTMKunnanvaltuusto 21.06.2021 / KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUSKESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211978-10.HTMKunnanvaltuusto 21.06.2021 / KORTTELIN 29 ASEMAKAAVAMUUTOSKORTTELIN 29 ASEMAKAAVAMUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211978-12.HTMKunnanvaltuusto 21.06.2021 / VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖSVUODEN 2020 TILINPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211978-6.HTMKunnanvaltuusto 21.06.2021 / TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2020TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211978-5.HTMKunnanvaltuusto 21.06.2021 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211978-4.HTMKunnanvaltuusto 21.06.2021 / TALOUSARVIORAPORTTI 1.1. - 31.3.2021TALOUSARVIORAPORTTI 1.1. - 31.3.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211978-3.HTM