DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / OIKAISUVAATIMUS SITO OYOIKAISUVAATIMUS SITO OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171646-4.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171646-3.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171646-2.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171646-1.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIEDOTETTAVAT ASIATYMPÄRISTÖNSUOJELUN TIEDOTETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171646-10.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN VUODELTA 2016YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN VUODELTA 2016http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171646-9.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / LAUSUNTO MUUTOSEHDOTUKSISTA KUNNALLISIIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIIN LAUSUNTO MUUTOSEHDOTUKSISTA KUNNALLISIIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIIN http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171646-8.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171646-6.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / JÄTEVESIASETUKSEN 100 M SÄÄNTÖÖN LIITTYVÄ VESISTÖMÄÄRITELMÄJÄTEVESIASETUKSEN 100 M SÄÄNTÖÖN LIITTYVÄ VESISTÖMÄÄRITELMÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171646-5.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / KOKOUSAJANKOHDATKOKOUSAJANKOHDAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171646-7.HTMKunnanhallitus 18.09.2017 / TALOUSARVIORAPORTTI 1.1. - 31.8.2017TALOUSARVIORAPORTTI 1.1. - 31.8.2017http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171655-6.HTMKunnanhallitus 18.09.2017 / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA JORMA NIKULAN OIKEUDEN OMISTAJATKAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA JORMA NIKULAN OIKEUDEN OMISTAJAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171655-5.HTMKunnanhallitus 18.09.2017 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171655-7.HTMKunnanhallitus 18.09.2017 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171655-8.HTMKunnanhallitus 18.09.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171655-1.HTMKunnanhallitus 18.09.2017 / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA SEKÄ JORMA NIKULAN OIKEUDEN OMISTAJAT JA SISKO NIKULAKAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA SEKÄ JORMA NIKULAN OIKEUDEN OMISTAJAT JA SISKO NIKULAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171655-4.HTMKunnanhallitus 18.09.2017 / MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2017 TALOUSARVIOONMÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2017 TALOUSARVIOONhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171655-3.HTMKunnanhallitus 18.09.2017 / LISÄLISTAN HYVÄKSYMINENLISÄLISTAN HYVÄKSYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171655-2.HTMKunnanhallitus 18.09.2017 / MUUT ASIAT / MAAKUNTAUUDISTUS JA MAAKUNNALLINEN TUKIPALVELUYHTIÖ SEKÄ NIKULAN ELÄINKLINIKAN KEHITTÄMISSUUNNITELMATMUUT ASIAT / MAAKUNTAUUDISTUS JA MAAKUNNALLINEN TUKIPALVELUYHTIÖ SEKÄ NIKULAN ELÄINKLINIKAN KEHITTÄMISSUUNNITELMAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171655-11.HTMKunnanhallitus 18.09.2017 / KUNNANHALLITUKSEN LUPA TALOUS- JA VELKANEUVOJAN TOIMEN VAKINAISTAMISEENKUNNANHALLITUKSEN LUPA TALOUS- JA VELKANEUVOJAN TOIMEN VAKINAISTAMISEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171655-10.HTMKunnanhallitus 18.09.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171655-9.HTMSivistyslautakunta 12.09.2017 / PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRAN VAHVISTAMINENPÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRAN VAHVISTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171654-5.HTMSivistyslautakunta 12.09.2017 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN TOIMINTAKAUDELLA 7/2017-6/2018SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN TOIMINTAKAUDELLA 7/2017-6/2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171654-4.HTMSivistyslautakunta 12.09.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171654-3.HTMSivistyslautakunta 12.09.2017 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171654-2.HTMSivistyslautakunta 12.09.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171654-1.HTMSivistyslautakunta 12.09.2017 / VASTINE / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016VASTINE / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171654-7.HTMSivistyslautakunta 12.09.2017 / MUSIIKKILUKION REHTORIN REKRYTOINTIMUSIIKKILUKION REHTORIN REKRYTOINTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171654-6.HTMSivistyslautakunta 12.09.2017 / TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171654-9.HTMSivistyslautakunta 12.09.2017 / SIVISTYSPALVELUIDEN TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI KUUKAUSILTA 1-8SIVISTYSPALVELUIDEN TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI KUUKAUSILTA 1-8http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171654-8.HTM