DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 29.06.2020 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEETVALTUUTETTUJEN ALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201887-11.HTMKunnanvaltuusto 29.06.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201887-10.HTMKunnanvaltuusto 29.06.2020 / INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOSINVESTOINTIOHJELMAN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201887-9.HTMKunnanvaltuusto 29.06.2020 / TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2020 TYÖOHJELMAN PÄIVITYSTEKNISEN TOIMEN VUODEN 2020 TYÖOHJELMAN PÄIVITYShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201887-8.HTMKunnanvaltuusto 29.06.2020 / VALITUSOSOITUSVALITUSOSOITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201887-12.HTMKunnanvaltuusto 29.06.2020 / VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖSVUODEN 2019 TILINPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201887-5.HTMKunnanvaltuusto 29.06.2020 / TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2019TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201887-4.HTMKunnanvaltuusto 29.06.2020 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201887-3.HTMKunnanvaltuusto 29.06.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYPÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201887-2.HTMKunnanvaltuusto 29.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201887-1.HTMKunnanvaltuusto 29.06.2020 / TALOUSARVIORAPORTTI AJALTA 1.1. - 31.3.2020TALOUSARVIORAPORTTI AJALTA 1.1. - 31.3.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201887-6.HTMKunnanvaltuusto 29.06.2020 / VEROTILITYKSET 1.1. - 31.5.2020 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE KESÄKUUN ALUN TIEDOILLAVEROTILITYKSET 1.1. - 31.5.2020 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE KESÄKUUN ALUN TIEDOILLAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201887-7.HTMSivistyslautakunta 23.06.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201890-3.HTMSivistyslautakunta 23.06.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201890-2.HTMSivistyslautakunta 23.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201890-1.HTMSivistyslautakunta 23.06.2020 / PERUSOPETUKSEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT 11.8.2020 ALKAENPERUSOPETUKSEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT 11.8.2020 ALKAENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201890-4.HTMSivistyslautakunta 23.06.2020 / PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1.8.2020 ALKAEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1.8.2020 ALKAEN http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201890-5.HTMSivistyslautakunta 23.06.2020 / KAUSTISEN MUSIIKKILUKION TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT 11.8.2020 ALKAENKAUSTISEN MUSIIKKILUKION TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT 11.8.2020 ALKAENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201890-6.HTMSivistyslautakunta 23.06.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201890-7.HTMKunnanhallitus 15.06.2020 / LAUSUNNON ANTAMINEN OY ALHOLMENS KRAFT AB:N KETOSENNEVAN TURVETUOTANTOLALUEEN VESIENKÄSITTELYN TEHOSTAMISTA KOSKEVASTA SUUNNITELMASTA JA YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN KOHDAN 3 MUUTTAMISESTALAUSUNNON ANTAMINEN OY ALHOLMENS KRAFT AB:N KETOSENNEVAN TURVETUOTANTOLALUEEN VESIENKÄSITTELYN TEHOSTAMISTA KOSKEVASTA SUUNNITELMASTA JA YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN KOHDAN 3 MUUTTAMISESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201891-2.HTMKunnanhallitus 15.06.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201891-1.HTMKunnanhallitus 15.06.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201891-12.HTMKunnanhallitus 15.06.2020 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201891-11.HTMKunnanhallitus 15.06.2020 / KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201891-10.HTMKunnanhallitus 15.06.2020 / VEROTILITYKSET 1.1. - 31.5.2020 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE KESÄKUUN ALUN TIEDOILLAVEROTILITYKSET 1.1. - 31.5.2020 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE KESÄKUUN ALUN TIEDOILLAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201891-9.HTMKunnanhallitus 15.06.2020 / VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN SIIRTO VARHAISKASVATUKSEN KIERTÄVÄN ERITYISOPETTAJAN TEHTÄVÄÄNVARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN SIIRTO VARHAISKASVATUKSEN KIERTÄVÄN ERITYISOPETTAJAN TEHTÄVÄÄNhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201891-8.HTMKunnanhallitus 15.06.2020 / KORPELAN VOIMAN YHTYMÄKOKOUSKORPELAN VOIMAN YHTYMÄKOKOUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201891-7.HTMKunnanhallitus 15.06.2020 / TILAPÄISLAINAN OTTAMINENTILAPÄISLAINAN OTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201891-6.HTMKunnanhallitus 15.06.2020 / FINDEST PROTEIN OY:N ALUEEN KAAVOITUSFINDEST PROTEIN OY:N ALUEEN KAAVOITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201891-5.HTMKunnanhallitus 15.06.2020 / INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOSINVESTOINTIOHJELMAN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201891-4.HTM