DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 15.04.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191788-7.HTMKunnanhallitus 15.04.2019 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191788-6.HTMKunnanhallitus 15.04.2019 / TALOUSJOHTAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN HALLINTOJOHTAJAKSITALOUSJOHTAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN HALLINTOJOHTAJAKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191788-5.HTMKunnanhallitus 15.04.2019 / TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN KUNNALLISTEKNIIKAN ASENTAJAN TEHTÄVÄÄNTÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN KUNNALLISTEKNIIKAN ASENTAJAN TEHTÄVÄÄNhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191788-4.HTMKunnanhallitus 15.04.2019 / VESI- JA VIEMÄRILIITTYMISSOPIMUSTEN EHTOJEN MUUTTAMINENVESI- JA VIEMÄRILIITTYMISSOPIMUSTEN EHTOJEN MUUTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191788-3.HTMKunnanhallitus 15.04.2019 / MIKONTANHUAN ASEMAKAAVAN MUUTOSMIKONTANHUAN ASEMAKAAVAN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191788-2.HTMKunnanhallitus 15.04.2019 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191788-1.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / VALITUSOSOITUSVALITUSOSOITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-13.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEETVALTUUTETTUJEN ALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-12.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-11.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / VUODEN 2018 AIKANA JÄTETYT ALOITTEETVUODEN 2018 AIKANA JÄTETYT ALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-7.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / ERON MYÖNTÄMINEN IIRO KURUNSAARELLE KAUSTISEN KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTAERON MYÖNTÄMINEN IIRO KURUNSAARELLE KAUSTISEN KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-6.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / KAAVOITUSKATSAUS 2018KAAVOITUSKATSAUS 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-3.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYPÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-2.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-1.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINENKUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-5.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2019KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-4.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENKESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-9.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINENSIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-10.HTMKunnanvaltuusto 11.04.2019 / KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINENKONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191785-8.HTMTekninen lautakunta 09.04.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191787-9.HTMTekninen lautakunta 09.04.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191787-8.HTMTekninen lautakunta 09.04.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191787-7.HTMTekninen lautakunta 09.04.2019 / PERTUN YKSITYISTIEN PARANTAMINENPERTUN YKSITYISTIEN PARANTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191787-6.HTMTekninen lautakunta 09.04.2019 / YLIJOEN KATUVALAISTUKSEN UUSIMINENYLIJOEN KATUVALAISTUKSEN UUSIMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191787-5.HTMTekninen lautakunta 09.04.2019 / MOSALAN HUOLTORAKENNUKSEN MYYNTI KAUSTISEN KEHITYS OY:LLEMOSALAN HUOLTORAKENNUKSEN MYYNTI KAUSTISEN KEHITYS OY:LLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191787-4.HTMTekninen lautakunta 09.04.2019 / ATERIAKULJETUSSOPIMUKSEN OPTION HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2019-2020ATERIAKULJETUSSOPIMUKSEN OPTION HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2019-2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191787-3.HTMTekninen lautakunta 09.04.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191787-2.HTMTekninen lautakunta 09.04.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191787-1.HTMSivistyslautakunta 09.04.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191790-7.HTM