DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMTekninen lautakunta 26.10.2021 / KAUSTISEN KUNNAN RAKENNUSMIESTYÖT 2022-2023KAUSTISEN KUNNAN RAKENNUSMIESTYÖT 2022-2023http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212009-5.HTMTekninen lautakunta 26.10.2021 / KAUSTISEN KUNNAN SÄHKÖTYÖT 2022-2023KAUSTISEN KUNNAN SÄHKÖTYÖT 2022-2023http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212009-6.HTMTekninen lautakunta 26.10.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212009-1.HTMTekninen lautakunta 26.10.2021 / SÄHKÖENERGIAN HANKINTASÄHKÖENERGIAN HANKINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212009-3.HTMTekninen lautakunta 26.10.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212009-2.HTMTekninen lautakunta 26.10.2021 / KANTTORILAN PURKU-URAKKAKANTTORILAN PURKU-URAKKAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212009-4.HTMTekninen lautakunta 26.10.2021 / KAUSTISEN KUNNAN KONETYÖT 2022-2023KAUSTISEN KUNNAN KONETYÖT 2022-2023http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212009-7.HTMTekninen lautakunta 26.10.2021 / MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 2022-2024MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 2022-2024http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212009-9.HTMTekninen lautakunta 26.10.2021 / MAA-AINEKSET 2022MAA-AINEKSET 2022http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212009-8.HTMTekninen lautakunta 26.10.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212009-10.HTMTekninen lautakunta 26.10.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212009-11.HTMKunnanvaltuusto 14.10.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212002-1.HTMKunnanvaltuusto 14.10.2021 / JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA KOREPELAN VOIMAN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON TOIMIKAUDEKSI 1.8.2021 - 31.5.2025JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA KOREPELAN VOIMAN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON TOIMIKAUDEKSI 1.8.2021 - 31.5.2025http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212002-3.HTMKunnanvaltuusto 14.10.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYPÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212002-2.HTMKunnanvaltuusto 14.10.2021 / VALITUSOSOITUSVALITUSOSOITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212002-7.HTMKunnanvaltuusto 14.10.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212002-6.HTMKunnanvaltuusto 14.10.2021 / ERON MYÖNTÄMINEN SANNA PENTTILÄLLE YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄERON MYÖNTÄMINEN SANNA PENTTILÄLLE YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212002-4.HTMKunnanvaltuusto 14.10.2021 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEETVALTUUTETTUJEN ALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212002-5.HTMHenkilöstöjaosto 05.10.2021 / TYÖKYKYÄ TUKEVAN TOIMINNAN SUUNNITELMA (TYKY-SUUNNITELMA) 2022TYÖKYKYÄ TUKEVAN TOIMINNAN SUUNNITELMA (TYKY-SUUNNITELMA) 2022http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211990-4.HTMHenkilöstöjaosto 05.10.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211990-5.HTMHenkilöstöjaosto 05.10.2021 / KUNNANVIRASTON, VAPAA-AIKASIHTEERIN, LIIKKARI-TYÖNTEKIJÄN JA KIRJASTON TYKY-PÄIVÄ (TEKNINEN 10.9.2021, MUUT 12.10.2021 TAI MYÖHEMMIN SYKSYLLÄ 2021)KUNNANVIRASTON, VAPAA-AIKASIHTEERIN, LIIKKARI-TYÖNTEKIJÄN JA KIRJASTON TYKY-PÄIVÄ (TEKNINEN 10.9.2021, MUUT 12.10.2021 TAI MYÖHEMMIN SYKSYLLÄ 2021)http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211990-3.HTMHenkilöstöjaosto 05.10.2021 / SIISTIJÖIDEN NIMIKKEIDEN MUUTOS LAITOSHUOLTAJIKSISIISTIJÖIDEN NIMIKKEIDEN MUUTOS LAITOSHUOLTAJIKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211990-2.HTMHenkilöstöjaosto 05.10.2021 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211990-1.HTMSivistyslautakunta 29.09.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211997-7.HTMSivistyslautakunta 29.09.2021 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2020 SIVISTYSLAUTAKUNNAN VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2020 http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211997-6.HTMSivistyslautakunta 29.09.2021 / POIKKEUKSELLISET OPETUSJÄRJESTELYT - JATKO 31.7.2022 SAAKKA / PERUSOPETUS POIKKEUKSELLISET OPETUSJÄRJESTELYT - JATKO 31.7.2022 SAAKKA / PERUSOPETUS http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211997-5.HTMSivistyslautakunta 29.09.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211997-3.HTMSivistyslautakunta 29.09.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211997-2.HTMSivistyslautakunta 29.09.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211997-1.HTMSivistyslautakunta 29.09.2021 / TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024 TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024 http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20211997-4.HTM