DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖSVUODEN 2019 TILINPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-2.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-1.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / LINJAUS LUKION NYKYISEN VÄLINEISTÖN JATKOKÄYTÖSTÄLINJAUS LUKION NYKYISEN VÄLINEISTÖN JATKOKÄYTÖSTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-3.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / PERUSOPETUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN TARVITTAVIEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINENPERUSOPETUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN TARVITTAVIEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-4.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT OYLLETAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT OYLLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-5.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / TÄYTTÖLUPA SIISTIJÄN TOIMEENTÄYTTÖLUPA SIISTIJÄN TOIMEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-6.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / SAIRAUSPOISSAOLO ESIMIEHEN LUVALLA POIKKEUSOLOISSASAIRAUSPOISSAOLO ESIMIEHEN LUVALLA POIKKEUSOLOISSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-7.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / VEROTULOJEN KEHITYS VUONNA 2020VEROTULOJEN KEHITYS VUONNA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-8.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-10.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / KUNNANJOHTAJAN TIEDOTETTAVAT ASIATKUNNANJOHTAJAN TIEDOTETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-9.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / YHTEISTOIMINTAMENETTELYN ALOITTAMINEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI JA TYÖVOIMAN TARPEEN VÄHENTYESSÄ KORONAVIRUSEPIDEMIAN VUOKSIYHTEISTOIMINTAMENETTELYN ALOITTAMINEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI JA TYÖVOIMAN TARPEEN VÄHENTYESSÄ KORONAVIRUSEPIDEMIAN VUOKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-13.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / LISÄLISTAN HYVÄKSYMINENLISÄLISTAN HYVÄKSYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-12.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201870-11.HTMYmpäristölautakunta 19.03.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201863-1.HTMYmpäristölautakunta 19.03.2020 / YMPÄRISTÖLUPA / KOSKENNIEMEN MAITO OY / KOSKENNIEMI 236-402-3-59YMPÄRISTÖLUPA / KOSKENNIEMEN MAITO OY / KOSKENNIEMI 236-402-3-59http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201863-5.HTMYmpäristölautakunta 19.03.2020 / SUUNNITTELUTARVERATKAISU, ASUIN- JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMISEKSI, MÄÄRÄALA TILASTA 236-401-16-397SUUNNITTELUTARVERATKAISU, ASUIN- JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMISEKSI, MÄÄRÄALA TILASTA 236-401-16-397http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201863-4.HTMYmpäristölautakunta 19.03.2020 / RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201863-3.HTMYmpäristölautakunta 19.03.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201863-2.HTMYmpäristölautakunta 19.03.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201863-8.HTMYmpäristölautakunta 19.03.2020 / SUUNNITTELUTARVERATKAISU, ASUIN- JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMISEKSI, MÄÄRÄALA TILASTA 236-401-14-658SUUNNITTELUTARVERATKAISU, ASUIN- JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMISEKSI, MÄÄRÄALA TILASTA 236-401-14-658http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201863-7.HTMYmpäristölautakunta 19.03.2020 / POIKKEAMISLUPAHAKEMUS, ASUIN- JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMISEKSI, MÄÄRÄALA TILASTA 236-401-16-401POIKKEAMISLUPAHAKEMUS, ASUIN- JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMISEKSI, MÄÄRÄALA TILASTA 236-401-16-401http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201863-6.HTMTekninen lautakunta 05.03.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201869-11.HTMTekninen lautakunta 05.03.2020 / RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN AJANKOHTAISET ASIATRUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN AJANKOHTAISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201869-4.HTMTekninen lautakunta 05.03.2020 / KAAVA- JA YKSITYISTEIDEN TALVIHOITOKAAVA- JA YKSITYISTEIDEN TALVIHOITOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201869-3.HTMTekninen lautakunta 05.03.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201869-2.HTMTekninen lautakunta 05.03.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201869-1.HTMTekninen lautakunta 05.03.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201869-10.HTMTekninen lautakunta 05.03.2020 / VETERAANIEN, PUOLISOIDEN, LESKIEN JA PIKKULOTTIEN KOTIIN KULJETETTAVAT ATERIATVETERAANIEN, PUOLISOIDEN, LESKIEN JA PIKKULOTTIEN KOTIIN KULJETETTAVAT ATERIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201869-5.HTMTekninen lautakunta 05.03.2020 / FESTIVAALIAREENAN TROKAN TELTAN UUSIMINENFESTIVAALIAREENAN TROKAN TELTAN UUSIMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201869-7.HTMTekninen lautakunta 05.03.2020 / TÄYTTÖLUPA SIISTIJÄN TOIMEENTÄYTTÖLUPA SIISTIJÄN TOIMEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201869-6.HTM