DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMSivistyslautakunta 12.02.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201864-3.HTMSivistyslautakunta 12.02.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201864-2.HTMSivistyslautakunta 12.02.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201864-1.HTMSivistyslautakunta 12.02.2020 / SIVISTYSPALVELUIDEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2020SIVISTYSPALVELUIDEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201864-4.HTMSivistyslautakunta 12.02.2020 / KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUSKOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201864-6.HTMSivistyslautakunta 12.02.2020 / LASKUJEN JA TOSITTEIDEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄTLASKUJEN JA TOSITTEIDEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201864-5.HTMSivistyslautakunta 12.02.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201864-7.HTMTekninen lautakunta 04.02.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201861-7.HTMTekninen lautakunta 04.02.2020 / VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENNUS VISSAVEDENTIEN JA KELIBERIN ALUEELLEVIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENNUS VISSAVEDENTIEN JA KELIBERIN ALUEELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201861-5.HTMTekninen lautakunta 04.02.2020 / KAUSTISEN MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKKEEN TOTEUTUSMUOTO- JA AIKATAULUVERTAILUKAUSTISEN MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKKEEN TOTEUTUSMUOTO- JA AIKATAULUVERTAILUhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201861-4.HTMTekninen lautakunta 04.02.2020 / PUUMALAN ALKALOINTILAITOKSEN SANEERAUSPUUMALAN ALKALOINTILAITOKSEN SANEERAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201861-3.HTMTekninen lautakunta 04.02.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201861-2.HTMTekninen lautakunta 04.02.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201861-1.HTMTekninen lautakunta 04.02.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201861-6.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / VEROTULOJEN KEHITYS VUONNA 2020VEROTULOJEN KEHITYS VUONNA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-14.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / DIGITUKI KAUSTISELLEDIGITUKI KAUSTISELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-13.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / KUNTALAISALOITE ERILLISEN VAMMAISNEUVOSTON PERUSTAMISESTAKUNTALAISALOITE ERILLISEN VAMMAISNEUVOSTON PERUSTAMISESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-12.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-16.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-15.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / LAUSUNTO KELIBER OY:N MALMINETSINTÄLUVASTA / TIMMERPAKKALAUSUNTO KELIBER OY:N MALMINETSINTÄLUVASTA / TIMMERPAKKAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-8.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / LAUSUNTO KELIBER OY:N MALMINETSINTÄLUVASTA / OUTOVESILAUSUNTO KELIBER OY:N MALMINETSINTÄLUVASTA / OUTOVESIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-7.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-10.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / ERON MYÖNTÄMINEN KARI VIRKKALALLE KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN VALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄERON MYÖNTÄMINEN KARI VIRKKALALLE KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN VALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-9.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUS KALAVEDEN TUOTANTOALUEELLAKAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUS KALAVEDEN TUOTANTOALUEELLAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-3.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / OSAYLEISKAAVAN UUDISTAMINENOSAYLEISKAAVAN UUDISTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-2.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-1.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / LAUSUNTO HALSUAN HONKAKANKAAN JA KANNISTON TUULIVOIMAPUISTOJEN YLEISKAAVOJEN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOTLAUSUNTO HALSUAN HONKAKANKAAN JA KANNISTON TUULIVOIMAPUISTOJEN YLEISKAAVOJEN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-5.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / NUORISOVALTUUSTON ESITTELYNUORISOVALTUUSTON ESITTELYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-4.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / LAUSUNTO KELIBER OY:N MALMINETSINTÄLUVASTA / OUTOVESI 3 (LUPATUNNUS ML 2018:0122)LAUSUNTO KELIBER OY:N MALMINETSINTÄLUVASTA / OUTOVESI 3 (LUPATUNNUS ML 2018:0122)http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-6.HTMKunnanhallitus 03.02.2020 / TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENTEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201860-11.HTM