DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 20.11.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171668-9.HTMKunnanhallitus 20.11.2017 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171668-8.HTMKunnanhallitus 20.11.2017 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171668-7.HTMKunnanhallitus 20.11.2017 / KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171668-6.HTMKunnanhallitus 20.11.2017 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN 13.11.2017 PYKÄLIEN 230 - 234 TARKISTAMINENKUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN 13.11.2017 PYKÄLIEN 230 - 234 TARKISTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171668-5.HTMKunnanhallitus 20.11.2017 / TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171668-4.HTMKunnanhallitus 20.11.2017 / TALOUSARVIORAPORTTI 1.1. - 31.10.2017TALOUSARVIORAPORTTI 1.1. - 31.10.2017http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171668-3.HTMKunnanhallitus 20.11.2017 / VUODEN 2017 YRITTÄJÄN JA MAATALOUSYRITTÄJÄN NIMEÄMINENVUODEN 2017 YRITTÄJÄN JA MAATALOUSYRITTÄJÄN NIMEÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171668-2.HTMKunnanhallitus 20.11.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171668-1.HTMTekninen lautakunta 14.11.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171663-10.HTMTekninen lautakunta 14.11.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171663-9.HTMTekninen lautakunta 14.11.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171663-8.HTMTekninen lautakunta 14.11.2017 / KUNTALAISALOITE KOSKIEN KATUVALOJEN POLTTO-AIKOJEN PIDENTÄMISTÄKUNTALAISALOITE KOSKIEN KATUVALOJEN POLTTO-AIKOJEN PIDENTÄMISTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171663-7.HTMTekninen lautakunta 14.11.2017 / KUNTALAISALOITE KOSKIEN LEIKKIKENTTÄÄ VIIPERIN KYLÄLLEKUNTALAISALOITE KOSKIEN LEIKKIKENTTÄÄ VIIPERIN KYLÄLLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171663-6.HTMTekninen lautakunta 14.11.2017 / TALOUSARVION TOTEUMARAPORTTI AJALLE 1.1 - 1.10.2017TALOUSARVION TOTEUMARAPORTTI AJALLE 1.1 - 1.10.2017http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171663-5.HTMTekninen lautakunta 14.11.2017 / JÄRVELÄNTIEN TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMINENJÄRVELÄNTIEN TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171663-4.HTMTekninen lautakunta 14.11.2017 / SÄHKÖSOPIMUKSEN VALINTA VUODELLE 2018SÄHKÖSOPIMUKSEN VALINTA VUODELLE 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171663-3.HTMTekninen lautakunta 14.11.2017 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171663-2.HTMTekninen lautakunta 14.11.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171663-1.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIN TOIMITTAMINENSUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIN TOIMITTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171667-4.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171667-6.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171667-7.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171667-5.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA PEPT OYKAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA PEPT OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171667-2.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171667-1.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171667-3.HTMSivistyslautakunta 07.11.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171665-1.HTMSivistyslautakunta 07.11.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171665-5.HTMSivistyslautakunta 07.11.2017 / TUTUSTUMINEN SANEERATTUUN PUUMALAN KOULUUNTUTUSTUMINEN SANEERATTUUN PUUMALAN KOULUUNhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171665-4.HTMSivistyslautakunta 07.11.2017 / RAVITSEMUSSUOSITUKSET VARHAISKASVATUSPALVELUISSARAVITSEMUSSUOSITUKSET VARHAISKASVATUSPALVELUISSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20171665-3.HTM