DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMTekninen lautakunta 29.09.2020 / MUSIIKKILUKION RAKENTAMISEN LISÄTYÖTARJOUSMUSIIKKILUKION RAKENTAMISEN LISÄTYÖTARJOUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201905-3.HTMTekninen lautakunta 29.09.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201905-2.HTMTekninen lautakunta 29.09.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201905-1.HTMTekninen lautakunta 29.09.2020 / KAUSTISEN MUSIIKKILUKION RAKENNUSTYÖN TYÖMAAVALVONTAKAUSTISEN MUSIIKKILUKION RAKENNUSTYÖN TYÖMAAVALVONTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201905-4.HTMTekninen lautakunta 29.09.2020 / INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOS 2020INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOS 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201905-6.HTMTekninen lautakunta 29.09.2020 / LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOONLISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOONhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201905-5.HTMTekninen lautakunta 29.09.2020 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021, KÄYTTÖTALOUSTEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021, KÄYTTÖTALOUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201905-7.HTMTekninen lautakunta 29.09.2020 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS, INVESTOINTIOHJELMA 2021TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS, INVESTOINTIOHJELMA 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201905-8.HTMTekninen lautakunta 29.09.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201905-9.HTMTekninen lautakunta 29.09.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201905-10.HTMSivistyslautakunta 29.09.2020 / TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023 TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023 http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201907-4.HTMSivistyslautakunta 29.09.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201907-3.HTMSivistyslautakunta 29.09.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201907-2.HTMSivistyslautakunta 29.09.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201907-1.HTMSivistyslautakunta 29.09.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201907-6.HTMSivistyslautakunta 29.09.2020 / POIKKEUKSELLISET OPETUSJÄRJESTELYT / PERUSOPETUSPOIKKEUKSELLISET OPETUSJÄRJESTELYT / PERUSOPETUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201907-5.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201902-9.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / TILINTARKASTAJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJATILINTARKASTAJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201902-4.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201902-8.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / KUNTATODISTUSOHJELMAN LIMIITIN KOROTTAMINENKUNTATODISTUSOHJELMAN LIMIITIN KOROTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201902-7.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / KAUSTISEN KUNNAN JA KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN VÄLISEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAVIESTIN 2022 JÄRJESTÄMISESTÄKAUSTISEN KUNNAN JA KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN VÄLISEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAVIESTIN 2022 JÄRJESTÄMISESTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201902-6.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEKSILAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201902-5.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / LOMITUSPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖLOMITUSPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201902-2.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / VASTINEEN ANTAMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNALLE ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÄMISTÄ HUOMIOISTAVASTINEEN ANTAMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNALLE ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÄMISTÄ HUOMIOISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201902-3.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201902-1.HTMYmpäristölautakunta 15.09.2020 / MAA-AINESLUVAN 22/2009 LUPA-AJAN JATKAMINEN / JJJ KETUNMAA OYMAA-AINESLUVAN 22/2009 LUPA-AJAN JATKAMINEN / JJJ KETUNMAA OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201889-8.HTMYmpäristölautakunta 15.09.2020 / LAUSUNTO KORTTELI 32 ASEMAKAAVAMUUTOKSESTALAUSUNTO KORTTELI 32 ASEMAKAAVAMUUTOKSESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201889-10.HTMYmpäristölautakunta 15.09.2020 / LAUSUNTO UUTELAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENTAMINENLAUSUNTO UUTELAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201889-9.HTMYmpäristölautakunta 15.09.2020 / LAUSUNTO FINDEST PROTEIN ASEMAKAAVALUONNOKSESTALAUSUNTO FINDEST PROTEIN ASEMAKAAVALUONNOKSESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201889-11.HTMYmpäristölautakunta 15.09.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20201889-12.HTM