DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / KANSANTAITEENKESKUS OY:N OSAKEOMISTUSKANSANTAITEENKESKUS OY:N OSAKEOMISTUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181763-4.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / KUNTAMAISEMA OY:N TARJOUS TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUSMALLISTAKUNTAMAISEMA OY:N TARJOUS TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUSMALLISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181763-3.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / TILEISTÄ POISTETTAVAT SAATAVATTILEISTÄ POISTETTAVAT SAATAVAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181763-2.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181763-1.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181763-6.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181763-5.HTMKunnanvaltuusto 13.12.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181761-1.HTMKunnanvaltuusto 13.12.2018 / TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 2021TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181761-6.HTMKunnanvaltuusto 13.12.2018 / KAUSTISEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSETKAUSTISEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181761-5.HTMKunnanvaltuusto 13.12.2018 / KAUSTISEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYSKAUSTISEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181761-4.HTMKunnanvaltuusto 13.12.2018 / TALOUSARVIORAPORTTI 1.1. - 31.10.2018TALOUSARVIORAPORTTI 1.1. - 31.10.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181761-3.HTMKunnanvaltuusto 13.12.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYPÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181761-2.HTMKunnanvaltuusto 13.12.2018 / VALITUSOSOITUSVALITUSOSOITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181761-10.HTMKunnanvaltuusto 13.12.2018 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEETVALTUUTETTUJEN ALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181761-9.HTMKunnanvaltuusto 13.12.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181761-8.HTMKunnanvaltuusto 13.12.2018 / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA TAPIO VARILAKAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA TAPIO VARILAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181761-7.HTMSivistyslautakunta 11.12.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181749-10.HTMSivistyslautakunta 11.12.2018 / SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN MUSIIKKILUKION PERUSKORJAUKSEENSUUNNITTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN MUSIIKKILUKION PERUSKORJAUKSEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181749-8.HTMSivistyslautakunta 11.12.2018 / TEHTÄVÄN VAHVISTAMINEN / JUHA-MATTI RAUTIAINENTEHTÄVÄN VAHVISTAMINEN / JUHA-MATTI RAUTIAINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181749-7.HTMSivistyslautakunta 11.12.2018 / KAUSTISEN KUNNAN OPISKELUHUOLTOSTRATEGIAN JA SIIHEN LIITTYVIEN OPPILAS-/OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMIEN PÄIVITTÄMINENKAUSTISEN KUNNAN OPISKELUHUOLTOSTRATEGIAN JA SIIHEN LIITTYVIEN OPPILAS-/OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMIEN PÄIVITTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181749-9.HTMSivistyslautakunta 11.12.2018 / VIRAN VAHVISTAMINEN / TITTA KARHULAHTIVIRAN VAHVISTAMINEN / TITTA KARHULAHTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181749-5.HTMSivistyslautakunta 11.12.2018 / VIRAN VAHVISTAMINEN / JOHANNA KORKEA-AHOVIRAN VAHVISTAMINEN / JOHANNA KORKEA-AHOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181749-6.HTMSivistyslautakunta 11.12.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181749-3.HTMSivistyslautakunta 11.12.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181749-2.HTMSivistyslautakunta 11.12.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181749-1.HTMSivistyslautakunta 11.12.2018 / YHTEISTYÖKESKUSTELU KP-V:N KANSSA SOPIMUKSEN MUKAISESTA VUODEN 2019 LIIKUNTAPALVELUJEN TUOTTAMISEN SUUNNITELMASTAYHTEISTYÖKESKUSTELU KP-V:N KANSSA SOPIMUKSEN MUKAISESTA VUODEN 2019 LIIKUNTAPALVELUJEN TUOTTAMISEN SUUNNITELMASTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181749-4.HTMKunnanhallitus 03.12.2018 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181760-9.HTMKunnanhallitus 03.12.2018 / SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN MUSIIKKILUKION PERUSKORJAUKSEENSUUNNITTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN MUSIIKKILUKION PERUSKORJAUKSEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181760-8.HTMKunnanhallitus 03.12.2018 / PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTOALOITE TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA KUNNAN KIINTEISTÖJÄ KARTOITTAMAANPERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTOALOITE TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA KUNNAN KIINTEISTÖJÄ KARTOITTAMAANhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181760-7.HTMKunnanhallitus 03.12.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181760-1.HTM