DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212028-9.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / KAAVOITUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA JANUSPA OYKAAVOITUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA JANUSPA OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212028-3.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIKUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212028-2.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212028-1.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / MENETTELYTAVAT SISÄILMASTOASIOIDEN HALLINTAAN JA SISÄILMATYÖRYHMÄN PERUSTAMINENMENETTELYTAVAT SISÄILMASTOASIOIDEN HALLINTAAN JA SISÄILMATYÖRYHMÄN PERUSTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212028-4.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENTOISEN ASTEEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212028-5.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / KUSTANNUSTEN JAKAMINEN OAJ/JUKON LUOTTAMUSMIESTEHTÄVÄN HOIDOSSA VETELIN KUNNAN KANSSAKUSTANNUSTEN JAKAMINEN OAJ/JUKON LUOTTAMUSMIESTEHTÄVÄN HOIDOSSA VETELIN KUNNAN KANSSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212028-6.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212028-8.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / ESTEELLISYYS JA EHDOKKAAN VAALIVIRANOMAISENA TOIMIMISTA KOSKEVAT VAALILAISSA SÄÄDETYT RAJOITUKSETESTEELLISYYS JA EHDOKKAAN VAALIVIRANOMAISENA TOIMIMISTA KOSKEVAT VAALILAISSA SÄÄDETYT RAJOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212028-7.HTMKunnanvaltuusto 16.12.2021 / KANTTORILAN TONTIN VARAAMINEN MVH PALVELUASUNNOT OY:LLE SEKÄ KUNNAN JA MVH PALVELUASUNNOT OY:N VÄLISEN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINENKANTTORILAN TONTIN VARAAMINEN MVH PALVELUASUNNOT OY:LLE SEKÄ KUNNAN JA MVH PALVELUASUNNOT OY:N VÄLISEN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212024-5.HTMKunnanvaltuusto 16.12.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212024-8.HTMKunnanvaltuusto 16.12.2021 / VALITUSOSOITUSVALITUSOSOITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212024-10.HTMKunnanvaltuusto 16.12.2021 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEETVALTUUTETTUJEN ALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212024-9.HTMKunnanvaltuusto 16.12.2021 / KAUSTISEN SEUTUKUNTA -LAUTAKUNNAN KEHITTÄMISYHTIÖN PERUSTAMINEN (KASE KEHITYS OY)KAUSTISEN SEUTUKUNTA -LAUTAKUNNAN KEHITTÄMISYHTIÖN PERUSTAMINEN (KASE KEHITYS OY)http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212024-6.HTMKunnanvaltuusto 16.12.2021 / TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2024TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2024http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212024-7.HTMKunnanvaltuusto 16.12.2021 / SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINENSIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212024-3.HTMKunnanvaltuusto 16.12.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYPÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212024-2.HTMKunnanvaltuusto 16.12.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212024-1.HTMKunnanvaltuusto 16.12.2021 / KAUSTISEN KUNNAN LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN HANKINTA VUOSILLE 2022 - 2025KAUSTISEN KUNNAN LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN HANKINTA VUOSILLE 2022 - 2025http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212024-4.HTMTarkastuslautakunta 08.12.2021 / ARVIOINNIN HAVAINNOTARVIOINNIN HAVAINNOThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212023-5.HTMTarkastuslautakunta 08.12.2021 / SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINENSIDONNAISUUSILMOITUSTEN PYYTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212023-6.HTMTarkastuslautakunta 08.12.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212023-1.HTMTarkastuslautakunta 08.12.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212023-2.HTMTarkastuslautakunta 08.12.2021 / KAUSTISEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖIDEN AJANKOHTAISET ASIATKAUSTISEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖIDEN AJANKOHTAISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212023-3.HTMTarkastuslautakunta 08.12.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212023-7.HTMTarkastuslautakunta 08.12.2021 / SIVISTYSTOIMEN MUIDEN OSA-ALUEIDEN AJANKOHTASET ASIATSIVISTYSTOIMEN MUIDEN OSA-ALUEIDEN AJANKOHTASET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212023-4.HTMKeskusvaalilautakunta 30.11.2021 / SEURAAVAT KOKOUKSETSEURAAVAT KOKOUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212020-10.HTMKeskusvaalilautakunta 30.11.2021 / KESKUSVAALILAUTAKUNNAN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN JULKAISEMINEN KUNNAN KOTISIVUILLAKESKUSVAALILAUTAKUNNAN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN JULKAISEMINEN KUNNAN KOTISIVUILLAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212020-5.HTMKeskusvaalilautakunta 30.11.2021 / VAALITOIMITUSTA KOSKEVAN KUULUTUKSEN JULKAISEMINENVAALITOIMITUSTA KOSKEVAN KUULUTUKSEN JULKAISEMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212020-3.HTMKeskusvaalilautakunta 30.11.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPAPÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20212020-2.HTM