DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191835-5.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191835-4.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / LAUSUNNON ANTAMINEN POHJANMAAN TE-TOIMISTON KAUSTISEN TOIMIPAIKAN LAKKAUTTAMISESTA JA TE-PALVELUJEN TARJOAMISESTA YHTEISPALVELUN ASIOINTIPIESTEISSÄ 1.1.2010 LUKIENLAUSUNNON ANTAMINEN POHJANMAAN TE-TOIMISTON KAUSTISEN TOIMIPAIKAN LAKKAUTTAMISESTA JA TE-PALVELUJEN TARJOAMISESTA YHTEISPALVELUN ASIOINTIPIESTEISSÄ 1.1.2010 LUKIENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191835-3.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA / KAUSTISEN KUNTA JA KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA (NS. VANHA TERVEYSTALO)APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA / KAUSTISEN KUNTA JA KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA (NS. VANHA TERVEYSTALO)http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191835-2.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191835-1.HTMTekninen lautakunta 01.10.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191834-7.HTMTekninen lautakunta 01.10.2019 / YKSITYISTEIDEN AURAUKSET 2020YKSITYISTEIDEN AURAUKSET 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191834-6.HTMTekninen lautakunta 01.10.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191834-1.HTMTekninen lautakunta 01.10.2019 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS 2020, KÄYTTÖTALOUSTEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS 2020, KÄYTTÖTALOUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191834-3.HTMTekninen lautakunta 01.10.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191834-2.HTMTekninen lautakunta 01.10.2019 / KAUSTISEN KUNNAN RUOKAPALVELUIDEN MAKSUTAULUKKO 2020KAUSTISEN KUNNAN RUOKAPALVELUIDEN MAKSUTAULUKKO 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191834-5.HTMTekninen lautakunta 01.10.2019 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS 2020, INVESTOINTITARPEETTEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS 2020, INVESTOINTITARPEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191834-4.HTMTekninen lautakunta 01.10.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191834-8.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191825-6.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191825-3.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191825-2.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191825-1.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191825-4.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / KÖYHÄJOEN KOULUN LAKKAUTTAMINENKÖYHÄJOEN KOULUN LAKKAUTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191825-5.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191831-1.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / KUNTAMAISEMA OY:N TARJOUS TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUSMALLISTAKUNTAMAISEMA OY:N TARJOUS TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUSMALLISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191831-2.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191831-4.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / KUNNANJOHTAJAN TIEDOTETTAVAT ASIATKUNNANJOHTAJAN TIEDOTETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191831-3.HTMKunnanhallitus 30.09.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191831-5.HTMTarkastuslautakunta 23.09.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191829-8.HTMTarkastuslautakunta 23.09.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191829-7.HTMTarkastuslautakunta 23.09.2019 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMATARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191829-6.HTMTarkastuslautakunta 23.09.2019 / TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMATILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191829-5.HTMTarkastuslautakunta 23.09.2019 / TEKNISEN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUSTEKNISEN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191829-4.HTMTarkastuslautakunta 23.09.2019 / KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUSKUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20191829-3.HTM