DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / EINONTIE 5 ULKOVUORIEINONTIE 5 ULKOVUORIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181722-9.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / LAUSUNNON ANTAMINEN KELIBER OY:N SYVÄJÄRVEN AVOLOUHOKSEN YMPÄRISTÖLUPA SEKÄ SYVÄJÄRVEN JA HEINÄJÄRVEN MÄÄRÄAI-KAISEN KUIVATTAMISEN VESILUPA, KAUSTINEN JA KOKKOLA.LAUSUNNON ANTAMINEN KELIBER OY:N SYVÄJÄRVEN AVOLOUHOKSEN YMPÄRISTÖLUPA SEKÄ SYVÄJÄRVEN JA HEINÄJÄRVEN MÄÄRÄAI-KAISEN KUIVATTAMISEN VESILUPA, KAUSTINEN JA KOKKOLA.http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181722-2.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181722-1.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKALLE PARITALON RAKENTAMINEN KETUNTIE 19 ETAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKALLE PARITALON RAKENTAMINEN KETUNTIE 19 Ehttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181722-6.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / TALOUSARVIORAPORTTI AJALTA 1.1. - 31.5.2018TALOUSARVIORAPORTTI AJALTA 1.1. - 31.5.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181722-5.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / KOULUTUSYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENKOULUTUSYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181722-4.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / LUPA ALUEIDENHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMISEENLUPA ALUEIDENHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMISEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181722-7.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / TÄYTTÖLUPA RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOIMEENTÄYTTÖLUPA RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOIMEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181722-8.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / KERROSTALOHANKEKERROSTALOHANKEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181722-3.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / KUNTASTRATEGIA 2025, KUVATKUNTASTRATEGIA 2025, KUVAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181722-10.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181722-12.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181722-11.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / VARHAISKASVATUKSEN TÄYTTÖLUPAPYYNNÖT TOIMIKAUDEKSI 2018VARHAISKASVATUKSEN TÄYTTÖLUPAPYYNNÖT TOIMIKAUDEKSI 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-3.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-19.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / MAANMITTAUSLAITOKSEN OHJEISTUS KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUSTEN KÄSITTELYSTÄMAANMITTAUSLAITOKSEN OHJEISTUS KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUSTEN KÄSITTELYSTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-18.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUSKSEN PÄÄTÖS LUONNONSUOJELUALUEIDEN PERUSTAMISESTAETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUSKSEN PÄÄTÖS LUONNONSUOJELUALUEIDEN PERUSTAMISESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-17.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / YHTIÖKOKOUKSET 2018YHTIÖKOKOUKSET 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-16.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PITÄMINEN SYKSYLLÄ 2018KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PITÄMINEN SYKSYLLÄ 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-15.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN 2018 - 2021 TYÖRYHMÄN NIMEÄMINENKESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN 2018 - 2021 TYÖRYHMÄN NIMEÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-14.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / ÄKILLISTEN SIJAISTARPEIDEN SIJAISPANKIIN PERUSTAMINEN VARHAISKASVATUKSEEN JA PERUSOPETUKSEENÄKILLISTEN SIJAISTARPEIDEN SIJAISPANKIIN PERUSTAMINEN VARHAISKASVATUKSEEN JA PERUSOPETUKSEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-13.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / KESÄN 2018 AIKANA ILMENEVÄT REKRYTOINTITARPEETKESÄN 2018 AIKANA ILMENEVÄT REKRYTOINTITARPEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-12.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / LISÄKOULUNKÄYNTIOHJAAJAN PALKKAAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI AJALLE 9.8.2018 - 31.5.2019LISÄKOULUNKÄYNTIOHJAAJAN PALKKAAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI AJALLE 9.8.2018 - 31.5.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-11.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / OMATOIMIKIRJASTOHANKKEEN KÄYNNISTÄMINENOMATOIMIKIRJASTOHANKKEEN KÄYNNISTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-10.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / VUODEN 2018 ULKOKAUSTISLAISEN VALINTAVUODEN 2018 ULKOKAUSTISLAISEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-9.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / ERON MYÖNTÄMINEN SONJA KONTIOLLE YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENEYYDESTÄERON MYÖNTÄMINEN SONJA KONTIOLLE YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENEYYDESTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-8.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / MÄÄRÄALAN KAUPAN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA KELIBER OYMÄÄRÄALAN KAUPAN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA KELIBER OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-7.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA KELIBER OYKIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / KAUSTISEN KUNTA JA KELIBER OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-6.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / LAUSUNNON ANTAMINEN FINDEST PROTEIN OY:N YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOKSENHAKEMUKSESTA RENDERÖINTILAITOKSELLE JA SEN YHTEYDESSÄ TOIMIVALLE JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLELAUSUNNON ANTAMINEN FINDEST PROTEIN OY:N YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOKSENHAKEMUKSESTA RENDERÖINTILAITOKSELLE JA SEN YHTEYDESSÄ TOIMIVALLE JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-5.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / LAUSUNTO KT 63 KALAVEDEN LIITTYMÄJÄRJESTELYISTÄLAUSUNTO KT 63 KALAVEDEN LIITTYMÄJÄRJESTELYISTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-4.HTMKunnanhallitus 11.06.2018 / VARHAISKASVATUKSEN TILATARPEETVARHAISKASVATUKSEN TILATARPEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181718-2.HTM