DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / MAAKUNTAVIESTIN JÄRJESTÄMINEN 2022 - 2025MAAKUNTAVIESTIN JÄRJESTÄMINEN 2022 - 2025http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-12.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO 28.6.2018 KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTAETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO 28.6.2018 KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-14.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KALAVEDEN TUOTANTOLAITOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA 5.7.2018ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KALAVEDEN TUOTANTOLAITOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA 5.7.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-13.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / TALOUSARVIO 2019 - 2021 TALOUSARVIOKEHYSTALOUSARVIO 2019 - 2021 TALOUSARVIOKEHYShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-6.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-16.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-15.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-17.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / TÄYTTÖLUPA KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEENTÄYTTÖLUPA KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-10.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / ICT-ASIANTUNTIJAN TYÖSUHDEICT-ASIANTUNTIJAN TYÖSUHDEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-9.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / ERON MYÖNTÄMINEN HENRY PAANASELLE SIVISTYSJOHTAJAN VIRASTAERON MYÖNTÄMINEN HENRY PAANASELLE SIVISTYSJOHTAJAN VIRASTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-8.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / LAUSUNNON ANTAMINEN VETELIN KUNNALLE LÖYTÖNEVAN (ENT. RISTINEVAN) TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVASTALAUSUNNON ANTAMINEN VETELIN KUNNALLE LÖYTÖNEVAN (ENT. RISTINEVAN) TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVASTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-7.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / SOPIMUS LIIKUNTAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA, KAUSTISEN KUNTA JA KAUSTISEN POHJAN-VEIKOTSOPIMUS LIIKUNTAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA, KAUSTISEN KUNTA JA KAUSTISEN POHJAN-VEIKOThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-11.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / MUSIIKKILUKION ASUNTOLAN D-RAKENNUSMUSIIKKILUKION ASUNTOLAN D-RAKENNUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-5.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / KAUSTISEN RAVIRATA-ALUEEN ASEMAKAAVAKAUSTISEN RAVIRATA-ALUEEN ASEMAKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-4.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / KESKUSTAN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, YLIJOEN ALUEKESKUSTAN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, YLIJOEN ALUEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-3.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / MIKONTANHUAN ASEMAKAAVAN MUUTOSMIKONTANHUAN ASEMAKAAVAN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-2.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181725-1.HTMTekninen lautakunta 14.08.2018 / TÄYTTÖLUPA KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEENTÄYTTÖLUPA KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181730-3.HTMTekninen lautakunta 14.08.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181730-2.HTMTekninen lautakunta 14.08.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181730-1.HTMTekninen lautakunta 14.08.2018 / MUSIIKKILUKION ASUNTOLAN D-RAKENNUSMUSIIKKILUKION ASUNTOLAN D-RAKENNUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181730-4.HTMTekninen lautakunta 14.08.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181730-5.HTMTekninen lautakunta 14.08.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181730-6.HTMTekninen lautakunta 03.07.2018 / ALA-ASTEEN OPETTAJIEN ASUNTOLAN VESIKATON VAIHTOALA-ASTEEN OPETTAJIEN ASUNTOLAN VESIKATON VAIHTOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181727-4.HTMTekninen lautakunta 03.07.2018 / MUSIIKKILUKION TILANNEMUSIIKKILUKION TILANNEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181727-3.HTMTekninen lautakunta 03.07.2018 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181727-2.HTMTekninen lautakunta 03.07.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181727-1.HTMTekninen lautakunta 03.07.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181727-8.HTMTekninen lautakunta 03.07.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181727-7.HTMTekninen lautakunta 03.07.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/kaustinen/kokous/20181727-6.HTM