Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  KAAVAKARTTA OSAYLEISKAAVA OUTOVESI, RAPASAARI JA SYVÄJÄRVI
  Liite 2  KELIBERIN KAIVOSHANKE OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI OHEISMATERIAALI
  Liite 3  KELIBERIN LOUHOSALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
  Liite 4  LOUHOSALUEIDEN KAAVAKARTTA OSAYLEISKAAVAT
  Liite 5  LOUHOSALUEIDEN KAAVAKARTTA OUTOVESI, RAPASAARI JA SYVÄJÄRVI, KOKKOLAN KAUPUNKI JA KAUSTISEN KUNTA
  Liite 6  LOUHOSALUEIDEN KAAVASELOSTUS KELIBERIN OSAYLEISKAAVA KOKKOLAN KAUPUNKI JA KAUSTISEN KUNTA
  Liite 7  LOUHOSALUEIDEN OSAYLEISKAAVA KAAVAKARTTA KOKKOLA JA KAUSITNEN
  Liite 8  LOUHOSALUIDEN OSAYLEISKAAVA KOKKOLA JA KAUSTINEN LUONNOKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUTVASTINEET
  Liite 9  MERKINTÖJEN SELITYKSET KAAVAKARTAT KELIBER
  Liite 10  SELOSTUKSEN OHEISMATERIAALI KAIVOSTOIMINNAN KÄSITTELITA JA LUPAPROSESSI
  Liite 11  SELOSTUKSEN OHEISMATERIAALI KELIBERIN KAIVOSHANKE LOUHOSALUEET NYKYTILANNE KOKKOLAN KAUPUNKI JA KAUSTISEN KUNTAEdellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa