Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2017/31

Keskusta-alueen asemakaavan muutokset - asemakaavan vireille tulosta IMRL § 62 ja § 63)

Kuulutus
 
Keskusta-alueen asemakaavan muutokset -asemakaavan vireille tulosta (MRL § 62 ja § 63)
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan seuraavan asemakaavan vireille tulosta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.
 
Kaavoitettava alue koostuu neljästä alueesta, joiden yhteenlaskettu koko on n. 18,1 ha.
1. Kortteli 39 (n.1 ha)
2. Kortteli 30 (n. 10 ha)
3. Kortteli 110 (n.3,5 ha)
4. Kortteli 51 (n. 2,4 ha)
Alueet sijaitsevat Perhon keskustaajamassa. Tarkemmin kortteli 39 sijaitsee Perhonjoen itäpuolella Vanhainkodintien varrella, kortteli 30 Vehmassuontien pohjoispuolella, kortteli 110 valtatien 13 ja Teollisuustien välisellä alueella sekä kortteli 51 Perhonjoen eteläpuolella Pappilantien varrella.
 
Korttelin 39 alueella on tavoitteena laajentaa korttelialuetta urheilu‐ ja virkistyspalvelujen alueelle siten, että kiinteistölle 14:19 voidaan osoittaa asuntorakentamista (AP tai AR). Korttelin 30 alueella tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen eteläosa asuinkäyttöön (AP tai AR). Korttelin 110 alueella tavoitteena on muuttaa alueen liikenteellisiä oloja yhdistämällä Kaisantie ja Mikonkuja siten, että korttelin läpikulkuliikenne mahdollistuu. Korttelin 51 alueella tavoitteena on muuttaa entinen pappilan kiinteistö rivitalo‐ ja pientaloalueeksi (AR ja AO tai AP).
 
Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Perhon kunnanvirastolla sekä kunnan internet –sivulla www.perho.com. OAS pidetään nähtävillä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen asti.
 
Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet on toimitettava Perhon kuntaan osoitteella: Tekninen toimisto/Tekninen johtaja, Pasi Rannila, PL 20, 69951 Perho.
 
Perho 20.6.2017                                                                  Kunnanhallitus

Julkaistu: 21.06.2017 09.10