Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2017/42

Perhon keskustan asemakaavamuutokset/ kaavaluonnos


KUULUTUS
 
Perhon kunta ilmoittaa MRL 62 ja 63 §:n perusteella asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja valmisteluvaiheen kuulemisesta. Muutos koskee seuraavia alueita:
 
1. Kortteli 39 (n.2,7 ha)
Korttelin 39 alueella on tavoitteena laajentaa korttelialuetta urheilu‐ ja virkistyspalvelujen alueelle siten, että kunnan ostamalle kiinteistölle 14:19 voidaan osoittaa asuntorakentamista (AP tai AR) kunnan tonttivarannon kartuttamiseksi keskustan alueella.
 
2. Kortteli 30 (n. 10 ha)
Korttelin 30 alueella tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen eteläosa asuinkäyttöön (AP tai AR) tonttivarannon lisäämiseksi. Kunta omistaa kyseisen alueen ja sillä sijaitsee entinen maaseutuopiston opettajien asuinrivitalo sekä vanha asuinrakennus.
 
3. Kortteli 110 (n. 4,7 ha)
Korttelin 110 alueella tavoitteena on muuttaa alueen liikenteellisiä oloja yhdistämällä Kaisantie ja Mikonkuja siten, että korttelin läpikulkuliikenne mahdollistuu.
 
4. Kortteli 51 (n. 2,1 ha)
Korttelin 51 alueella tavoitteena on muuttaa entinen pappilan kiinteistö kirkollisten rakennusten alueesta rivitalo‐ ja pientaloalueeksi (AR ja AO tai AP).
 
Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidetään nähtävänä 7.9.-6.10.2017 Perhon kunnanvirastossa virka-aikana, osoite: Keskustie 2, 69950 PERHO sekä kunnan kotisivuilla www.perho.com.
 
Mahdolliset mielipiteet kaava-asiasta tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle 2.10.2017 klo 14.00 mennessä osoitteella Perhon kunta/Tekninen lautakunta, PL 20, 69951 PERHO. Kuoreen merkintä ”kaavamielipide”. Lisätietoja ja suullisia mielipiteitä voi esittää nähtävillä oloaikana myös tekninen johtaja Pasi Rannilalle, GSM 040 036 1990.
 
Perhossa 29.8.2017
 
Tekninen lautakunta

Julkaistu: 06.09.2017 11.50