Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2017/51

Keskusta-alueen asemakaavan muutokset -asemakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain MRL 65 §:n ja -asetuksen MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Perhon Keskusta-alueen asemakaavan muutokset -asemakaavaehdotus. Muutos koskee seuraavia neljää aluetta:

1. Kortteli 39 (n.2,7 ha)Korttelin 39 alueella on tavoitteena laajentaa korttelialuetta urheiluā€ ja virkistyspalvelujen alueelle siten, että kunnan ostamalle kiinteistölle 14:19 voidaan osoittaa pientalorakentamista kunnan tonttivarannon kartuttamiseksi keskustan alueella.

2. Kortteli 30 (n. 10 ha)Korttelin 30 alueella tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen eteläosa rivitaloalueeksi tonttivarannon lisäämiseksi. Kunta omistaa kyseisen alueen ja sillä sijaitsee entinen maaseutuopiston opettajien asuinrivitalo sekä vanha asuinrakennus.

3. Kortteli 110 (n. 4,7 ha)Korttelin 110 alueella tavoitteena on muuttaa alueen liikenteellisiä oloja yhdistämällä Kaisantie ja Mikonkuja siten, että korttelin läpikulkuliikenne mahdollistuu.

4. Kortteli 51 (n. 2,1 ha)Korttelin 51 alueella tavoitteena on muuttaa entinen pappilan kiinteistö kirkollisten rakennusten alueesta asuinkerrostalojen ja rivitalojen alueeksi sekä pientaloalueeksi.

Asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 08.11.-08.12.2017 välisenä aikana Perhon kunnanvirastossa virka-aikana, osoite: Keskustie 2, 69950 PERHO sekä kunnan kotisivuilla www.perho.com.

Mahdolliset muistutukset asemakaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti kaavan nähtävillä oloaikana tekniselle lautakunnalle osoitteella Perhon kunta/Tekninen lautakunta, PL 20, 69951 PERHO. Kuoreen merkintä ”kaavamuistutus”.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Pasi Rannila, GSM 040 036 1990

Perhossa 02.11.2017

Kunnanhallitus

Lähettäjä: Perhon kunta
Julkaistu: 03.11.2017 12.21