Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/71

Alajoen tuulipuiston osayleiskaava, poikkeamis- ja rakennuslupahakemukset /Suomen Hyötytuuli Oy

KUULUTUS

Alajoen tuulipuiston osayleiskaava, poikkeamis- ja rakennuslupahakemukset /Suomen Hyötytuuli Oy

MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n mukainen poikkeamismenettelystä tiedottaminen.

Suomen Hyötytuuli Oy:llä on Alajoen tuulipuiston osayleiskaava-alueella voimassaolevat rakennusluvat seitsemälle tuulivoimalalle, joita ei ole vielä rakennettu. Suomen Hyötytuuli Oy hakee poikkeamislupia sekä rakennuslupien muutoksia voimaloiden kokonaiskorkeuden ja roottorin halkaisijan kasvattamiselle. Voimaloiden kokonaiskorkeus tulisi olemaan 241 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. Yleiskaavan mukaisesti voimaloiden korkeus saa olla 210 metriä ja roottorin halkaisija 135 metriä.


Poikkeamiset kohdistuvat yleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden rakennuspaikoille, jotka sijoittuvat seuraaville tiloille:


584-401-21-97                              NEVARINNE                                                             tuulivoimalat T1, T2 ja T3
584-401-177-0                              NEVANPERÄ                                                             tuulivoimalat T4 ja T5
584-401-299-2                              KUUSISTO                                                               tuulivoimala T6
584-401-176-0                              ALAJOKI                                                                  tuulivoimala T7


Poikkeamislupahakemuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 31.8.- 14.9.2018 Perhon kunnan teknisessä toimistossa, kunnanviraston aukioloaikana, osoitteessa Keskustie 2, 69950 Perho. 

   
Tämä on MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n mukainen tiedottaminen naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa.


Asianosaisille varataan MRA 86 §:n mukaisesti tilaisuus tulla kuulluksi ja mahdollisuus tehdä muistutuksia poikkeamishakemusten johdosta. Myös muut voivat ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 14.9.2018 mennessä, Perhon kunnanhallitukselle osoitettuna, osoitteeseen: Perhon kunta, keskustie 2, 69950 Perho.      

PERHON KUNNANHALLITUS

     

Julkaistu: 04.09.2018 12.34


Liitteet
  Vaikutusten arviointi