Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/29

Ympäristölupapäätös/ Perhon Autohajottamo ja Hinauspalvelu Hautala

KUULUTUS

Perhon ympäristölautakunta antaa 27.03.2019 päätöksensä seuraavasta ympäristölupahakemuksesta.
Ympäristölautakunta on myöntänyt 20.03.2019 ympäristöluvan Perhon kunnassa seuraavalle hakijalle;

Perhon Autohajottamo ja Hinauspalvelu Hautala, Aatunkuja 2, 69950 Perho
(y-tunnus: 1416130-7)

Autopurkaamo
määräala, Pulkkisenaho 584-401-20-125
Ruunakankaantie 39, 69980 Möttönen

Päätös hakemusasiakirjoineen on nähtävillä teknisessä toimistossa virka-aikana 30 päivää päätöksen antopäivästä lukien.

Perhossa 27.03.2019
Jyri Harju, rakennustarkastajaVALITUSOSOITUS
Päätöksen antamispäivä on 27.03.2019. Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä lukien, tätä päivää lukuun ottamatta.
Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta ( PL 204, 65101 VAASA).
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin se on katsottava tulleen asianosaisten tietoon. Muutosta tähän päätökseen voi hakea yllämainitulta viranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllämainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.
Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (Ympäristönsuojelulaki 190 §)

         

Julkaistu: 27.03.2019 08.18