Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/33

Jatkoaikahakemus maa-ainesluvalle/ Kuljetus Juha Riihimäki Ky

KUULUTUS
 
 
Perhon ympäristölautakunta ilmoittaa seuraavasta vireille tulleesta maa-ainesluvan jatkoaikahakemuksesta.
 
Kuljetus Juha Riihimäki Ky, Rintiläntie 17, 69950 PERHO, hakee Perhon kunnan ympäristölautakunnalta 10 vuoden jatkoaikaa vuonna 2009 myönnetylle maa-ainesluvalle, Perhon kunnan Perhon kylässä, tilalle Hiekkamaa 584-401-43-4.
 
Nykyinen maa-aineslupa on voimassa 10.6.2019 asti. Ottamistoiminnalle on vuonna 2011 myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa.
 
Ottamislupaa haetaan toiminnan jatkamiseksi alkuperäisen ottamissuunnitelman ja lupapäätöksen mukaisesti. Ottamislupa koskee yhteensä 4,0 ha:n aluetta ja 120 000 m³ktr maa-ainesmäärää. Alueelta on otettu maa-ainesta noin 60 000 m³ktr.
 
Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.
 
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Perhon kunnan tekniseen toimistoon, osoitteeseen Perhon kunta, ympäristölautakunta, PL 20, 69950 PERHO.
Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää, ennen kuulutusajan päättymistä.
 
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 19.4.2019 – 19.5.2019 Perhon kunnan teknisessä toimistossa.
 
 
 
Perhossa 18.4.2019
 
Ympäristölautakunta

Julkaistu: 18.04.2019 14.33