Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/40

Ympäristölupapäätös/ Mestaripurkajat Oy, purkujätteen käsittely ja varastointi

KUULUTUS


Perhon ympäristölautakunta antaa 29.05.2019 päätöksensä seuraavasta ympäristölupahakemuksesta.
Ympäristölautakunta on myöntänyt 22.05.2019 § 15 ympäristöluvan Perhon kunnassa seuraavalle hakijalle;
 
Mestaripurkajat Oy, Mäntysaarentie 43, 69920 Oksakoski
(y-tunnus: 2443763-7)
 
Purkujätteen käsittely- ja varastointialue
- Kirilä 584-401-11-39
- Kokkolantie 799, 69920 Oksakoski


Päätös hakemusasiakirjoineen on nähtävillä teknisessä toimistossa virka-aikana 30 päivää päätöksen antopäivästä lukien.
 
Perhossa 28.05.2019
Jyri Harju, rakennustarkastaja
 
VALITUSOSOITUS
Päätöksen antamispäivä on 29.05.2019. Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä lukien, tätä päivää lukuun ottamatta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta (PL 204, 65101 VAASA).

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin se on katsottava tulleen asianosaisten tietoon. Muutosta tähän päätökseen voi hakea yllämainitulta viranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllämainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

(Ympäristönsuojelulaki 190 §)

       

Julkaistu: 28.05.2019 14.57