Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/41

Päätös YSL 115 a §:n mukaisesta eläinsuojan ilmoituksesta/ Kivelä Heikki ja Tiina

KUULUTUS


Perhon ympäristölautakunta antaa 29.05.2019 päätöksensä seuraavasta YSL 115 a §:n mukaisesta eläinsuojan ilmoituksesta.

Ympäristölautakunta on tehnyt 22.05.2019 § 16 ilmoituspäätöksen Perhon kunnassa seuraavalle hakijalle;

Kivelä Heikki ja Tiina, Kokkolantie 376, 69920 Oksakoski
(y-tunnus: 2250405-8)

Eläinsuojailmoitus
- Koivula 584-401-135-12
- Kiveläntie 257, 69950 Perho


Päätös hakemusasiakirjoineen on nähtävillä teknisessä toimistossa virka-aikana 30 päivää päätöksen antopäivästä lukien.

Perhossa 28.05.2019
Jyri Harju, rakennustarkastaja

VALITUSOSOITUS
Päätöksen antamispäivä on 29.05.2019. Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä lukien, tätä päivää lukuun ottamatta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta (PL 204, 65101 VAASA).

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin se on katsottava tulleen asianosaisten tietoon. Muutosta tähän päätökseen voi hakea yllämainitulta viranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllämainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

(Ympäristönsuojelulaki 115 e §)

       

Julkaistu: 28.05.2019 15.02