Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/45

Maa-ainesluvan jatkoaika/ Kuljetus Juha Riihimäki Ky

KUULUTUS

Perhon ympäristölautakunta antaa 19.6.2019 päätöksensä seuraavasta maa-ainesluvan jatkoaikahakemuksesta.

Ympäristölautakunta on myöntänyt 12.6.2019 § 21 jatkoajan maa-ainesluvalle Perhon kunnassa, kiinteistölle Hiekkamaa 584-401-43-4 seuraavalle hakijalle:

Kuljetus Juha Riihimäki Ky, Rintiläntie 17, 69950 PERHOPäätös hakemusasiakirjoineen on nähtävillä teknisessä toimistossa virka-aikana 30 päivää päätöksen antopäivästä lukien.

Perhossa 14.06.2019
Jyri Harju, rakennustarkastaja


VALITUSOSOITUS


Päätöksen antamispäivä on 19.06.2019. Valitusaika on 30 päivää, päätöksenantopäivästä lukien, tätä päivää lukuunottamatta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta ( PL 204, 65101 VAASA).

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin se on katsottava tulleen asianosaisten tietoon. Muutosta tähän päätökseen voi hakea yllämainitulta viranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllämainitusta päätöksen antamispäivästä.

Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.
Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

(Maa-aineslaki 20 §)

           

Julkaistu: 14.06.2019 17.39