Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/4

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus/ Koneurakointi ja Kuljetus J Isomöttönen Oy, Nevanperänharjun murske

KUULUTUS 

Perhon ympäristölautakunta ilmoittaa seuraavasta vireille tulleesta maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta. 

Koneurakointi ja Kuljetus J Isomöttönen Oy (y-tunnus 1820854-7), Taipaleentie 140, 69980 Möttönen, on toimittanut Perhon kunnan ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan yhteishakemuksen kalliokiviaineksen ottoon ja louheen murskaamiseen. Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottoon, louhimiseen ja murskaukseen, käytettäväksi erilaisiin ympäristö-, maa- ja vesirakennuskohteisiin. 


Ympäristölupahakemuksessa on mainittu myös mahdollinen betonin ja kierrätysasfaltin murskaus sekä muualta tuodun pilaantumattoman maa- ja kiviaineksen käyttäminen varastoalueen laajennuksen pengertämiseen sekä tilapäiseen varastoimiseen maisemointia varten. 

Toiminta sijoittuu hakemuksen mukaisesti Perhon kunnan Perhon kylään, tilalle Nevanperä 19:108. Alue sijaitsee Perhon Kirkonkylältä noin 2 kilometriä Möttösen suuntaan Limakon tuulipuiston läheisyydessä. Ottamisalueen kokonaispinta-ala on 1,35 ha, josta varsinainen louhos 0,85 ha ja otettavan kallioaineksen kokonaisotto 50 000 m3-ktr. Ottamislupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi. Alueella on ollut toisella toimijalla 250 000 m3-ktr maa-aineslupa kalliokiviaineksen ottoon, joka on juuri päättynyt. Alueelta on otettu kiviainesta noin 15 000 m3-ktr. Uusi ottamislupa koskee samaa louhosta.     

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä kuulutusajan 24.1.2020- 25.2.2020 Perhon kunnan teknisessä toimistossa, osoitteessa Keskustie 2, 69950 Perho, kunnanviraston aukioloaikana. 

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Perhon kunnan tekniseen toimistoon, osoitteeseen Perhon kunta, ympäristölautakunta, PL 20, 69950 PERHO.

Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet jättää ennen kuulutusajan päättymistä.


PERHON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Julkaistu: 23.01.2020 15.49