Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/31

Elenia Oy:n lunastuslupahakemus Alajärvi-Perho B

ELENIA OY:N LUNASTUSLUPAHAKEMUS ALAJÄRVI - PERHO B

   
Elenia Oy:n tarkoituksena on rakentaa uusi 110 kV voimajohto Alajärven sähköaseman
ja Perhon sähköaseman välille. Uudella voimajohdolla parannetaan alueen sähkönjakelun
toimitusvarmuutta ja siirtokapasiteettia, ja taataan näin ko. jakelualueelle
häiriöttömämpi sähkön jakelu niin vika- kuin huoltotilanteissa.
 
Edellä sanotusta syystä Elenia Oy on 23. maaliskuuta 2020 hakenut valtioneuvostolta
lupaa, jonka perusteella voimajohtoalueen vaatimat käyttöoikeudet on mahdollista
perustaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa
(29.7.1977/603) säädetyllä tavalla.
 
Johtohanke sijaitsee Alajärven kaupungin ja Perhon kunnan alueilla ja sen pituus on
noin 24,5 kilometriä. Lunastuslupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä 20.4. – 5.6.2020
välisen ajan Alajärven kaupungin ja Perhon kunnan nettisivuilla.
 
Asianosaisille, joiden etua ja oikeutta asia koskee, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä
hankkeesta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun
lain (603/1977) 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Mahdollinen lausunto pyydetään
toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteella PL 32, 00023
VALTIONEUVOSTO, 5. päivä kesäkuuta 2020 mennessä. Lausuntokirjeessä on mainittava
lunastuslupahakemuksen asianumero VN/7157/2020.
 
ELENIA OY

Lunastuslupahakemusasiakirjat liitteenä.

Lähettäjä: Elenia Oy
Julkaistu: 21.04.2020 09.03