Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/51

ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE 2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2021 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi toimialueellaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueella. Vuoden 2021 enimmäiskiintiö Länsi- ja Sisä-Suomen alueella on kahdeksan äitienpäiväkunniamerkin saajaa.

Äitienpäivän kunniamerkki myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä ansioituneelle. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Ammatissaan kasvattajana toimivalle kunniamerkkiä ei myönnetä. Kunniamerkin saajaksi voi esittää 40 vuotta täyttänyttä biologista äitiä, adoptioäitiä tai sijaisäitiä.

Pyrkimyksenä on, että äitienpäivän kunniamerkin saajat edustavat monipuolisesti tämän päivän äitejä, niin ansioidensa kuin ikänsäkin puolesta. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Palkittavien tulee edustaa erilaisia ryhmiä ansiotyössä käyvistä äideistä ja yksinhuoltajista maaseudun emäntiin. Palkittavien äitien joukossa tulee olla myös eri vähemmistöryhmien edustajia, kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia.

Ammatissaan kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkiä ei ole tarkoitus myöntää. Vastaavaa kasvatustyötä tehneet muut hyvät kasvattajat, kuten isät, sisarukset, muut lähisukulaiset jne. palkitaan 6.12., jolloin muut valtiolliset kunniamerkit jaetaan.

Omien lasten tekemissä kunniamerkkiesityksissä tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevan perheen. Muutkin omaiset, tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia, mutta esityksen tekijänä tulee kuitenkin olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Aluehallintovirasto ottaa kunniamerkkiesityksessään huomioon sekä tasapuolisen alueellisen jakauman että ruotsinkielisen väestön osuuden. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee aluehallintovirastojenesitysten perusteella kunniamerkkiesityksen ritarikunnille. Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Äitienpäiväkunniamerkkien hakumenettelyssä aluehallintovirasto noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön ja ritarikuntien ohjeiden mukaan seuraavia periaatteita:

- Vähintään puolet ritarikunnille esitettävistä hakemuksista tulee kunnilta, järjestöiltä tai vastaavilta yhteisöiltä.

- Enintään puolet hakemuksista on palkittaviksi esitettyjen äitien omien lasten jättämiä. Ehdotusta, jossa on vain yksi puoltolausunto tai sellainen puuttuu kokonaan, ei oteta vastaan, ennen kuin se on täydennetty riittävillä puolloilla.

Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 6.11.2020 osoitteella: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 VAASA

Lisätiedot ja ohjeet lomakkeisiin sekä vaadittavat Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomake ja liitelomake äitienpäiväkunniamerkkihakemukseen löytyvät osoitteessa http://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit (kohdasta hakulomakkeet). Lomakkeet voi tilata myös aluehallintovirastosta.

Lisätietoja asiasta antavat tarkastaja Vuokko Asikainen, vuokko.asikainen(at)avi.fi, puhelin 0295 018 526 ja osastosihteeri Kirsi Mäenpää, kirsi.maenpaa(at)avi.fi, puhelin 0295 018 518.

Julkaistu: 05.10.2020 14.48