Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/32

Kokkonevan tuulivoimapuiston osayleiskaava vireille

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Perhon kunnan keskiosiin tuulivoimahanketta, jossa on yhteensä enintään 45 tuulivoimalaa. Puistosta laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Suomen Hyötytuuli Oy on tehnyt Perhon kunnalle aloitteen yleiskaavan laadinnasta. Perhon kunta on hyväksynyt kaavoitusaloitteen ja päättänyt yleiskaavan käynnistämisestä kunnanhallituksen kokouksessa 15.3.2021 (§59).

Perhon Kokkonevan tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen kuulutetaan vireille tällä kuulutuksella.

Perhon Kokkonevan tuulivoimaosayleiskaavasta on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.perho.com. OAS:ssa esitetään kaavahankkeen keskeiset tavoitteet, suunnitellut osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. OAS on nähtävillä 6.5.-17.6.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää tarkistuksia ja täydennyksiä kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti Perhon tekniselle lautakunnalle osoitteella:

Postiosoite: Perhon kunta, kirjaamo/tekninen lautakunta, PL 20, 69951 Perho 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@perho.com 
Käyntiosoite: Keskustie 2, 69950 Perho. 

Lisätietoja antavat:                                                                                                                        
Perhon kunta                                                                                                      
Alpo Anisimaa                                                                                                   
Tekninen johtaja                                                                  
puh: +358 40 051 0706                                                       
alpo.anisimaa@perho.com                                              
Keskustie 2, 69950 Perho
 
Kaavaa laativa konsultti:
FCG Finnish Consulting Group Oy
Kristina Salomaa
FM YKS-588, kaavoituksen projektipäällikkö
puh: +358 44 298 2006
kristina.salomaa@fcg.fi
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
 
Hankkeesta vastaava: 
Suomen Hyötytuuli Oy
PL 305, 28601 Pori
www.hyotytuuli.fi
 
Paula Mäki                                                
Projektipäällikkö                                      
puh.  +358 41 519 9400                         
paula.maki@hyotytuuli.fi
                                                                       
Miia Suuriniemi
Hankekehityspäällikkö                        
puh. +358 44 701 2191                        
miia.suuriniemi@hyotytuuli.fi

Hankkeen YVA-ohjelman sekä laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olojen yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Yleisötilaisuus on 20.5.2021 klo 17-19. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Osallistumislinkki tulee saataville kunnan verkkosivuille (www.perho.com) sekä hankkeen YVA-menettelyä koskevalle verkkosivulle www.ymparisto.fi.


Lähettäjä: Tekninen lautakunta
Julkaistu: 21.05.2021 11.55