DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / NIMIKKEEN MUUTOS JA VIRAN TÄYTTÖNIMIKKEEN MUUTOS JA VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192168-6.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / SISÄINEN ORGANISAATIOMUUTOS / KIRJASTOVIRKAILIJOIDEN TEHTÄVÄNKUVAT JA HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOSSISÄINEN ORGANISAATIOMUUTOS / KIRJASTOVIRKAILIJOIDEN TEHTÄVÄNKUVAT JA HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192168-5.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / LISÄMAAN OSTOTARJOUS/HIEKKALA RNO 584-401-133-84 -TILASTALISÄMAAN OSTOTARJOUS/HIEKKALA RNO 584-401-133-84 -TILASTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192168-4.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2019KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192168-7.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192168-11.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192168-10.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192168-9.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192168-8.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / TALOUDEN TASAPAINOTUS, OKSAKOSKEN KOULUN PIHAN PERUSPARANNUSTALOUDEN TASAPAINOTUS, OKSAKOSKEN KOULUN PIHAN PERUSPARANNUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192168-1.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÖRAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192168-3.HTMKunnanhallitus 24.06.2019 / KAHDEN SIIVOOJAN TOIMEN TÄYTTÖKAHDEN SIIVOOJAN TOIMEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192168-2.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 19.06.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192174-9.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 19.06.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192174-8.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 19.06.2019 / SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2019SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192174-7.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 19.06.2019 / NIMIKKEEN MUUTOS JA VIRAN TÄYTTÖNIMIKKEEN MUUTOS JA VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192174-6.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 19.06.2019 / SISÄINEN ORGANISAATIOMUUTOS / KIRJASTOVIRKAILIJOIDEN TEHTÄVÄNKUVAT JA HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOSSISÄINEN ORGANISAATIOMUUTOS / KIRJASTOVIRKAILIJOIDEN TEHTÄVÄNKUVAT JA HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192174-5.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 19.06.2019 / ANOMUS PALKATTOMASTA VIRKAVAPAASTAANOMUS PALKATTOMASTA VIRKAVAPAASTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192174-4.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 19.06.2019 / AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERIAATTEET LUKUVUONNA 2019-2020AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERIAATTEET LUKUVUONNA 2019-2020http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192174-3.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 19.06.2019 / KOULUKULJETUSTARJOUKSET, REITIT JA KOULUJEN ALKAMISAJANKOHATKOULUKULJETUSTARJOUKSET, REITIT JA KOULUJEN ALKAMISAJANKOHAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192174-2.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 19.06.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192174-1.HTMKunnanvaltuusto 17.06.2019 / KYSELYTUNTIKYSELYTUNTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192171-7.HTMKunnanvaltuusto 17.06.2019 / KUNNALLISALOITTEETKUNNALLISALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192171-6.HTMKunnanvaltuusto 17.06.2019 / MÄÄRÄALAN MYYMINEN/JOUNI SALMELAMÄÄRÄALAN MYYMINEN/JOUNI SALMELAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192171-5.HTMKunnanvaltuusto 17.06.2019 / VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENVUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192171-3.HTMKunnanvaltuusto 17.06.2019 / SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 6/2019-5/2021SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 6/2019-5/2021http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192171-4.HTMKunnanvaltuusto 17.06.2019 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192171-2.HTMKunnanvaltuusto 17.06.2019 / TYÖJÄRJESTYSASIATTYÖJÄRJESTYSASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192171-1.HTMYmpäristölautakunta 12.06.2019 / MAA-AINESLUVAN JATKOAIKAHAKEMUS/ KULJETUS JUHA RIIHIMÄKI KYMAA-AINESLUVAN JATKOAIKAHAKEMUS/ KULJETUS JUHA RIIHIMÄKI KYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192176-2.HTMYmpäristölautakunta 12.06.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192176-1.HTMYmpäristölautakunta 12.06.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 1 MUUTOSLUPARAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 1 MUUTOSLUPAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192176-3.HTM