DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 13.07.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202312-6.HTMKunnanhallitus 13.07.2020 / YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA 2020-2022YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA 2020-2022http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202312-2.HTMKunnanhallitus 13.07.2020 / POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ BEST PARK OY POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ BEST PARK OY http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202312-1.HTMKunnanhallitus 13.07.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202312-5.HTMKunnanhallitus 13.07.2020 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202312-4.HTMKunnanhallitus 13.07.2020 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202312-3.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 09.07.2020 / LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202292-3.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 09.07.2020 / KAHDEN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA VIRAN TÄYTTÖKAHDEN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202292-2.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 09.07.2020 / IRTISANOUTUMINEN LUOKANOPETTAJAN VIRASTA JA VIRAN TÄYTTÖIRTISANOUTUMINEN LUOKANOPETTAJAN VIRASTA JA VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202292-1.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 09.07.2020 / VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN SIJAISUUSVARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN SIJAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202292-9.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 09.07.2020 / VARHAISKASVATUSOPETTAJIEN JA LASTENHOITAJAN SIJAISUUSVARHAISKASVATUSOPETTAJIEN JA LASTENHOITAJAN SIJAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202292-10.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 09.07.2020 / KOLMEN MÄÄRÄAIKAISEN LASTENHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINENKOLMEN MÄÄRÄAIKAISEN LASTENHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202292-8.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 09.07.2020 / SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2020SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202292-5.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 09.07.2020 / IRTISANOUTUMINEN TUNTIOPETTAJAN VIRASTA JA VIRAN TÄYTTÖIRTISANOUTUMINEN TUNTIOPETTAJAN VIRASTA JA VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202292-4.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 09.07.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202292-6.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 09.07.2020 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202292-7.HTMTekninen lautakunta 07.07.2020 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202305-7.HTMTekninen lautakunta 07.07.2020 / BESTPARK RAKENNUSURAKKA HANKINTAPÄÄTÖSBESTPARK RAKENNUSURAKKA HANKINTAPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202305-4.HTMTekninen lautakunta 07.07.2020 / LISÄTALOUSARVIO LEHDONTIEN SILTA PERUSKORJAUSLISÄTALOUSARVIO LEHDONTIEN SILTA PERUSKORJAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202305-3.HTMTekninen lautakunta 07.07.2020 / LISÄTALOUSARVIO PUUKOULUN SANEERAUS / KOTITALOUSLUOKAN JA KOULUTERVEYSHOITO TILAT INVESTOINTI OHJELMAAN 2020-2021LISÄTALOUSARVIO PUUKOULUN SANEERAUS / KOTITALOUSLUOKAN JA KOULUTERVEYSHOITO TILAT INVESTOINTI OHJELMAAN 2020-2021http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202305-2.HTMTekninen lautakunta 07.07.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202305-1.HTMTekninen lautakunta 07.07.2020 / RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÖ MÄÄRÄAJAKSIRAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÖ MÄÄRÄAJAKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202305-5.HTMTekninen lautakunta 07.07.2020 / SIIVOOJAN REKRYTOINNIN UUDELLEEN KÄYNNISTÄMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN SIIVOOJAN REKRYTOINNIN UUDELLEEN KÄYNNISTÄMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202305-6.HTMYmpäristölautakunta 01.07.2020 / LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202308-5.HTMYmpäristölautakunta 01.07.2020 / ASFALTTIASEMAN REKISTERÖINTI-ILMOITUS/ ASFALTTIKALLIO OY ASFALTTIASEMAN REKISTERÖINTI-ILMOITUS/ ASFALTTIKALLIO OY http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202308-3.HTMYmpäristölautakunta 01.07.2020 / YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA 2020-2022YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA 2020-2022http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202308-4.HTMYmpäristölautakunta 01.07.2020 / OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2020OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202308-2.HTMYmpäristölautakunta 01.07.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202308-1.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202304-11.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202304-10.HTM