DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 11.03.2021 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212387-6.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 11.03.2021 / PERHON KUNNAN KOULUVERKOSTA PÄÄTTÄMINENPERHON KUNNAN KOULUVERKOSTA PÄÄTTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212387-5.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 11.03.2021 / LASTENHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLASTENHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212387-4.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 11.03.2021 / KOULUNKÄYNNIN OHJAAJIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVIEN TOIMIEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖKOULUNKÄYNNIN OHJAAJIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVIEN TOIMIEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212387-3.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 11.03.2021 / KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN TÄYTTÖKOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212387-2.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 11.03.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212387-1.HTMTekninen lautakunta 09.03.2021 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212374-9.HTMTekninen lautakunta 09.03.2021 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212374-8.HTMTekninen lautakunta 09.03.2021 / KIRVESMIEHEN HAKUILMOITUS JA REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINENKIRVESMIEHEN HAKUILMOITUS JA REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212374-7.HTMTekninen lautakunta 09.03.2021 / YHDISTELMÄTYÖNTEKIJÄN HAKUILMOITUS JA REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINENYHDISTELMÄTYÖNTEKIJÄN HAKUILMOITUS JA REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212374-6.HTMTekninen lautakunta 09.03.2021 / KOKKONEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVOITUSALOITE JA -SOPIMUSKOKKONEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVOITUSALOITE JA -SOPIMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212374-5.HTMTekninen lautakunta 09.03.2021 / KÄYTÖSTÄ POISTUVIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTIKÄYTÖSTÄ POISTUVIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212374-3.HTMTekninen lautakunta 09.03.2021 / KYLÄTALKKARI PALVELU PERUSTEET JA HINNAN TARKASTUSKYLÄTALKKARI PALVELU PERUSTEET JA HINNAN TARKASTUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212374-4.HTMTekninen lautakunta 09.03.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212374-1.HTMTekninen lautakunta 09.03.2021 / KORVAUSVAATIMUSKORVAUSVAATIMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212374-2.HTMTarkastuslautakunta 09.03.2021 / MAASEUTUTOIMEN KATSAUSMAASEUTUTOIMEN KATSAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212378-3.HTMTarkastuslautakunta 09.03.2021 / ELINKEINOTOIMINNAN JA KOSEKIN AJANKOHTAISKATSAUSELINKEINOTOIMINNAN JA KOSEKIN AJANKOHTAISKATSAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212378-2.HTMTarkastuslautakunta 09.03.2021 / TYTÄRYHTEISÖJEN AJANKOHTAISET ASIATTYTÄRYHTEISÖJEN AJANKOHTAISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212378-1.HTMYmpäristölautakunta 03.03.2021 / LAUSUNTOPYYNTÖ, LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO/ SARVINEVAN TURVETUOTANTOALUEEN PÄÄSTÖTARKKAILUA KOSKEVA SUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ, LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO/ SARVINEVAN TURVETUOTANTOALUEEN PÄÄSTÖTARKKAILUA KOSKEVA SUUNNITELMA http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212386-2.HTMYmpäristölautakunta 03.03.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212386-1.HTMYmpäristölautakunta 03.03.2021 / LAUTAKUNNALLE TIEDOKSILAUTAKUNNALLE TIEDOKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212386-5.HTMYmpäristölautakunta 03.03.2021 / ILMOITUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAEHTOJEN LAIMINLYÖNNISTÄILMOITUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAEHTOJEN LAIMINLYÖNNISTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212386-4.HTMYmpäristölautakunta 03.03.2021 / LAUSUNTOPYYNTÖ/ EHDOTUS SUOMEN MERENHOITOSUUNNITELMAN TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2022-2027LAUSUNTOPYYNTÖ/ EHDOTUS SUOMEN MERENHOITOSUUNNITELMAN TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2022-2027http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212386-3.HTMYmpäristölautakunta 03.03.2021 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212386-6.HTMKunnanhallitus 24.02.2021 / TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ / ERITYISLUOKANOPETTAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN TÄYTTÖTÄYTTÖLUPAPYYNTÖ / ERITYISLUOKANOPETTAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212385-2.HTMKunnanhallitus 24.02.2021 / TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ / LUOKANOPETTAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVIEN VIRKOJEN TÄYTTÖTÄYTTÖLUPAPYYNTÖ / LUOKANOPETTAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVIEN VIRKOJEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212385-1.HTMKunnanhallitus 24.02.2021 / VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA VARTENVAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA VARTENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212385-8.HTMKunnanhallitus 24.02.2021 / TYÖHÖNVALMENNUKSEN RESURSSOINTITYÖHÖNVALMENNUKSEN RESURSSOINTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212385-7.HTMKunnanhallitus 24.02.2021 / TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ / LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON LEHTORIN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN TÄYTTÖTÄYTTÖLUPAPYYNTÖ / LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON LEHTORIN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212385-6.HTMKunnanhallitus 24.02.2021 / TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ / LIIKUNNAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN TÄYTTÖTÄYTTÖLUPAPYYNTÖ / LIIKUNNAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212385-5.HTM