DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMNuorisovaltuusto 01.10.2020 / KORONAN VAIKUTUSTEN EHKÄISY KORONAN VAIKUTUSTEN EHKÄISY http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202323-3.HTMNuorisovaltuusto 01.10.2020 / NUORTEN OHJELMA PERHON JOULUNAVAUKSEENNUORTEN OHJELMA PERHON JOULUNAVAUKSEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202323-2.HTMNuorisovaltuusto 01.10.2020 / TYÖJÄRJESTYSASIATTYÖJÄRJESTYSASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202323-1.HTMKunnanvaltuusto 28.09.2020 / RUUHILAMMEN TONTIN OSTOTARJOUSRUUHILAMMEN TONTIN OSTOTARJOUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202330-2.HTMKunnanvaltuusto 28.09.2020 / TYÖJÄRJESTYSASIATTYÖJÄRJESTYSASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202330-1.HTMKunnanvaltuusto 28.09.2020 / ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2019 JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2024ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2019 JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2024http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202330-3.HTMKunnanvaltuusto 28.09.2020 / KYSELYTUNTIKYSELYTUNTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202330-8.HTMKunnanvaltuusto 28.09.2020 / KUNNALLISALOITTEETKUNNALLISALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202330-7.HTMKunnanvaltuusto 28.09.2020 / MÄÄRÄALAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLEMÄÄRÄALAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202330-6.HTMKunnanvaltuusto 28.09.2020 / TIEDOKSI/LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSITIEDOKSI/LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202330-5.HTMKunnanvaltuusto 28.09.2020 / TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2020TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202330-4.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / YLEISHALLINNON TALOUSARVIO 2021/ VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022-2023 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUYLEISHALLINNON TALOUSARVIO 2021/ VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022-2023 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202324-2.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / BESTPARK OY:N VUOKRASOPIMUSBESTPARK OY:N VUOKRASOPIMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202324-7.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / MÄÄRÄALAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLEMÄÄRÄALAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202324-6.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / SIVUTOIMILUPA-ANOMUSSIVUTOIMILUPA-ANOMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202324-8.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2020TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202324-1.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / TALOUSARVIORAAMI 2021/VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022-2023 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN VALMISTELUN TILANNETALOUSARVIORAAMI 2021/VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022-2023 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN VALMISTELUN TILANNEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202324-3.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / LAKI JULKISEN HALLINNON TIEDONHALLINNASTA/LAIN VAATIMUSTEN TOIMEENPANOLAKI JULKISEN HALLINNON TIEDONHALLINNASTA/LAIN VAATIMUSTEN TOIMEENPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202324-4.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSILAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202324-5.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202324-12.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202324-11.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202324-10.HTMKunnanhallitus 21.09.2020 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202324-9.HTMTekninen lautakunta 17.09.2020 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202325-3.HTMTekninen lautakunta 17.09.2020 / OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2020 TEKNINEN LTKOSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2020 TEKNINEN LTKhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202325-2.HTMTekninen lautakunta 17.09.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202325-1.HTMTekninen lautakunta 17.09.2020 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202325-4.HTMYmpäristölautakunta 16.09.2020 / LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202326-4.HTMYmpäristölautakunta 16.09.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202326-1.HTMYmpäristölautakunta 16.09.2020 / YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202326-3.HTM