DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMYmpäristölautakunta 12.07.2017 / LAUTAKUNNALLE TIEDOKSILAUTAKUNNALLE TIEDOKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171955-4.HTMYmpäristölautakunta 12.07.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171955-3.HTMYmpäristölautakunta 12.07.2017 / LAUSUNTOPYYNTÖ / KESKUSTA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSETLAUSUNTOPYYNTÖ / KESKUSTA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171955-2.HTMYmpäristölautakunta 12.07.2017 / LAUSUNTOPYYNTÖ / PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA INVESTOINTIESITYS 2018 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2019-2020LAUSUNTOPYYNTÖ / PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA INVESTOINTIESITYS 2018 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2019-2020http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171955-1.HTMTekninen lautakunta 20.06.2017 / LAUTAKUNNALLE TIEDOKSILAUTAKUNNALLE TIEDOKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171952-8.HTMTekninen lautakunta 20.06.2017 / TEIDEN NIMEÄMISET OSOITEJÄRJESTELMÄN SELKEYTTÄMISEKSITEIDEN NIMEÄMISET OSOITEJÄRJESTELMÄN SELKEYTTÄMISEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171952-7.HTMTekninen lautakunta 20.06.2017 / VASTINEPYYNTÖ YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN/JÄTEVEDENPUHDISTAMO VASTINEPYYNTÖ YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN/JÄTEVEDENPUHDISTAMO http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171952-6.HTMTekninen lautakunta 20.06.2017 / VEHMASSUONTIEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUKSETVEHMASSUONTIEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171952-5.HTMTekninen lautakunta 20.06.2017 / TEKOJÄÄRADAN KYLMÄKONTIN URAKKATARJOUKSETTEKOJÄÄRADAN KYLMÄKONTIN URAKKATARJOUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171952-4.HTMTekninen lautakunta 20.06.2017 / TENNISKENTÄN PINNOITUSTENNISKENTÄN PINNOITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171952-2.HTMTekninen lautakunta 20.06.2017 / OKSAKOSKEN RIVITALOJEN JA AUTOKATOSTEN VESIKATTOJEN UUSIMINENOKSAKOSKEN RIVITALOJEN JA AUTOKATOSTEN VESIKATTOJEN UUSIMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171952-3.HTMTekninen lautakunta 20.06.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171952-1.HTMKunnanhallitus 16.06.2017 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171948-6.HTMKunnanhallitus 16.06.2017 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171948-5.HTMKunnanhallitus 16.06.2017 / RUOKAPALVELUT/AMMATTIOPISTON PERHON TOIMIPAIKKARUOKAPALVELUT/AMMATTIOPISTON PERHON TOIMIPAIKKAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171948-4.HTMKunnanhallitus 16.06.2017 / PERHON KEHITYSYHTIÖ OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTAPERHON KEHITYSYHTIÖ OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171948-3.HTMKunnanhallitus 16.06.2017 / TALOUSKATSAUS/KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017TALOUSKATSAUS/KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171948-2.HTMKunnanhallitus 16.06.2017 / TALOUSARVIORAAMI/VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019 - 2020 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUTALOUSARVIORAAMI/VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019 - 2020 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171948-1.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2017 / ASUNTOLANOHJAAJAN SIIRTYMINEN PERHON KUNNAN PALVELUKSEENASUNTOLANOHJAAJAN SIIRTYMINEN PERHON KUNNAN PALVELUKSEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171949-10.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2017 / ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171949-7.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2017 / LUOKANOPETTAJIEN VIRKOJEN TÄYTTÖLUOKANOPETTAJIEN VIRKOJEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171949-6.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171949-11.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2017 / NELIJAKSOON SIIRTYMINENNELIJAKSOON SIIRTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171949-3.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2017 / TOIMINNAN ARVIOINNIN RAPORTTI TOIMINNAN ARVIOINNIN RAPORTTI http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171949-4.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2017 / ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITYSESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITYShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171949-5.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2017 / ESIOPETUKSEN LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖESIOPETUKSEN LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171949-8.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2017 / ERITYISOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖERITYISOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171949-9.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2017 / SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171949-2.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171949-1.HTMYmpäristölautakunta 14.06.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171950-2.HTM