DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMYmpäristölautakunta 28.07.2021 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212417-5.HTMYmpäristölautakunta 28.07.2021 / LAUTAKUNNALLE TIEDOKSILAUTAKUNNALLE TIEDOKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212417-4.HTMYmpäristölautakunta 28.07.2021 / OIKAISUVAATIMUS MAISEMATYÖLUPAPÄÄTÖKSEEN 21-0046-MAIOIKAISUVAATIMUS MAISEMATYÖLUPAPÄÄTÖKSEEN 21-0046-MAIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212417-3.HTMYmpäristölautakunta 28.07.2021 / LAUSUNTOPYYNTÖ/ PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2022 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2023-2024LAUSUNTOPYYNTÖ/ PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2022 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2023-2024http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212417-2.HTMYmpäristölautakunta 28.07.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212417-1.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / SIIVOUS- JA RAVITSEMISPÄÄLLIKÖN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA VIRKA HAKUAJAN JATKAMINENSIIVOUS- JA RAVITSEMISPÄÄLLIKÖN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA VIRKA HAKUAJAN JATKAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212442-5.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212442-6.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / SIIVOOJIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVIEN TOIMIEN TÄYTTÖ JA HAKUAJAN JATKAMINENSIIVOOJIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVIEN TOIMIEN TÄYTTÖ JA HAKUAJAN JATKAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212442-4.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212442-7.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212442-1.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / TALOUSARVIOMUUTOS KAAVATIET PERUSPARANNUS JA RAKENTAMINENTALOUSARVIOMUUTOS KAAVATIET PERUSPARANNUS JA RAKENTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212442-2.HTMTekninen lautakunta 22.06.2021 / KOKKI-KEITTIÖTYÖNTEKIJÄ SIJAISUUDEN TÄYTTÖ TYÖVAPAAN AJALLE 27.7.-7.6.2022 KOKKI-KEITTIÖTYÖNTEKIJÄ SIJAISUUDEN TÄYTTÖ TYÖVAPAAN AJALLE 27.7.-7.6.2022 http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212442-3.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 21.06.2021 / ERON MYÖNTÄMINEN YLÄKOULUN JA LUKION ENGLANNIN LEHTORIN VIRASTA 1.8.2021 ALKAENERON MYÖNTÄMINEN YLÄKOULUN JA LUKION ENGLANNIN LEHTORIN VIRASTA 1.8.2021 ALKAENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212445-1.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 21.06.2021 / YLÄKOULUN JA LUKION ENGLANNIN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖYLÄKOULUN JA LUKION ENGLANNIN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212445-2.HTMKunnanhallitus 21.06.2021 / TEKNISEN TYÖN TUNTIOPETTAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN KÄSITYÖN LEHTORIN VIRKANIMIKKEEKSITEKNISEN TYÖN TUNTIOPETTAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN KÄSITYÖN LEHTORIN VIRKANIMIKKEEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212439-4.HTMKunnanhallitus 21.06.2021 / KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUSKESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212439-3.HTMKunnanhallitus 21.06.2021 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212439-10.HTMKunnanhallitus 21.06.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212439-9.HTMKunnanhallitus 21.06.2021 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212439-8.HTMKunnanhallitus 21.06.2021 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212439-7.HTMKunnanhallitus 21.06.2021 / NUORISOVALTUUSTON SÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINENNUORISOVALTUUSTON SÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212439-6.HTMKunnanhallitus 21.06.2021 / TÄYTTÖLUPAPYYNT/LUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA VIRKATÄYTTÖLUPAPYYNT/LUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA VIRKAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212439-5.HTMKunnanhallitus 21.06.2021 / VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN VATEN NIMEÄMINEN HYVINVOINTIALUEEN KÄYNNISTÄMISEKSIVÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN VATEN NIMEÄMINEN HYVINVOINTIALUEEN KÄYNNISTÄMISEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212439-2.HTMKunnanhallitus 21.06.2021 / TALOUSKATSAUS/KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2021TALOUSKATSAUS/KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212439-1.HTMKunnanhallitus 21.06.2021 / TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ/YLÄKOULUN JA LUKION ENGLANNIN LEHTORIN VIRKATÄYTTÖLUPAPYYNTÖ/YLÄKOULUN JA LUKION ENGLANNIN LEHTORIN VIRKAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212439-11.HTMKeskusvaalilautakunta 16.06.2021 / KUNTAVAALIEN 2021 TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA JULKAISEMINEN SEKÄ TULOKSESTA TIEDOTTAMINENKUNTAVAALIEN 2021 TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA JULKAISEMINEN SEKÄ TULOKSESTA TIEDOTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212440-2.HTMKeskusvaalilautakunta 16.06.2021 / VAALILAIN 90 §:N MUKAINEN ARVONTAVAALILAIN 90 §:N MUKAINEN ARVONTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212440-1.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2021 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212433-12.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2021 / LUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖLUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212433-5.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 15.06.2021 / ERON MYÖNTÄMINEN LUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRASTA 1.8.2021 ALKAENERON MYÖNTÄMINEN LUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRASTA 1.8.2021 ALKAENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212433-4.HTM