DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / PALOKANKAANTIEN LUPA LIIKENNEMERKKIEN ASETTAMISEKSIPALOKANKAANTIEN LUPA LIIKENNEMERKKIEN ASETTAMISEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-14.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / PUUKOULUN RAKENNUSURAKAN HANKINTAPÄÄTÖSPUUKOULUN RAKENNUSURAKAN HANKINTAPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-5.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / LISÄTALOUSARVIO PURKU-URAKAT KESKUSTIE 14 RIVITALOT, MYLLYKANKAAN RIVITALO JA PUSKALALISÄTALOUSARVIO PURKU-URAKAT KESKUSTIE 14 RIVITALOT, MYLLYKANKAAN RIVITALO JA PUSKALAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-4.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-12.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / NEULOMOHALLIN KATTOPELTIEN HANKINTAPÄÄTÖSNEULOMOHALLIN KATTOPELTIEN HANKINTAPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-11.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / HIIHTOLATUJEN HOITO 2021-2024 (OPTIO 2024-2025) HANKINTAPÄÄTÖSHIIHTOLATUJEN HOITO 2021-2024 (OPTIO 2024-2025) HANKINTAPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-10.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / PUUKOULUN ILMANVAIHTOURAKAN HANKINTAPÄÄTÖSPUUKOULUN ILMANVAIHTOURAKAN HANKINTAPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-7.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / PUUKOULUN PUTKIURAKAN HANKINTAPÄÄTÖSPUUKOULUN PUTKIURAKAN HANKINTAPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-6.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / LUISTELUJÄIDEN HOITO 2021-2024 (OPTIO 2024-2025) HANKINTAPÄÄTÖSLUISTELUJÄIDEN HOITO 2021-2024 (OPTIO 2024-2025) HANKINTAPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-9.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / PUUKOULUN AUTOMAATIOURAKAN HANKINTAPÄÄTÖS PUUKOULUN AUTOMAATIOURAKAN HANKINTAPÄÄTÖS http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-8.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / PYÖREÄNSUONTIEN AVUSTUSHAKEMUSPYÖREÄNSUONTIEN AVUSTUSHAKEMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-15.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / SIIVOOJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÖLUPA AJALLA 29.11.2021-31.10.2022SIIVOOJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÖLUPA AJALLA 29.11.2021-31.10.2022http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-2.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-1.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / TALOUSARVIO 2022 / TEKLA TAES2TALOUSARVIO 2022 / TEKLA TAES2http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-3.HTMTekninen lautakunta 19.10.2021 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212475-13.HTMSivistyslautakunta 13.10.2021 / MÄÄRÄAIKAISEN OHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA SEN TÄYTTÖMÄÄRÄAIKAISEN OHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA SEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212477-4.HTMSivistyslautakunta 13.10.2021 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212477-3.HTMSivistyslautakunta 13.10.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINENVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212477-1.HTMSivistyslautakunta 13.10.2021 / MÄÄRÄAIKAISEN VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN JA TÄYTTÖ MÄÄRÄAIKAISEN VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN JA TÄYTTÖ http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212477-2.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212468-19.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212468-18.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / IRTISANOUTUMINEN YLÄKOULUN JA LUKION REHTORIN VIRASTA JA SIVISTYSJOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMINEN / ANNI RIIHIMÄKIIRTISANOUTUMINEN YLÄKOULUN JA LUKION REHTORIN VIRASTA JA SIVISTYSJOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMINEN / ANNI RIIHIMÄKIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212468-12.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNON VIRKISTYSKÄYTÖN STARTEGIALUONNOKSESTALAUSUNTOPYYNTÖ LUONNON VIRKISTYSKÄYTÖN STARTEGIALUONNOKSESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212468-11.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / LAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN SIIRTYMÄSUUNNITELMALUONNOKSESTA VÄHÄHIILISEEN ENERGIATALOUTEENLAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN SIIRTYMÄSUUNNITELMALUONNOKSESTA VÄHÄHIILISEEN ENERGIATALOUTEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212468-10.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / LAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNNITELMA LUONNOKSESTALAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNNITELMA LUONNOKSESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212468-9.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / LAUTAKUNTIEN JÄSENTEN VAALILAUTAKUNTIEN JÄSENTEN VAALIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212468-8.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄÄNEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄÄNhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212468-7.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / PERHON KUNNAN EDUSTAJAN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOITEN YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSIINPERHON KUNNAN EDUSTAJAN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOITEN YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSIINhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212468-6.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 31.8.2021ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 31.8.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212468-5.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / TALOUSARVIORAAMI 2022/ VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023 - 2024 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUN TILANNETALOUSARVIORAAMI 2022/ VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023 - 2024 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUN TILANNEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212468-4.HTM