DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / KAMPUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINENKAMPUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-11.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VÄLIAIKAINEN TÄYDENTÄMINEN ALUEVAALIEN AJAKSIKESKUSVAALILAUTAKUNNAN VÄLIAIKAINEN TÄYDENTÄMINEN ALUEVAALIEN AJAKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-12.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / PERHON KUNNAN TYÖSUOJELUVAALITPERHON KUNNAN TYÖSUOJELUVAALIThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-13.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / VUODEN 2022 KEVÄTKAUDEN KOKOUSAIKATAULUVUODEN 2022 KEVÄTKAUDEN KOKOUSAIKATAULUhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-14.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / MÄÄRÄAIKAISEN OHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA SEN TÄYTTÖMÄÄRÄAIKAISEN OHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA SEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-2.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / HENKILÖKOHTAISEN OHJAAJAN TÄYTTÖLUPA-ANOMUS VARHAISKASVATUKSEENHENKILÖKOHTAISEN OHJAAJAN TÄYTTÖLUPA-ANOMUS VARHAISKASVATUKSEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-1.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / SIVUTOIMILUPA-ANOMUSSIVUTOIMILUPA-ANOMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-3.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / TYÖVALMENTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN JA TAYTTÖTYÖVALMENTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN JA TAYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-6.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINENKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-5.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / TALOUSKATSAUS/KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 2021TALOUSKATSAUS/KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-4.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / SIIVOUS- JA RAVITSEMISPÄÄLLIKÖN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN TÄYTTÖLUPASIIVOUS- JA RAVITSEMISPÄÄLLIKÖN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN TÄYTTÖLUPAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-7.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / KEITTIÖTYÖNTEKIJÄN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN PERUSTAMINEN SIIVOUS- JA RAVITSEMISTIIMIINKEITTIÖTYÖNTEKIJÄN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN PERUSTAMINEN SIIVOUS- JA RAVITSEMISTIIMIINhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-8.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-15.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / TEKNISEN TOIMEN PALVELUMAKSUT TYTÄRYHTIÖILLE JA ULOSMYYNNILLETEKNISEN TOIMEN PALVELUMAKSUT TYTÄRYHTIÖILLE JA ULOSMYYNNILLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-10.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / VUOKRASOPIMUSTEN PÄIVITTÄMINEN / KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄVUOKRASOPIMUSTEN PÄIVITTÄMINEN / KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-9.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-19.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-18.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-17.HTMKunnanhallitus 20.12.2021 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212498-16.HTMSivistyslautakunta 15.12.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINENVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212501-1.HTMSivistyslautakunta 15.12.2021 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212501-8.HTMSivistyslautakunta 15.12.2021 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212501-7.HTMSivistyslautakunta 15.12.2021 / HENKILÖKOHTAISEN OHJAAJAN TÄYTTÖLUPA-ANOMUS VARHAISKASVATUKSEENHENKILÖKOHTAISEN OHJAAJAN TÄYTTÖLUPA-ANOMUS VARHAISKASVATUKSEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212501-9.HTMSivistyslautakunta 15.12.2021 / VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖ VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖ http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212501-3.HTMSivistyslautakunta 15.12.2021 / OPPIVELVOLLISUUDEN SEURANTA JA VALVONTAPALVELU VALPASOPPIVELVOLLISUUDEN SEURANTA JA VALVONTAPALVELU VALPAShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212501-6.HTMSivistyslautakunta 15.12.2021 / YLÄKOULUN JA LUKION VARAREHTORIN TEHTÄVÄTYLÄKOULUN JA LUKION VARAREHTORIN TEHTÄVÄThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212501-5.HTMSivistyslautakunta 15.12.2021 / MÄÄRÄAIKAISEN VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN JA TÄYTTÖ MÄÄRÄAIKAISEN VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN JA TÄYTTÖ http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212501-4.HTMSivistyslautakunta 15.12.2021 / MÄÄRÄAIKAISEN OHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA SEN TÄYTTÖMÄÄRÄAIKAISEN OHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA SEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212501-2.HTMTekninen lautakunta 14.12.2021 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212500-1.HTMTekninen lautakunta 14.12.2021 / KEITTIÖTYÖNTEKIJÄN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN PERUSTAMINEN SIIVOUS- JA RAVITSEMISTIIMIINKEITTIÖTYÖNTEKIJÄN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN PERUSTAMINEN SIIVOUS- JA RAVITSEMISTIIMIINhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20212500-3.HTM