DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / VALTUUSTOALOITE/KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN NÄYTTÄMINEN SUORANA INTERNETISSÄVALTUUSTOALOITE/KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN NÄYTTÄMINEN SUORANA INTERNETISSÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-7.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / PRESIDENTINVAALIEN 2018 ENNAKKOÄÄNESTYKSEN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKAPRESIDENTINVAALIEN 2018 ENNAKKOÄÄNESTYKSEN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-8.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / VALTUUSTOALOITE/ENSIHOITO ASEMAPAIKKA PERHOVALTUUSTOALOITE/ENSIHOITO ASEMAPAIKKA PERHOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-6.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / TONTINOSTOTARJOUS / LINNA MARIKA JA TUOMO SILTA-AHOTONTINOSTOTARJOUS / LINNA MARIKA JA TUOMO SILTA-AHOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-5.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / SIIVOOJA ELVI SISSOSEN IRTISANOUTUMINENSIIVOOJA ELVI SISSOSEN IRTISANOUTUMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-4.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSELLE VUODEN 2018 TAKSILUPIEN ENIMMÄISMÄÄRÄN VAHVISTAMISTA VARTENLAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSELLE VUODEN 2018 TAKSILUPIEN ENIMMÄISMÄÄRÄN VAHVISTAMISTA VARTENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-3.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / ATK-VASTAAVAN TOIMEN LAKKAUTTAMINEN JA TIETOHALLINTOASIANTUNTIJAN TOIMEN PERUSTAMINENATK-VASTAAVAN TOIMEN LAKKAUTTAMINEN JA TIETOHALLINTOASIANTUNTIJAN TOIMEN PERUSTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-10.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / KOTIATERIOIDEN TUOTTAMINEN, ORGANISOINTI JA KULJETTAMINEN PERHOSSAKOTIATERIOIDEN TUOTTAMINEN, ORGANISOINTI JA KULJETTAMINEN PERHOSSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-11.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-12.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-14.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / KUNNANVALTUUSTON 14.8.2017 PIDETYN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 14.8.2017 PIDETYN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-13.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / PERHON KUNNAN EDUSTAJIEN VAALI KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMIIN JA MUIHIN YHTEISÖIHINPERHON KUNNAN EDUSTAJIEN VAALI KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMIIN JA MUIHIN YHTEISÖIHINhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-2.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / HYVINVOINTIKERTOMUS / AVIN SELVITYSPYYNTÖHYVINVOINTIKERTOMUS / AVIN SELVITYSPYYNTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-1.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALEJA VARTENVAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALEJA VARTENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-9.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-16.HTMKunnanhallitus 25.09.2017 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171969-15.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171968-8.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / LAUTAKUNNALLE TIEDOKSILAUTAKUNNALLE TIEDOKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171968-7.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171968-6.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA 2017-2020YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA 2017-2020http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171968-5.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2017-2020YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2017-2020http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171968-4.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / LAUSUNTOPYYNTÖ PERHON KESKUSTA-ALUEEN ASEMAKAAVALUONNOKSESTALAUSUNTOPYYNTÖ PERHON KESKUSTA-ALUEEN ASEMAKAAVALUONNOKSESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171968-3.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2017YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2017http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171968-1.HTMYmpäristölautakunta 20.09.2017 / YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171968-2.HTMKunnanvaltuusto 18.09.2017 / NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT, KOKOUSPALKKIOT JA KUMMIVALTUUTETUTNUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT, KOKOUSPALKKIOT JA KUMMIVALTUUTETUThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171965-4.HTMKunnanvaltuusto 18.09.2017 / TALOUSARVIOMUUTOS/TEOLLISUUSTILAINVESTOINNIT/KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOMUUTOS/TEOLLISUUSTILAINVESTOINNIT/KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171965-3.HTMKunnanvaltuusto 18.09.2017 / PERHON KUNNAN JUHLARAHASTON KÄYTTÖ JA SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINENPERHON KUNNAN JUHLARAHASTON KÄYTTÖ JA SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171965-5.HTMKunnanvaltuusto 18.09.2017 / KYSELYTUNTIKYSELYTUNTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171965-9.HTMKunnanvaltuusto 18.09.2017 / KUNNALLISALOITTEETKUNNALLISALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171965-8.HTMKunnanvaltuusto 18.09.2017 / PERHONJOKILAAKSON KANSALAISOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN TÄYDENNYSVAALIPERHONJOKILAAKSON KANSALAISOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN TÄYDENNYSVAALIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20171965-7.HTM