DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018 / KYSELYTUNTIKYSELYTUNTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182057-12.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018 / KUNNALLISALOITTEETKUNNALLISALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182057-11.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182057-2.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018 / TYÖJÄRJESTYSASIATTYÖJÄRJESTYSASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182057-1.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018 / ALOITE YLIOPISTOKESKUSTOIMINTAAN SITOUTUMISESTA UUDELLA SOPIMUSKAUDELLA 1.1.2019-31.12.2024ALOITE YLIOPISTOKESKUSTOIMINTAAN SITOUTUMISESTA UUDELLA SOPIMUSKAUDELLA 1.1.2019-31.12.2024http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182057-9.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018 / TIEDOKSI TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMINENTIEDOKSI TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182057-10.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018 / VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN PERUSMAKSUJEN JA KULUTUSMAKSUJEN TARKASTAMINENVESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN PERUSMAKSUJEN JA KULUTUSMAKSUJEN TARKASTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182057-4.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018 / TALOUSARVIOMUUTOS/PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY:N JA KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANON KORJAUSAVUSTUKSETTALOUSARVIOMUUTOS/PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY:N JA KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANON KORJAUSAVUSTUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182057-5.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018 / ASEMAKAAVAMUUTOS, KORTTELI 39ASEMAKAAVAMUUTOS, KORTTELI 39http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182057-8.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018 / TALOUSARVIOMUUTOS/TERÄSRAEPUHALTAMONINVESTOINTITALOUSARVIOMUUTOS/TERÄSRAEPUHALTAMONINVESTOINTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182057-7.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018 / TALOUSARVIO 2018 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSTALOUSARVIO 2018 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182057-6.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018 / VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLEVUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182057-3.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182060-2.HTMKunnanhallitus 18.06.2018 / TALOUSARVIOMUUTOS/TERÄSRAEPUHALTAMOINVESTOINTITALOUSARVIOMUUTOS/TERÄSRAEPUHALTAMOINVESTOINTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182060-1.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-17.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-16.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN USKONNON, PSYKOLOGIAN JA FILOSOFIAN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖTOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN USKONNON, PSYKOLOGIAN JA FILOSOFIAN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-15.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / MÄÄRÄAIKAINEN PERUSOPETUKSEN JA LUKION RUOTSIN TUNTIOPETTAJAN VIRANTÄYTTÖMÄÄRÄAIKAINEN PERUSOPETUKSEN JA LUKION RUOTSIN TUNTIOPETTAJAN VIRANTÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-14.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN TÄYTTÖMATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-13.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-7.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / KAHDEN MÄÄRÄAIKAISEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINENKAHDEN MÄÄRÄAIKAISEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-6.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / AVUSTUSANOMUS NÄYTTELYN JÄRJESTÄMISEENAVUSTUSANOMUS NÄYTTELYN JÄRJESTÄMISEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-5.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSSUUNNITELMASSATIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSSUUNNITELMASSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-4.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / TOIMINNAN ARVIOINTITOIMINNAN ARVIOINTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-3.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / SYKSYN KOKOUSAIKATAULUSYKSYN KOKOUSAIKATAULUhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-2.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-1.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / LUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÖLUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-12.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / PERUSOPETUKSEN JA LUKION ENGLANNIN TUNTIOPETTAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÖPERUSOPETUKSEN JA LUKION ENGLANNIN TUNTIOPETTAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-9.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / VARHAISKASVATUSJOHTAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÖVARHAISKASVATUSJOHTAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-10.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 14.06.2018 / MÄÄRÄAIKAINEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖMÄÄRÄAIKAINEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182049-11.HTM