DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO / VALINNAISUUSPERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO / VALINNAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-14.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / LISÄTALOUSARVIO / VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN / MÄÄRÄAIKAINEN KOKEILULISÄTALOUSARVIO / VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN / MÄÄRÄAIKAINEN KOKEILUhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-13.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / YLÄKOULUN JA LUKION REHTORIN VIRAN TÄYTTÖYLÄKOULUN JA LUKION REHTORIN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-12.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / YHDISTELMÄTYÖNTEKIJÄN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN TÄYTTÖYHDISTELMÄTYÖNTEKIJÄN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-4.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / LASTENHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN TÄYTTÖLASTENHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-3.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÖETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-2.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-1.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÖ / YLÄKOULU KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÖ / YLÄKOULU http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-7.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / KUUDEN MÄÄRÄAIKAISEN KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÖ/ ALAKOULUTKUUDEN MÄÄRÄAIKAISEN KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÖ/ ALAKOULUThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-6.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / KAHDEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖKAHDEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-5.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / LUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÖLUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-8.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / MATEMAATTISTEN AINEIDEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÖMATEMAATTISTEN AINEIDEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-10.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / VIRKAVAPAA-ANOMUS JA SIJAISUUDEN TÄYTTÖVIRKAVAPAA-ANOMUS JA SIJAISUUDEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-9.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 16.04.2019 / RUOTSIN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÖRUOTSIN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192146-11.HTMKeskusvaalilautakunta 12.04.2019 / EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN JA KIRJEÄÄNESTYSTEN TARKASTUS JA HYVÄKSYMINENEDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN JA KIRJEÄÄNESTYSTEN TARKASTUS JA HYVÄKSYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192126-1.HTMKeskusvaalilautakunta 12.04.2019 / VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALEISTA TIEDOTTAMINENVUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALEISTA TIEDOTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192126-2.HTMKeskusvaalilautakunta 12.04.2019 / VAALIMATERIAALIN JAKO VAALILAUTAKUNNALLEVAALIMATERIAALIN JAKO VAALILAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192126-3.HTMTarkastuslautakunta 10.04.2019 / SIVISTYS- JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUSSIVISTYS- JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192131-6.HTMTarkastuslautakunta 10.04.2019 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192131-5.HTMTarkastuslautakunta 10.04.2019 / VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENVUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192131-1.HTMTarkastuslautakunta 10.04.2019 / SISÄINEN VALVONTA JA KONSERNIVALVONTA SEKÄ RISKIEN HALLINTASISÄINEN VALVONTA JA KONSERNIVALVONTA SEKÄ RISKIEN HALLINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192131-2.HTMTarkastuslautakunta 10.04.2019 / KONSERNITILINPÄÄTÖS 2018/ KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO, PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY, ASUNTO OY RIVIHIEKKA JA ASUNTO OY PERHONJOKIRANTAKONSERNITILINPÄÄTÖS 2018/ KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO, PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY, ASUNTO OY RIVIHIEKKA JA ASUNTO OY PERHONJOKIRANTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192131-4.HTMTarkastuslautakunta 10.04.2019 / KONSERNITILINPÄÄTÖS 2018/ PERHON KEHITYSYHTIÖ OYKONSERNITILINPÄÄTÖS 2018/ PERHON KEHITYSYHTIÖ OYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192131-3.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192144-9.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192144-8.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192144-7.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192144-6.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / KUNNANVALTUUSTON 18.2.2019 PIDETYN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 18.2.2019 PIDETYN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192144-5.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / LYHENNETYN VIIKKOTYÖAJAN ANOMUS LYHENNETYN VIIKKOTYÖAJAN ANOMUS http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192144-1.HTMKunnanhallitus 08.04.2019 / TYKY-MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ VUONNA 2019TYKY-MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ VUONNA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20192144-3.HTM