DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / LAUTAKUNNALLE TIEDOKSILAUTAKUNNALLE TIEDOKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-14.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 2RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 2http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-8.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 1RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 1http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-7.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON SÄHKÖASEMARAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON SÄHKÖASEMAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-6.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ PERHON KUNTA/ KÄRKELÄN RIVITALORAKENNUSLUPAHAKEMUS/ PERHON KUNTA/ KÄRKELÄN RIVITALOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-5.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS PERHON KUNTA/ JÄTEVEDENPUHDISTAMORAKENNUSLUPAHAKEMUS PERHON KUNTA/ JÄTEVEDENPUHDISTAMOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-4.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-3.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / TALOUSARVIOVUODEN 2018 HYVÄKSYTTY TALOUSARVIO JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018TALOUSARVIOVUODEN 2018 HYVÄKSYTTY TALOUSARVIO JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-2.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2018YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-1.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 3RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 3http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-9.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 4RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 4http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-10.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 5RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 5http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-11.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 7RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 7http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-13.HTMYmpäristölautakunta 14.02.2018 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 6RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ SUOMEN HYÖTYTUULI OY/ ALAJOEN TUULIPUISTON TUULIVOIMALA 6http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182012-12.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182015-10.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN UUDELLEEN AUKIJULISTAMINENTEKNISEN JOHTAJAN VIRAN UUDELLEEN AUKIJULISTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182015-2.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / TALOUSKATSAUS/TILINPÄÄTÖS 2017/KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018TALOUSKATSAUS/TILINPÄÄTÖS 2017/KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182015-1.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KUNNALLISALOITE KIINTEISTÖHOIDON ULKOISTAMISESTAKUNNALLISALOITE KIINTEISTÖHOIDON ULKOISTAMISESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182015-3.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KUNNALLISALOITTEET V. 2017KUNNALLISALOITTEET V. 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182015-4.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LIIKUNNAN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖTOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LIIKUNNAN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182015-5.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KAHDEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖKAHDEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182015-6.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182015-8.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ JA NIMIKKEEN MUUTOS LAAJA-ALAISEKSI ERITYISOPETTAJAN VIRAKSITOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ JA NIMIKKEEN MUUTOS LAAJA-ALAISEKSI ERITYISOPETTAJAN VIRAKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182015-7.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182015-9.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 08.02.2018 / LUKUVUODEN 2018-2019 TYÖPÄIVÄTLUKUVUODEN 2018-2019 TYÖPÄIVÄThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182003-8.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 08.02.2018 / TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LIIKUNNAN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖTOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LIIKUNNAN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182003-7.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 08.02.2018 / TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖTOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182003-6.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 08.02.2018 / KAHDEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖKAHDEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182003-5.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 08.02.2018 / PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKOPERUSOPETUKSEN TUNTIJAKOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182003-4.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 08.02.2018 / SIVISTYS- JA VAPAA-AJANTOIMEN TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018SIVISTYS- JA VAPAA-AJANTOIMEN TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182003-3.HTM