DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 24.02.2020 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202257-9.HTMKunnanhallitus 24.02.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202257-8.HTMKunnanhallitus 24.02.2020 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202257-7.HTMKunnanhallitus 24.02.2020 / EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA/TEIJA PANNULAEROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA/TEIJA PANNULAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202257-4.HTMKunnanhallitus 24.02.2020 / TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ/LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON LEHTORIN VIRKATÄYTTÖLUPAPYYNTÖ/LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON LEHTORIN VIRKAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202257-3.HTMKunnanhallitus 24.02.2020 / TALOUSKATSAUS /KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2020TALOUSKATSAUS /KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202257-2.HTMKunnanhallitus 24.02.2020 / YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202257-1.HTMKunnanhallitus 24.02.2020 / DIGITUEN ALUEELLINEN KOORDINOINTI KESKI-POHJANMAALLA -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ/PERHON KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINENDIGITUEN ALUEELLINEN KOORDINOINTI KESKI-POHJANMAALLA -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ/PERHON KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202257-5.HTMKunnanhallitus 24.02.2020 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202257-6.HTMKunnanvaltuusto 17.02.2020 / KUNNALLISALOITTEETKUNNALLISALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202250-4.HTMKunnanvaltuusto 17.02.2020 / KYSELYTUNTIKYSELYTUNTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202250-5.HTMKunnanvaltuusto 17.02.2020 / TYÖJÄRJESTYSASIATTYÖJÄRJESTYSASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202250-1.HTMKunnanvaltuusto 17.02.2020 / KUNNALLISALOITTEET V. 2019KUNNALLISALOITTEET V. 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202250-2.HTMKunnanvaltuusto 17.02.2020 / PERUSPALVELUIDEN VALTIONOSUUS, VEROTULOIHIN PERUSTUVA VALTIONOSUUKSIEN TASAUS, VEROPERUSTEMUUTOKSISTA AIHEUTUVIEN VEROMENETYSTEN KORVAUS JA OPETUSTOIMEN MUU RAHOITUS VUONNA 2020PERUSPALVELUIDEN VALTIONOSUUS, VEROTULOIHIN PERUSTUVA VALTIONOSUUKSIEN TASAUS, VEROPERUSTEMUUTOKSISTA AIHEUTUVIEN VEROMENETYSTEN KORVAUS JA OPETUSTOIMEN MUU RAHOITUS VUONNA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202250-3.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 13.02.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202239-10.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 13.02.2020 / YLÄKOULUN JA LUKION REHTORIN VIRAN TÄYTTÖYLÄKOULUN JA LUKION REHTORIN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202239-9.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 13.02.2020 / LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON LEHTORIN IRTISANOUTUMINEN JA VIRAN TÄYTTÖLIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON LEHTORIN IRTISANOUTUMINEN JA VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202239-8.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 13.02.2020 / KAHDEN MÄÄRÄAIKAISEN KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÖKAHDEN MÄÄRÄAIKAISEN KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202239-7.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 13.02.2020 / KOEAJAN PÄÄTTYMINEN/NUORISO- JA VAPAA-AJANSIHTEERIKOEAJAN PÄÄTTYMINEN/NUORISO- JA VAPAA-AJANSIHTEERIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202239-6.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 13.02.2020 / TALOUSARVION 2020 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEETTALOUSARVION 2020 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202239-5.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 13.02.2020 / TUNTIJAKO / A-KIELEN OPETUS 1.-2. VUOSILUOKILLA TUNTIJAKO / A-KIELEN OPETUS 1.-2. VUOSILUOKILLA http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202239-4.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 13.02.2020 / VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAENVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202239-3.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 13.02.2020 / VUORORYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOYKSIKKÖ AURINGONKUKAN MUUTTAMINEN VUOROPÄIVÄKODIKSIVUORORYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOYKSIKKÖ AURINGONKUKAN MUUTTAMINEN VUOROPÄIVÄKODIKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202239-2.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 13.02.2020 / VARHAISKASVATUKSEN VÄISTÖTILATVARHAISKASVATUKSEN VÄISTÖTILAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202239-1.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 13.02.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202239-11.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202249-16.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / TOIMISTOTIIMIIN NIMIKKEEN MUUTOKSETTOIMISTOTIIMIIN NIMIKKEEN MUUTOKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202249-7.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / SELITYSPYYNTÖ KORKEIN HALLINTO-OIKEUS/5040/3/19SELITYSPYYNTÖ KORKEIN HALLINTO-OIKEUS/5040/3/19http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202249-6.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / YHTEISTYÖSOPIMUS KOKKOTYÖSÄÄTIÖ/PERHON RUOKALAYHTEISTYÖSOPIMUS KOKKOTYÖSÄÄTIÖ/PERHON RUOKALAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202249-9.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / KAAVOITUSOHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINENKAAVOITUSOHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202249-8.HTM