DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 06.04.2020 / KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET PERHON KUNNAN TOIMINTAAN / KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄAIKANAKORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET PERHON KUNNAN TOIMINTAAN / KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄAIKANAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202275-5.HTMKunnanhallitus 06.04.2020 / KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET PERHON KUNNAN TOIMINTAAN / RUOKA-AVUSTUS PERHEILLE KOULURUOKAILUN JÄRJESTÄMISEEN ETÄOPETUKSEN OPPILAILLE JA OPISKELIJOILLEKORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET PERHON KUNNAN TOIMINTAAN / RUOKA-AVUSTUS PERHEILLE KOULURUOKAILUN JÄRJESTÄMISEEN ETÄOPETUKSEN OPPILAILLE JA OPISKELIJOILLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202275-4.HTMKunnanhallitus 06.04.2020 / KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET PERHON KUNNAN TOIMINTAAN / YHTEISTOIMINTAMENETTELYN KÄYNNISTÄMINENKORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET PERHON KUNNAN TOIMINTAAN / YHTEISTOIMINTAMENETTELYN KÄYNNISTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202275-3.HTMKunnanhallitus 06.04.2020 / KRIISIRAHOITUKSEN MAHDOLLISTAMINEN KUNNASSA TOIMIVILLE MIKROYRITYKSILLE KORONAEPIDEMIAN AIHEUTTAMAN TILANTEEN VUOKSIKRIISIRAHOITUKSEN MAHDOLLISTAMINEN KUNNASSA TOIMIVILLE MIKROYRITYKSILLE KORONAEPIDEMIAN AIHEUTTAMAN TILANTEEN VUOKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202275-2.HTMKunnanhallitus 06.04.2020 / TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN / VARHAISKASVATUKSEN TILAINVESTOINNIT TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN / VARHAISKASVATUKSEN TILAINVESTOINNIT http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202275-1.HTMKunnanhallitus 06.04.2020 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202275-10.HTMKunnanhallitus 06.04.2020 / POIKKEAMISLUPAHAKEMUS OMAKOTITALON RAKENTAMISELLEPOIKKEAMISLUPAHAKEMUS OMAKOTITALON RAKENTAMISELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202275-7.HTMKunnanhallitus 06.04.2020 / KUNTALIITON JA SUOMEN YRITTÄJIEN SUOSITUKSET KUNNILLE JA YRITYKSILLEKUNTALIITON JA SUOMEN YRITTÄJIEN SUOSITUKSET KUNNILLE JA YRITYKSILLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202275-6.HTMKunnanhallitus 06.04.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202275-9.HTMKunnanhallitus 06.04.2020 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202275-8.HTMTekninen lautakunta 31.03.2020 / KUNTALAISALOITE/LASTEN PULKKAMÄKI PAAVONKALLIOLLEKUNTALAISALOITE/LASTEN PULKKAMÄKI PAAVONKALLIOLLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202268-2.HTMTekninen lautakunta 31.03.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202268-1.HTMTekninen lautakunta 31.03.2020 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202268-11.HTMTekninen lautakunta 31.03.2020 / VARHAISKASVATUKSEN TILAINVESTOINTI KVR-URAKKA HANKINTAPÄÄTÖSVARHAISKASVATUKSEN TILAINVESTOINTI KVR-URAKKA HANKINTAPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202268-4.HTMTekninen lautakunta 31.03.2020 / OKSAKOSKENKOULU YHTEISKÄSITTELY SIVLAN KANSSAOKSAKOSKENKOULU YHTEISKÄSITTELY SIVLAN KANSSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202268-3.HTMTekninen lautakunta 31.03.2020 / SIIVOOJAN TOIMI/IRTISANOUTUMINEN JA SIIVOOJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPASIIVOOJAN TOIMI/IRTISANOUTUMINEN JA SIIVOOJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202268-6.HTMTekninen lautakunta 31.03.2020 / VARHAISKASVATUKSEN TILAINVESTOINTI VALVONTA KONSULTIN HANKINTAPÄÄTÖSVARHAISKASVATUKSEN TILAINVESTOINTI VALVONTA KONSULTIN HANKINTAPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202268-5.HTMTekninen lautakunta 31.03.2020 / KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT 2020-2021 HANKINTAPÄÄTÖSKORJAUS- JA HUOLTOTYÖT 2020-2021 HANKINTAPÄÄTÖShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202268-10.HTMTekninen lautakunta 31.03.2020 / TEKNISEN JA YMPÄRISTÖ TOIMEN SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2019TEKNISEN JA YMPÄRISTÖ TOIMEN SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202268-9.HTMTekninen lautakunta 31.03.2020 / SIIVOOJAN TOIMI/IRTISANOUTUMINEN JA TÄYTTÖ MÄÄRÄAJAKSISIIVOOJAN TOIMI/IRTISANOUTUMINEN JA TÄYTTÖ MÄÄRÄAJAKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202268-7.HTMTekninen lautakunta 31.03.2020 / SELONTEKO RAKENNUSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA 2019 JA RAUTAKAUPPA TARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MATERIAALISELONTEKO RAKENNUSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA 2019 JA RAUTAKAUPPA TARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MATERIAALIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202268-8.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / TIETOONSAATETTAVAT ASIATTIETOONSAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202259-12.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202259-11.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSETKIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202259-10.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202259-8.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENVUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202259-1.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / TEOLLISUUSTONTIN LUNASTAMINEN / REKOME KYTEOLLISUUSTONTIN LUNASTAMINEN / REKOME KYhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202259-2.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / TEOLLISUUSTONTIN LUNASTAMINEN/OSUUSKUNTA PERHON KAHUTEOLLISUUSTONTIN LUNASTAMINEN/OSUUSKUNTA PERHON KAHUhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202259-3.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / TONTTIKAMPANJA 2020 / ASUINTONTITTONTTIKAMPANJA 2020 / ASUINTONTIThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202259-4.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / KUNNAN VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINENKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20202259-5.HTM