DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 25.04.2018 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182039-2.HTMTarkastuslautakunta 25.04.2018 / NUORISO-KULTTUURISIHTEERIN KUULEMINEN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSESTÄ VAPAA-AIKATOIMEN OSALTANUORISO-KULTTUURISIHTEERIN KUULEMINEN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSESTÄ VAPAA-AIKATOIMEN OSALTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182039-1.HTMTarkastuslautakunta 25.04.2018 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182039-3.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / VARHAISKASVATUSJOHTAJAN VIRKAVAPAA JA VIRANSIJAISUUSVARHAISKASVATUSJOHTAJAN VIRKAVAPAA JA VIRANSIJAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-11.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / PERUSOPETUKSEN JA LUKION ENGLANNIN TUNTIOPETTAJAN VIRANSIJAISUUSPERUSOPETUKSEN JA LUKION ENGLANNIN TUNTIOPETTAJAN VIRANSIJAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-10.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / MÄÄRÄAIKAINEN PERUSOPETUKSEN JA LUKION RUOTSIN TUNTIOPETTAJAN VIRANTÄYTTÖMÄÄRÄAIKAINEN PERUSOPETUKSEN JA LUKION RUOTSIN TUNTIOPETTAJAN VIRANTÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-9.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / MÄÄRÄAIKAINEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖMÄÄRÄAIKAINEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-8.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN USKONNON, PSYKOLOGIAN JA FILOSOFIAN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖTOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN USKONNON, PSYKOLOGIAN JA FILOSOFIAN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-7.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / LUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖLUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-6.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 18/0133/1 / PÄÄTÖKSEN KUMOAMINENVAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 18/0133/1 / PÄÄTÖKSEN KUMOAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-5.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / KOULUTERVEYSKYSELY 2017KOULUTERVEYSKYSELY 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-4.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2018KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2018http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-3.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / KOULUKULJETUSKILPAILUTUS JA HANKINTAKOULUKULJETUSKILPAILUTUS JA HANKINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-2.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-1.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-14.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-13.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 25.04.2018 / KOEAJAN PÄÄTTYMINENKOEAJAN PÄÄTTYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182037-12.HTMTekninen lautakunta 17.04.2018 / RAKENNUSTARVIKKEET 2018 TARJOUKSETRAKENNUSTARVIKKEET 2018 TARJOUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182033-4.HTMTekninen lautakunta 17.04.2018 / PALOKANKAANTIEN TIENHOITOKUNNAN AVUSTUSHAKEMUSPALOKANKAANTIEN TIENHOITOKUNNAN AVUSTUSHAKEMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182033-3.HTMTekninen lautakunta 17.04.2018 / OIKAISUVAATIMUS 6.3.2018, §10 / KINNIÄNTIEN RIVITALOJEN ROSKAKATOKSETOIKAISUVAATIMUS 6.3.2018, §10 / KINNIÄNTIEN RIVITALOJEN ROSKAKATOKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182033-2.HTMTekninen lautakunta 17.04.2018 / LAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2018LAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182033-1.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / YHTEISTOIMINTASOPIMUS KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSIYHTEISTOIMINTASOPIMUS KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182036-5.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / KUNNALLISALOITTEETKUNNALLISALOITTEEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182036-6.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / KYSELYTUNTIKYSELYTUNTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182036-7.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / KASENET VALOKUITUVERKON JA VERKKOLIIKETOIMINNAN YHTIÖITTÄMINENKASENET VALOKUITUVERKON JA VERKKOLIIKETOIMINNAN YHTIÖITTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182036-3.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / PELASTUSLAUTAKUNTA/YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINENPELASTUSLAUTAKUNTA/YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182036-4.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / TALOUSARVIOMUUTOS/PELASTUSLAUTAKUNTA, KESKIPOHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIOMUUTOS/PELASTUSLAUTAKUNTA, KESKIPOHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182036-2.HTMKunnanvaltuusto 16.04.2018 / TYÖJÄRJESTYSASIATTYÖJÄRJESTYSASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182036-1.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 12.04.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182025-7.HTMSivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 12.04.2018 / MAAKUNTAVIESTIHIIHTÄJIEN SUKSIEN VOITELUKORVAUSMAAKUNTAVIESTIHIIHTÄJIEN SUKSIEN VOITELUKORVAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/perho/kokous/20182025-5.HTM