Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
15   VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLE
16   VAASAN HALLINTO-OIKEUS / KUULEMINEN VALITUKSEN JOHDOSTA DNRO 00217/17/5111
17   MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS MHY KESKIPOHJA
18   YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA
19   RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN TAKSA
20   MAA-AINESTAKSA
21   LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI

Osallistuja Tehtävä
Lassila Olavi puheenjohtaja
Kellokoski Mika varapuheenjohtaja
Arokki Leena jäsen
Kellokoski Mika A jäsen
Kuusjärvi Kaisu jäsen
Lindqvist Nanna jäsen
Tiala Veikko jäsen
Laajala Lauri kunnanjohtaja
Rannila Maria kh:n edustaja
Harju Jyri pöytäkirjanpitäjä
Kalliokoski Tuomas varajäsen