Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
22   VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLE
23   YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ LOUHULA SEPPO/ LYPSYKARJATILA LEHTOLA, 33:16
24   YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ MAATALOUSYHTYMÄ AHO MARKO JA PETRI/ LYPSYKARJATILA, HAUSKANIEMI 11:130
25   ALUEHALLINTOVIRASTO/ LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN PERHON JÄTEVEDENPUHDISTAMON YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMISTA (LSSAVI/783/2017)
26   MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ KONEURAKOINTI KELLOKOSKI OY, KALLIOMAA
27   LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI

Osallistuja Tehtävä
Lassila Olavi puheenjohtaja
Kellokoski Mika varapuheenjohtaja
Brander Annika jäsen
Humalajoki Arto jäsen
Kellokoski Mika A jäsen
Kuusjärvi Kaisu jäsen
Lindqvist Nanna jäsen
Tiala Veikko jäsen
Rannila Maria kh:n edustaja
Harju Jyri pöytäkirjanpitäjä