Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
45   VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNALLE
46   KESKUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN PÄIVITYS
47   (Asia ei julkinen)
48   OPETTAJIEN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNIN KRITEERIT
49   LUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
50   KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ
51   MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÖ LUKUVUONNA 2017-2018
52   MATEMAATTISTEN AINEIDEN TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖ LUKUVUODEKSI 2017-2018
53   ALAKOULUJEN ENGLANNIN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÖ

Osallistuja Tehtävä
Humalajoki Tapani puheenjohtaja
Sivula Jarkko vpj.
Hertteli Anni jäsen
Kellokoski Mari jäsen
Kytölä Kaisa jäsen
Pannula Jaana jäsen
Hietaniemi Antti khall puheenjohtaja
Salmela Sanna kh:n edustaja
Pääkkö Mervi esittelijä/pöytäkirjanpit.

Nähtävilläolo  
kunnanvirastolla aukioloaikana  
Alkaen 07.06.2017