Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
28   YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017
29   VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLE
30   YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ SALMELA ANNUKKA JA LASSE/ LYPSYKARJANAVETTA, NIEMI 179:7
31   YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ SAHIPAKKA MTY/ LYPSYKARJA- JA NAUDANLIHATUOTANTO, KÄRKELÄ 155:53
32   YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2017
33   YMPÄRISTÖLUPAEHTOJEN TARKISTAMINEN / VILLE JA ANETTE KANANEN, LYPSYKARJANAVETTA, SIIRTOLA 4:38
34   LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI

Osallistuja Tehtävä
Lassila Olavi puheenjohtaja
Isomöttönen Antti vpj.
Anttiroiko-Rauma Kerttu jäsen
Poranen Helena jäsen
Rauhala Jussi jäsen
Kivelä Seija jäsen
Ukskoski Elli jäsen
Harju Jyri pöytäkirjanpitäjä
Rauma Seija varajäsen
Kellokoski Mika varajäsen