Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
133   TALOUSARVIOMUUTOS/TERÄSRAEPUHALTAMOINVESTOINTI
134   KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Osallistuja Tehtävä
Hietaniemi Antti kh:n pj.
Kalliokoski Esa kh:n I vpj.
Hertteli Anni jäsen
Itäniemi Sirpa jäsen
Jaatinen Tanja jäsen
Kytölä Matti jäsen
Riihimäki Pekka jäsen
Tyynelä Sampo jäsen
Kirvesmäki Sarita kv:n pj.
Jylhä Pauli kv:n II vpj.
Laajala Lauri esittelijä
Kirvesmäki Armi pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
kunnanvirastossa virka-ajan.