Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
20   VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLE
21   YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2018
22   LAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2019-2020
23   PELASTUSTOIMEN TALOUSARVIO- JA INVESTOINTIESITYS 2019 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2020-2021
24   YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TARKASTUSKIERROS
25   LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI

Osallistuja Tehtävä
Lassila Olavi puheenjohtaja
Isomöttönen Antti vpj.
Anttiroiko-Rauma Kerttu jäsen
Lindqvist Nanna jäsen
Poranen Helena jäsen
Rauhala Jussi jäsen
Kivelä Seija jäsen
Ukskoski Elli jäsen
Harju Jyri pöytäkirjanpitäjä