Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
147   TALOUSARVIOMUUTOS/LISÄMÄÄRÄRAHA, VASTAANOTTOHALLI
148   KÄRKELÄ RN:O 155:53 TILALLA SIJAITSEVAN KIVIJALAN VUOKRASOPIMUS
149   LAUSUNTOPYYNTÖ/KYYJÄRVEN PEURALINNAN TUULIVOIMAHANKE
150   LAUSUNTOPYYNTÖ/VETELIN KUNTA/LÖYTÖNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN
151   KOEAJAN PÄÄTTYMINEN/TONI VARILA
152   ILMOITUS ESTEELLISYYDESTÄ/RANNILA MINERVA
153   MUUTTAJA- JA ASUKASPITOVOIMATUTKIMUS
154   KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET
155   LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
156   VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
157   TIETOONSAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Hietaniemi Antti kh:n pj.
Kalliokoski Esa kh:n I vpj.
Hertteli Anni jäsen
Itäniemi Sirpa jäsen
Jaatinen Tanja jäsen
Kytölä Matti jäsen
Riihimäki Pekka jäsen
Tyynelä Sampo jäsen
Kivelä Rauli varajäsen
Kirvesmäki Sarita kv:n pj.
Louhula Matti kv:n I vpj.
Jylhä Pauli kv:n II vpj.
Laajala Lauri esittelijä
Pääkkö Mervi pöytäkirjanpitäjä
Anisimaa Alpo tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
kunnanvirastossa virka-ajan.