Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
120   VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLE
121   TEKOJÄÄN JÄÄVUOROJEN KÄYTTÖPERIAATTEET JA HINNAT
122   VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET
123   MAAKUNTAVIESTIHIIHTÄJIEN LEIRITYKSEN JA SUKSIEN VOITELUKORVAUKSEN ANOMUKSET
124   (Asia ei julkinen)
125   REHTORIN IRTISANOUTUMINEN JA VIRAN TÄYTTÖ
126   YHDISTELMÄTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÖ
127   LASTENHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN
128   NUORISO-KULTTUURISIHTEERIN VIRAN TÄYTTÖ
129   NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Osallistuja Tehtävä
Sivula Jarkko Puheenjohtaja
Humalajoki Tapani Jäsen
Peltokangas Vesa Jäsen
Jääskeläinen Jari Jäsen
Kellokoski Mari Jäsen
Anttila Anne Varajäsen
Hietaniemi Antti Kh:n pj
Laajala Lauri Kunnanjohtaja
Kanniainen Pasi Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Marjala Arto vt. nuoriso-kulttuurisihteeri

Nähtävilläolo  
19.12.2018 alkaen