DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/TELIMET.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-13.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-12.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, PÖYTÄKIRJAN JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 1.8.2021 - 31.5.2025SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, PÖYTÄKIRJAN JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 1.8.2021 - 31.5.2025http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-10.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET AJALLA 06.05. - 06.10.2021SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET AJALLA 06.05. - 06.10.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-11.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2021-2022AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2021-2022http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-4.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-3.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-2.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-1.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / LUKION TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2021 - 2022LUKION TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2021 - 2022http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-6.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / ESI- JA PERUSOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2021 - 2022ESI- JA PERUSOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2021 - 2022http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-5.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINENLUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-7.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / ERITYISLIIKUNTAKORTTI VAMMAISILLE JA PITKÄAIKAISSAIRAILLEERITYISLIIKUNTAKORTTI VAMMAISILLE JA PITKÄAIKAISSAIRAILLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-8.HTMSivistyslautakunta 12.10.2021 / KULTTUURIRUUSU 2020KULTTUURIRUUSU 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211934-9.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / KUNTASÄHKÖ VUODELLE 2022KUNTASÄHKÖ VUODELLE 2022http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-3.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 31.8.2021OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 31.8.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-2.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-1.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / ERON MYÖNTÄMINEN YHTEISEN MAASEUTULAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VAALIERON MYÖNTÄMINEN YHTEISEN MAASEUTULAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VAALIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-13.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / ERON MYÖNTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN TOHOLAMMIN KUNNAN VARAJÄSENELLE JA UUDEN VARAJÄSENEN VAALIERON MYÖNTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN TOHOLAMMIN KUNNAN VARAJÄSENELLE JA UUDEN VARAJÄSENEN VAALIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-12.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-11.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-10.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / AMPUMARATA-ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINENAMPUMARATA-ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-5.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / LISÄTALOUSARVIO VIEMÄRILIIKELAITOKSEN KUSTANNUSTEN PIENEMISESTÄ JA VEROTULOJEN LISÄÄNTYMISESTÄLISÄTALOUSARVIO VIEMÄRILIIKELAITOKSEN KUSTANNUSTEN PIENEMISESTÄ JA VEROTULOJEN LISÄÄNTYMISESTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-8.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / LAUSUNTO LOUHOSALUEIDEN OSAYLEISKAAVASTA KOKKOLA, KRUUNUPYY JA KAUSTINENLAUSUNTO LOUHOSALUEIDEN OSAYLEISKAAVASTA KOKKOLA, KRUUNUPYY JA KAUSTINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-7.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / POIKKEAMISLUPA SAUNA-/KOTARAKENNUKSEN RAKENTAMISEKSIPOIKKEAMISLUPA SAUNA-/KOTARAKENNUKSEN RAKENTAMISEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-6.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 22.9. - 5.10.2021KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 22.9. - 5.10.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-9.HTMKunnanhallitus 11.10.2021 / HÄKKILÄN KYLÄYHDISTYKSEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINENHÄKKILÄN KYLÄYHDISTYKSEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211936-4.HTMToholammin Viemäriliikelaitoksen johtokunta 05.10.2021 / VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUSAIKA JA -PAIKKA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN TOIMIKAUDELLA 2021 - 2025VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUSAIKA JA -PAIKKA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN TOIMIKAUDELLA 2021 - 2025http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211935-2.HTMToholammin Viemäriliikelaitoksen johtokunta 05.10.2021 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211935-1.HTMToholammin Viemäriliikelaitoksen johtokunta 05.10.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211935-5.HTMToholammin Viemäriliikelaitoksen johtokunta 05.10.2021 / TOHOLAMMIN KIRKONKYLÄN ALUEELLA TONTTIJOHDON KORJAUSTOHOLAMMIN KIRKONKYLÄN ALUEELLA TONTTIJOHDON KORJAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211935-4.HTM