DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / KAUSTISEN SEUTUKUNNAN TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021 KAUSTISEN SEUTUKUNNAN TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021 http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-6.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 30 - 34KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 30 - 34http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-5.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / KUNTASÄHKÖ VUODELLE 2019KUNTASÄHKÖ VUODELLE 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-4.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 14.11. - 11.12.2018KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 14.11. - 11.12.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-11.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / KIINTEISTÖN LAHJOITUS KUNNALLEKIINTEISTÖN LAHJOITUS KUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-2.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-1.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / SIIVOUSHENKILÖSTÖN NIMIKKEIDEN TARKISTAMINENSIIVOUSHENKILÖSTÖN NIMIKKEIDEN TARKISTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-3.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE 17.12.2018LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE 17.12.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-12.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-14.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-13.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / KUNNAN TUKI TUETTUUN MAKSULLISEEN LOMITTAJA-APUUN VUONNA 2018KUNNAN TUKI TUETTUUN MAKSULLISEEN LOMITTAJA-APUUN VUONNA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-15.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / MUOTOKUVAHANKEMUOTOKUVAHANKEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-8.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / KUNNANVALTUUSTON 10.12.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 10.12.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-10.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / KUNNANHALLITUKSEN KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULUKUNNANHALLITUKSEN KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULUhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-9.HTMKunnanhallitus 17.12.2018 / TYÖLLISTÄMISPALVELUJEN HANKINTA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLTÄ KAUSTISEN SEUTUKUNNAN ALUEELLATYÖLLISTÄMISPALVELUJEN HANKINTA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLTÄ KAUSTISEN SEUTUKUNNAN ALUEELLAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181740-7.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / VALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIATVALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181741-7.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181741-1.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181741-4.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181741-3.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181741-2.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTAERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181741-5.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018 / SIDONNAISUUSREKISTERIN PÄIVITYS / SIDONNAISUUSILMOITUKSET TIEDOKSI VALTUUSTOLLESIDONNAISUUSREKISTERIN PÄIVITYS / SIDONNAISUUSILMOITUKSET TIEDOKSI VALTUUSTOLLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181741-6.HTMKunnanhallitus 19.11.2018 / TYHJÄNÄ OLEVIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN MAKSAMINEN TAI AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KOY TOHOLAMMIN VUOKRATALOILLETYHJÄNÄ OLEVIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN MAKSAMINEN TAI AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KOY TOHOLAMMIN VUOKRATALOILLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181739-7.HTMKunnanhallitus 19.11.2018 / TALOUSHALLINNON PALKKION PERIMINEN KOY TOHOLAMMIN VUOKRATALOILTA 2019TALOUSHALLINNON PALKKION PERIMINEN KOY TOHOLAMMIN VUOKRATALOILTA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181739-6.HTMKunnanhallitus 19.11.2018 / ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTAERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181739-8.HTMKunnanhallitus 19.11.2018 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE 19.11..2018LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE 19.11..2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181739-12.HTMKunnanhallitus 19.11.2018 / TOIMITUSJOHTAJAN PALKKION PERIMINEN KOY TOHOLAMMIN VUOKRATALOILTA 2019TOIMITUSJOHTAJAN PALKKION PERIMINEN KOY TOHOLAMMIN VUOKRATALOILTA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181739-5.HTMKunnanhallitus 19.11.2018 / KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOJEN KORKOJEN MÄÄRÄÄMINENKIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOJEN KORKOJEN MÄÄRÄÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181739-4.HTMKunnanhallitus 19.11.2018 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 26.10. - 13.11.2018KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 26.10. - 13.11.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181739-11.HTMKunnanhallitus 19.11.2018 / KUNNANVALTUUSTON 12.11.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 12.11.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181739-10.HTM