DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT TARKENNUKSET SÄHKÖISESTÄ KOKOUSMENETTELYSTÄ KUNNAN TOIMIELINTEN KOKOUKSISSAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT TARKENNUKSET SÄHKÖISESTÄ KOKOUSMENETTELYSTÄ KUNNAN TOIMIELINTEN KOKOUKSISSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-8.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / OPINNÄYTETYÖSTIPENDI/VALTUUSTOALOITEOPINNÄYTETYÖSTIPENDI/VALTUUSTOALOITEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-7.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / MÄÄRÄALAN MYYNTI TILASTA LAURILA RN:O 328:0MÄÄRÄALAN MYYNTI TILASTA LAURILA RN:O 328:0http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-6.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2020 - 2023TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2020 - 2023http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-5.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-1.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / VALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIATVALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-13.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-12.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 31.8.2020OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 31.8.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-4.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-3.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-2.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN JA UUDEN JÄSENEN VALINTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSILUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN JA UUDEN JÄSENEN VALINTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-10.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / HALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSETHALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-9.HTMKunnanvaltuusto 21.09.2020 / POIKKEUKSELLISIA OPETUSJÄRJESTELYJÄ KOSKEVA LISÄYS TOHOLAMMIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖNPOIKKEUKSELLISIA OPETUSJÄRJESTELYJÄ KOSKEVA LISÄYS TOHOLAMMIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖNhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201861-11.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 26.8. - 8.9.2020KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 26.8. - 8.9.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-9.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-8.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN CHYDENIUS-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 24.9.2020EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN CHYDENIUS-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 24.9.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-7.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / SOPIMUS KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VIRANHALTIJATEHTÄVIEN PALVELUISTASOPIMUS KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VIRANHALTIJATEHTÄVIEN PALVELUISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-6.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / SOPIMUS KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN VIRANHALTIJATEHTÄVIEN PALVELUISTASOPIMUS KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN VIRANHALTIJATEHTÄVIEN PALVELUISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-5.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / RAKENNETUN KIINTEISTÖN MYYNTI, ULLAVANTIE 23RAKENNETUN KIINTEISTÖN MYYNTI, ULLAVANTIE 23http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-4.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / TOHOLAMMIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSITOHOLAMMIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-3.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 31.8.2020OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 31.8.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-2.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-1.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / POIKKEUKSELLISIA OPETUSJÄRJESTELYJÄ KOSKEVA LISÄYS TOHOLAMMIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖNPOIKKEUKSELLISIA OPETUSJÄRJESTELYJÄ KOSKEVA LISÄYS TOHOLAMMIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖNhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-13.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / KOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 23.9.2020KOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 23.9.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-12.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-11.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201860-10.HTMKunnanhallitus 31.08.2020 / OPINNÄYTETYÖSTIPENDI/VALTUUSTOALOITEOPINNÄYTETYÖSTIPENDI/VALTUUSTOALOITEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201857-11.HTMKunnanhallitus 31.08.2020 / LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN JA UUDEN JÄSENEN VALINTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSILUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN JA UUDEN JÄSENEN VALINTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201857-10.HTMKunnanhallitus 31.08.2020 / HALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSETHALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201857-9.HTMKunnanhallitus 31.08.2020 / KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT TARKENNUKSET SÄHKÖISESTÄ KOKOUSMENETTELYSTÄ KUNNAN TOIMIELINTEN KOKOUKSISSAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT TARKENNUKSET SÄHKÖISESTÄ KOKOUSMENETTELYSTÄ KUNNAN TOIMIELINTEN KOKOUKSISSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201857-8.HTM