DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 03.08.2020 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201858-3.HTMKunnanhallitus 03.08.2020 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 17.6.2020 - 2.7.2020 KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 17.6.2020 - 2.7.2020 http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201858-4.HTMKunnanhallitus 03.08.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201858-6.HTMKunnanhallitus 03.08.2020 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201858-5.HTMKunnanhallitus 03.08.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201858-7.HTMKunnanhallitus 03.08.2020 / TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU VV. 2020 - 2022TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU VV. 2020 - 2022http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201858-2.HTMKunnanhallitus 03.08.2020 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201858-1.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / KUNNANVALTUUSTON 15.6.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 15.6.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201853-9.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN 26.5.2020 PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLESIVISTYSLAUTAKUNNAN 26.5.2020 PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201853-8.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201853-7.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA KORPELAN VOIMA KY:N SEURAAVAAN YHTYMÄKOKOUKSEENYHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA KORPELAN VOIMA KY:N SEURAAVAAN YHTYMÄKOKOUKSEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201853-6.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / VUOKRASOPIMUS - ARTESAANIKOULUN TILATVUOKRASOPIMUS - ARTESAANIKOULUN TILAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201853-5.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / TOHOLAMMIN PALOASEMAN TOIMITILATTOHOLAMMIN PALOASEMAN TOIMITILAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201853-4.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 3.6. - 16.6.2020KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 3.6. - 16.6.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201853-10.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / MÄÄRÄALAN MYYNTI TILASTA LAURILA RN:O 328:0MÄÄRÄALAN MYYNTI TILASTA LAURILA RN:O 328:0http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201853-2.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201853-1.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / TOHOLAMMIN PALOASEMAN VÄISTÖTILAJÄRJESTELYTTOHOLAMMIN PALOASEMAN VÄISTÖTILAJÄRJESTELYThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201853-3.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201853-11.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201853-12.HTMSivistyslautakunta 17.06.2020 / PERUSOPETUKSEN TUNTIKEHYKSET LUKUVUODELLE 2020-2021PERUSOPETUKSEN TUNTIKEHYKSET LUKUVUODELLE 2020-2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201850-4.HTMSivistyslautakunta 17.06.2020 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201850-3.HTMSivistyslautakunta 17.06.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201850-2.HTMSivistyslautakunta 17.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201850-1.HTMSivistyslautakunta 17.06.2020 / TOHOLAMMIN KUNNAN LIITTYMINEN PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTOONTOHOLAMMIN KUNNAN LIITTYMINEN PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTOONhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201850-9.HTMSivistyslautakunta 17.06.2020 / OPINNÄYTETYÖSTIPENDI/VALTUUSTOALOITEOPINNÄYTETYÖSTIPENDI/VALTUUSTOALOITEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201850-8.HTMSivistyslautakunta 17.06.2020 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN EDUSTAJA URHEILUKENTÄN SUUNNITTELURYHMÄÄNSIVISTYSLAUTAKUNNAN EDUSTAJA URHEILUKENTÄN SUUNNITTELURYHMÄÄNhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201850-10.HTMSivistyslautakunta 17.06.2020 / MATEMAATTISTEN AINEIDEN PÄÄTOIMISEN VIRKASUHTEISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTAMATEMAATTISTEN AINEIDEN PÄÄTOIMISEN VIRKASUHTEISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201850-5.HTMSivistyslautakunta 17.06.2020 / KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET TOHOLAMMIN KUNNASSAKOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET TOHOLAMMIN KUNNASSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201850-6.HTMSivistyslautakunta 17.06.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201850-12.HTMSivistyslautakunta 17.06.2020 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET AJALLA 12.05. - 09.06.2020SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET AJALLA 12.05. - 09.06.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201850-11.HTM