DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-13.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / KIINTEISTÖTOIMITUKSEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021KIINTEISTÖTOIMITUKSEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-14.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / VALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIATVALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-15.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN VALINTAMENETTELY VALTUUSTOKAUDELLA 1.6.2017 - 31.5.2021KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN VALINTAMENETTELY VALTUUSTOKAUDELLA 1.6.2017 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-7.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-6.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN (SOITE) VALTUUSTOON TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN (SOITE) VALTUUSTOON TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-5.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / EDUSTAJIEN VALINTA KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEENEDUSTAJIEN VALINTA KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-4.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-3.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-2.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-1.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 -31.5.2021KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 -31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-8.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / YHTEISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021YHTEISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-9.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-11.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / YHTEISEN MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021YHTEISEN MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-10.HTMKunnanvaltuusto 20.06.2017 / POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171646-12.HTMSivistyslautakunta 19.06.2017 / PERUSOPETUKSEN JA LUKION OPINTO-OHJAAJAN VIRKAVAALIPERUSOPETUKSEN JA LUKION OPINTO-OHJAAJAN VIRKAVAALIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171650-1.HTMSivistyslautakunta 19.06.2017 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, PÖYTÄKIRJAN JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 1.6.2017 - 31.5.2021SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, PÖYTÄKIRJAN JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 1.6.2017 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171650-2.HTMSivistyslautakunta 19.06.2017 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171650-4.HTMSivistyslautakunta 19.06.2017 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET AJALLA 24.05. - 13.06.2017SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET AJALLA 24.05. - 13.06.2017http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171650-3.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE 19.6.2017LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE 19.6.2017http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171647-28.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171647-29.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171647-30.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / HALLINTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKAHALLINTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171647-3.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 30.4.2017OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 30.4.2017http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171647-2.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTAAN 1.6.2017 - 31.5.2019TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTAAN 1.6.2017 - 31.5.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171647-16.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / METSÄTOIMIKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017 - 31.5.2019METSÄTOIMIKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017 - 31.5.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171647-15.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / PALKKATOIMIKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017 - 31.5.2019PALKKATOIMIKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017 - 31.5.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171647-14.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / HÄRKÄNEVAN YLEISKAAVAHÄRKÄNEVAN YLEISKAAVAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171647-6.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / LAUSUNTO ILPO JA TIINA WENNSTRÖMIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTALAUSUNTO ILPO JA TIINA WENNSTRÖMIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171647-7.HTMKunnanhallitus 19.06.2017 / KUNTIEN HETAPALVELUT OY:N OSAKASSOPIMUS JA HALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELYT KUNTIEN HETAPALVELUT OY:N OSAKASSOPIMUS JA HALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELYT http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20171647-9.HTM