DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 02.03.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201823-10.HTMKunnanhallitus 02.03.2020 / LAUSUNTO LESTIJÄRVEN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSEHDOTUKSISTALAUSUNTO LESTIJÄRVEN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSEHDOTUKSISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201823-3.HTMKunnanhallitus 02.03.2020 / LAUSUNTO TOHOLAMMIN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSMUUTOKSISTALAUSUNTO TOHOLAMMIN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSMUUTOKSISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201823-2.HTMKunnanhallitus 02.03.2020 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201823-1.HTMKunnanhallitus 02.03.2020 / OIKAISUVAATIMUS SOITEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 21.2.2020 § 49 / SOITEN TOIMIPISTEIDEN POIKKEAVAT AUKIOLOAJAT VUONNA 2020 OIKAISUVAATIMUS SOITEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 21.2.2020 § 49 / SOITEN TOIMIPISTEIDEN POIKKEAVAT AUKIOLOAJAT VUONNA 2020 http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201823-5.HTMKunnanhallitus 02.03.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201823-9.HTMKunnanhallitus 02.03.2020 / TYÖLLISTÄMISPALVELUJEN HANKINTA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLTÄ KAUSTISEN SEUTUKUNNAN ALUEELLATYÖLLISTÄMISPALVELUJEN HANKINTA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLTÄ KAUSTISEN SEUTUKUNNAN ALUEELLAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201823-4.HTMKunnanhallitus 02.03.2020 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 5.2. - 24.2.2020KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 5.2. - 24.2.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201823-8.HTMKunnanhallitus 02.03.2020 / OMAEHTOISEN KOULUTUKSEN TUKEMINENOMAEHTOISEN KOULUTUKSEN TUKEMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201823-6.HTMKunnanhallitus 02.03.2020 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201823-7.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / OIKAISUVAATIMUS KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 10.12.2019 § 129OIKAISUVAATIMUS KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 10.12.2019 § 129http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-6.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 8.1. - 4.2.2020KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 8.1. - 4.2.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-7.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / OIKAISUVAATIMUS KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 10.12.2019 § 128OIKAISUVAATIMUS KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 10.12.2019 § 128http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-5.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEN 2020 KUTSUNTOJA VARTENEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEN 2020 KUTSUNTOJA VARTENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-4.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / KANNUKSEN POLIISIASEMAN RESURSSOINTIKANNUKSEN POLIISIASEMAN RESURSSOINTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-3.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / KUNNAN HANKINTAOHJEKUNNAN HANKINTAOHJEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-2.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-1.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUSIEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VAALI JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSIERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUSIEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VAALI JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-13.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-14.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEET VUONNA 2018 JA 2019VALTUUTETTUJEN ALOITTEET VUONNA 2018 JA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-12.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2017KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-11.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2019KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-10.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / YMPÄRISTÖSIHTEERIN JA RAKENNUSTARKASTAJAN TEHTÄVÄJÄRJESTELYTYMPÄRISTÖSIHTEERIN JA RAKENNUSTARKASTAJAN TEHTÄVÄJÄRJESTELYThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-9.HTMKunnanhallitus 10.02.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201818-8.HTMTarkastuslautakunta 04.02.2020 / KUNNAN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ SEKÄ ERI TOIMINNOT JA ORGANISAATIOUUDISTUKSETKUNNAN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ SEKÄ ERI TOIMINNOT JA ORGANISAATIOUUDISTUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201819-1.HTMTarkastuslautakunta 04.02.2020 / TALOUSKATSAUSTALOUSKATSAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201819-2.HTMTarkastuslautakunta 04.02.2020 / TILINTARKASTAJAN VÄLIRAPORTTITILINTARKASTAJAN VÄLIRAPORTTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201819-3.HTMTarkastuslautakunta 04.02.2020 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN RAPORTIT OMILTA VASTUUALUEILTAANTARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN RAPORTIT OMILTA VASTUUALUEILTAANhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201819-4.HTMTarkastuslautakunta 04.02.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201819-5.HTMKunnanhallitus 13.01.2020 / LAUSUNTO KESKI-POHJANMAAN 5. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTALAUSUNTO KESKI-POHJANMAAN 5. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201817-7.HTM