DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/TELIMET.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.6. - 30.9.2019RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.6. - 30.9.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-14.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 32RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 32http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-13.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 31RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 31http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-12.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 30RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 30http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-11.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 29RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 29http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-10.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 28RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 28http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-9.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 27RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 27http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-8.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 26RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 26http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 22RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 22http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUSLUPAMAKSUN MÄÄRÄÄMINENRAKENNUSLUPAMAKSUN MÄÄRÄÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 23RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 23http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 25RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WTG 25http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 09.10.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WRG 24RAKENNUSLUPAHAKEMUS/WPD LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO OY/TUULIVOIMALA WRG 24http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191795-5.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / TOHOLAMMIN KUNNANHALLITUKSEN KANNANOTTO HYVINVOINTIPALVELUKESKUKSEN (HYPAKE) RAKENTAMISHANKKEESEENTOHOLAMMIN KUNNANHALLITUKSEN KANNANOTTO HYVINVOINTIPALVELUKESKUKSEN (HYPAKE) RAKENTAMISHANKKEESEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191793-9.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / SALAINEN ASIASALAINEN ASIAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191793-8.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191793-7.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191793-6.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / KUNNANVALTUUSTON 26.8.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 26.8.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191793-5.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 10.9. - 1.10.2019KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 10.9. - 1.10.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191793-4.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUSIEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VAALI JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSIERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUSIEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VAALI JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191793-3.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 31.8.2019OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 31.8.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191793-2.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191793-1.HTMTarkastuslautakunta 24.09.2019 / SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PÄIVITTÄMINENSIDONNAISUUSILMOITUSTEN PÄIVITTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191789-9.HTMTarkastuslautakunta 24.09.2019 / TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2019TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191789-8.HTMTarkastuslautakunta 24.09.2019 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021 JA TYÖOHJELMA VUODELLE 2019TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021 JA TYÖOHJELMA VUODELLE 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191789-7.HTMTarkastuslautakunta 24.09.2019 / TEKNISEN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUSTEKNISEN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191789-6.HTMTarkastuslautakunta 24.09.2019 / SIVISTYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUSSIVISTYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191789-5.HTMTarkastuslautakunta 24.09.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191789-4.HTMTarkastuslautakunta 24.09.2019 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN RAPORTIT OMILTA VASTUUALUEILTAANTARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN RAPORTIT OMILTA VASTUUALUEILTAANhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191789-3.HTM