DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 26.02.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181696-5.HTMKunnanhallitus 26.02.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181696-4.HTMKunnanhallitus 26.02.2018 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 7. - 20.2.2018KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 7. - 20.2.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181696-3.HTMKunnanhallitus 26.02.2018 / IT-ASIANTUNTIJAN TOIMEN PERUSTAMINENIT-ASIANTUNTIJAN TOIMEN PERUSTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181696-2.HTMKunnanhallitus 26.02.2018 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181696-1.HTMSivistyslautakunta 21.02.2018 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181695-10.HTMSivistyslautakunta 21.02.2018 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET AJALLA 16.11.2017 - 14.02.2018SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET AJALLA 16.11.2017 - 14.02.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181695-9.HTMSivistyslautakunta 21.02.2018 / KIRJASTOVIRKAILIJAN TOIMEN MUUTTAMINEN INFORMAATIKON TOIMEKSIKIRJASTOVIRKAILIJAN TOIMEN MUUTTAMINEN INFORMAATIKON TOIMEKSIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181695-8.HTMSivistyslautakunta 21.02.2018 / ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPIKIRJAHANKINNAT LV. 2018-2019 JA 2019-2020ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPIKIRJAHANKINNAT LV. 2018-2019 JA 2019-2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181695-7.HTMSivistyslautakunta 21.02.2018 / PEDAGOGINEN SUUNNITELMAPEDAGOGINEN SUUNNITELMAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181695-6.HTMSivistyslautakunta 21.02.2018 / KOKKOLAN RAHKOSEN ALUEEN 7-9 -VUOSILUOKKIEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN / SOPIMUKSEN JATKAMINENKOKKOLAN RAHKOSEN ALUEEN 7-9 -VUOSILUOKKIEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN / SOPIMUKSEN JATKAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181695-5.HTMSivistyslautakunta 21.02.2018 / LUKION TUNTIKEHYS LUKUVUODELLE 2018-2019LUKION TUNTIKEHYS LUKUVUODELLE 2018-2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181695-4.HTMSivistyslautakunta 21.02.2018 / PERUSOPETUKSEN TUNTIKEHYKSET LUKUVUODELLE 2018-2019PERUSOPETUKSEN TUNTIKEHYKSET LUKUVUODELLE 2018-2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181695-3.HTMSivistyslautakunta 21.02.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181695-2.HTMSivistyslautakunta 21.02.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181695-1.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 10.1. - 6.2.2018KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 10.1. - 6.2.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-15.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEET VUONNA 2017VALTUUTETTUJEN ALOITTEET VUONNA 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-9.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2017KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-8.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEN 2018 KUTSUNTOJA VARTENEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEN 2018 KUTSUNTOJA VARTENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-7.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / YHTEISTYÖSOPIMUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTA- JA SOTEUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUVAIHEEN VALMISTELUTYÖSTÄYHTEISTYÖSOPIMUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTA- JA SOTEUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUVAIHEEN VALMISTELUTYÖSTÄhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-6.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KUNNAN TUKI TUETTUUN MAKSULLISEEN LOMITTAJA-APUUN VUONNA 2018KUNNAN TUKI TUETTUUN MAKSULLISEEN LOMITTAJA-APUUN VUONNA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-5.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / TÄYTTÖLUPA/LOMATOIMEN OSASTOTÄYTTÖLUPA/LOMATOIMEN OSASTOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-4.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / VALINNANVAPAUSPILOTTIVALINNANVAPAUSPILOTTIhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-3.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / IT-ASIANTUNTIJAN TOIMEN PERUSTAMINENIT-ASIANTUNTIJAN TOIMEN PERUSTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-2.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-1.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / TIELIIKENNEVALITUSTIELIIKENNEVALITUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-10.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / TOHOLAMMIN KUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KÄSITTELYTILANNETOHOLAMMIN KUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KÄSITTELYTILANNEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-11.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE 12.2.2018LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE 12.2.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-13.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN OHJEISTUS VUODEN 2017 HENKILÖSTÖRAPORTISTATARKASTUSLAUTAKUNNAN OHJEISTUS VUODEN 2017 HENKILÖSTÖRAPORTISTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-12.HTMKunnanhallitus 12.02.2018 / KUNNANVALTUUSTON 22.1.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 22.1.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181694-14.HTM