DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211888-3.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211888-2.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211888-1.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINENKUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211888-4.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / PÄÄOMASIJOITUS TOHOLAMMIN ENERGIA OY:ÖÖNPÄÄOMASIJOITUS TOHOLAMMIN ENERGIA OY:ÖÖNhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211888-5.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU 2020 - 2022TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU 2020 - 2022http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211888-6.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / POIKKEUKSELLISIA OPETUSJÄRJESTELYJÄ KOSKEVA LISÄYS TOHOLAMMIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖNPOIKKEUKSELLISIA OPETUSJÄRJESTELYJÄ KOSKEVA LISÄYS TOHOLAMMIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖNhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211888-7.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / VALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIATVALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211888-10.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2020KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211888-8.HTMKunnanvaltuusto 22.02.2021 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEET VUONNA 2020VALTUUTETTUJEN ALOITTEET VUONNA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211888-9.HTMKeskusvaalilautakunta 16.02.2021 / VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN EHDOKASHAKEMUSTEN VASTAANOTTOJÄRJESTELYT JA KUULUTUKSEN JULKAISEMINENVUODEN 2021 KUNTAVAALIEN EHDOKASHAKEMUSTEN VASTAANOTTOJÄRJESTELYT JA KUULUTUKSEN JULKAISEMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211886-1.HTMKeskusvaalilautakunta 16.02.2021 / VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN KOTIMAAN YLEISEEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN JA KOTIÄÄNESTYKSEENVAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN KOTIMAAN YLEISEEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN JA KOTIÄÄNESTYKSEENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211886-4.HTMKeskusvaalilautakunta 16.02.2021 / ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN / DELEGOINTIPÄÄTÖS TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017 - 31.5.2021ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN / DELEGOINTIPÄÄTÖS TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211886-5.HTMKeskusvaalilautakunta 16.02.2021 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211886-6.HTMKeskusvaalilautakunta 16.02.2021 / KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017 - 31.5.2021KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211886-7.HTMKeskusvaalilautakunta 16.02.2021 / TIEDOTTAMINEN KUNNAN ALUEELLA OLEVISTA ÄÄNESTYSPAIKOISTA KUNTAVAALEISSA 2021TIEDOTTAMINEN KUNNAN ALUEELLA OLEVISTA ÄÄNESTYSPAIKOISTA KUNTAVAALEISSA 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211886-3.HTMKeskusvaalilautakunta 16.02.2021 / KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUKSET KUNTAVAALIEN 2021 AIKANAKESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUKSET KUNTAVAALIEN 2021 AIKANAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211886-2.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-23.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 13.1. - 10.2.2021KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 13.1. - 10.2.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-22.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLELAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-21.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEET VUONNA 2020VALTUUTETTUJEN ALOITTEET VUONNA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-20.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JA PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN SEKÄ ERÄIHIN MUIHIN LAKEIHIN TEHTÄVISTÄ MUUTOKSISTA SOTE-UUDISTUKSESTA JOHTUEN (SOTE100)LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JA PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN SEKÄ ERÄIHIN MUIHIN LAKEIHIN TEHTÄVISTÄ MUUTOKSISTA SOTE-UUDISTUKSESTA JOHTUEN (SOTE100)http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-15.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / VALTIONOSUUDET 2021VALTIONOSUUDET 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-14.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / KUNTALAISALOITE / KERTTULAN KENTÄN JATKOMAHDOLLISUUDETKUNTALAISALOITE / KERTTULAN KENTÄN JATKOMAHDOLLISUUDEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-18.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTASAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-17.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEN 2021 KUTSUNTOJA VARTENEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEN 2021 KUTSUNTOJA VARTENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-16.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2020KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-19.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / POIKKEUKSELLISIA OPETUSJÄRJESTELYJÄ KOSKEVA LISÄYS TOHOLAMMIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖNPOIKKEUKSELLISIA OPETUSJÄRJESTELYJÄ KOSKEVA LISÄYS TOHOLAMMIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖNhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-13.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / YLEISURHEILUKENTÄN SUUNNITELMIEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINENYLEISURHEILUKENTÄN SUUNNITELMIEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-6.HTMKunnanhallitus 15.02.2021 / RAKENNETUN KIINTEISTÖN OSTAMINEN OSOITTEESTA JUUSTOTIE 41 (849-401-71-53)RAKENNETUN KIINTEISTÖN OSTAMINEN OSOITTEESTA JUUSTOTIE 41 (849-401-71-53)http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20211887-5.HTM