DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / TOHOLAMMIN KUNTASTRATEGIA 2018 -2022TOHOLAMMIN KUNTASTRATEGIA 2018 -2022http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181719-2.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181719-1.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / LAUSUNTO PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ 2019 JA EHDOTUKSESTA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2020-2021LAUSUNTO PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ 2019 JA EHDOTUKSESTA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2020-2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181719-3.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181719-9.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181719-8.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 13.6. - 14.8.2018KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 13.6. - 14.8.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181719-7.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / TIETOHALLINTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN PERUSTAMINENTIETOHALLINTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN PERUSTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181719-4.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / TERVETULIAISPAKETTI TOHOLAMMILLE MUUTTAVILLE ASUKKAILLETERVETULIAISPAKETTI TOHOLAMMILLE MUUTTAVILLE ASUKKAILLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181719-5.HTMKunnanhallitus 20.08.2018 / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE 20.8.2018LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE 20.8.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181719-6.HTMSivistyslautakunta 04.07.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181720-11.HTMSivistyslautakunta 04.07.2018 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181720-10.HTMSivistyslautakunta 04.07.2018 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET AJALLA 16.05. - 28.06.2018SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET AJALLA 16.05. - 28.06.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181720-9.HTMSivistyslautakunta 04.07.2018 / TOHOLAMMIN LUKION OPISKELIJAKULJETUKSETTOHOLAMMIN LUKION OPISKELIJAKULJETUKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181720-8.HTMSivistyslautakunta 04.07.2018 / KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINENKOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181720-7.HTMSivistyslautakunta 04.07.2018 / LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (NRO 0001)LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (NRO 0001)http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181720-6.HTMSivistyslautakunta 04.07.2018 / LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (NRO 0019)LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (NRO 0019)http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181720-5.HTMSivistyslautakunta 04.07.2018 / LUOKANOPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA (NRO 0019)LUOKANOPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA (NRO 0019)http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181720-4.HTMSivistyslautakunta 04.07.2018 / LUOKANOPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA (NRO 0003)LUOKANOPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA (NRO 0003)http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181720-3.HTMSivistyslautakunta 04.07.2018 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181720-2.HTMSivistyslautakunta 04.07.2018 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181720-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 26.06.2018 / TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2018TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181718-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 26.06.2018 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/LYLYN PISARA OY/TOIMISTO- JA TUOTEKEHITYSTILOJEN LAAJENNUSRAKENNUSLUPAHAKEMUS/LYLYN PISARA OY/TOIMISTO- JA TUOTEKEHITYSTILOJEN LAAJENNUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181718-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 26.06.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181718-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 26.06.2018 / RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 9.3. - 19.6.2018RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 9.3. - 19.6.2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181718-3.HTMKunnanhallitus 19.06.2018 / PUITESOPIMUS KLKH 130 ICT-LAITTEIDEN LEASINGRAHOITUS JA ELINKAARENHALLINTAPALVELUTPUITESOPIMUS KLKH 130 ICT-LAITTEIDEN LEASINGRAHOITUS JA ELINKAARENHALLINTAPALVELUThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181716-3.HTMKunnanhallitus 19.06.2018 / PÄÄLLYSTYSTÖIDEN KAUSISOPIMUS VUOSILLE 2018 - 2020PÄÄLLYSTYSTÖIDEN KAUSISOPIMUS VUOSILLE 2018 - 2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181716-2.HTMKunnanhallitus 19.06.2018 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181716-1.HTMKunnanhallitus 19.06.2018 / INVESTOINTIOSAN MÄÄRÄRAHAN SIIRTO INVESTOINTIOSAN MÄÄRÄRAHAN SIIRTO http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181716-4.HTMKunnanhallitus 19.06.2018 / POIKKEAMISHAKEMUSPOIKKEAMISHAKEMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181716-5.HTMKunnanhallitus 19.06.2018 / METSÄN MYYNTI 2018 - 2019METSÄN MYYNTI 2018 - 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20181716-6.HTM