DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 07.12.2020 / SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PÄIVITTÄMINEN / TIEDOTTAMINEN VALTUUSTOLLESIDONNAISUUSILMOITUSTEN PÄIVITTÄMINEN / TIEDOTTAMINEN VALTUUSTOLLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201877-6.HTMKunnanvaltuusto 07.12.2020 / HALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT LISÄYKSET JA TARKENNUKSET TEKNISEN OSASTON OSALTAHALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT LISÄYKSET JA TARKENNUKSET TEKNISEN OSASTON OSALTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201877-5.HTMKunnanvaltuusto 07.12.2020 / VALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIATVALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201877-7.HTMKunnanvaltuusto 07.12.2020 / VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2025VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2025http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201877-4.HTMKunnanvaltuusto 07.12.2020 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201877-3.HTMKunnanvaltuusto 07.12.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201877-2.HTMKunnanvaltuusto 07.12.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201877-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 26.11.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201875-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 26.11.2020 / RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201875-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 26.11.2020 / SUOSTUMUKSEN MYÖNTÄMINEN LIIKENNEMERKEILLE LYLYNEVAN TIEHOITOKUNNALLESUOSTUMUKSEN MYÖNTÄMINEN LIIKENNEMERKEILLE LYLYNEVAN TIEHOITOKUNNALLEhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201875-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 26.11.2020 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201875-1.HTMKunnanhallitus 23.11.2020 / LAUSUNTO PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ 2021 JA EHDOTUKSESTA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2022-2023LAUSUNTO PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ 2021 JA EHDOTUKSESTA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2022-2023http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201871-3.HTMKunnanhallitus 23.11.2020 / VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2025VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2025http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201871-2.HTMKunnanhallitus 23.11.2020 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201871-1.HTMKunnanhallitus 23.11.2020 / KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOJEN TOIMINTA-AVUSTUS VUODELLE 2021KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOJEN TOIMINTA-AVUSTUS VUODELLE 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201871-8.HTMKunnanhallitus 23.11.2020 / KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOJEN KOLMOISSIJALAINOJEN KORKO VUODELLE 2021KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOJEN KOLMOISSIJALAINOJEN KORKO VUODELLE 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201871-7.HTMKunnanhallitus 23.11.2020 / HALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT LISÄYKSET JA TARKENNUKSET TEKNISEN OSASTON OSALTAHALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT LISÄYKSET JA TARKENNUKSET TEKNISEN OSASTON OSALTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201871-6.HTMKunnanhallitus 23.11.2020 / KAUSTISEN SEUTUKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2023KAUSTISEN SEUTUKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2023http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201871-4.HTMKunnanhallitus 23.11.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201871-11.HTMKunnanhallitus 23.11.2020 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201871-10.HTMKunnanhallitus 23.11.2020 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 21.10. - 17.11.2020KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 21.10. - 17.11.2020http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201871-9.HTMKunnanhallitus 23.11.2020 / MÄÄRÄALOJEN MYYNTI VESTIAN LAJITTELUPIHAN RAKENTAMISEKSI, JUUSTOTIE 31MÄÄRÄALOJEN MYYNTI VESTIAN LAJITTELUPIHAN RAKENTAMISEKSI, JUUSTOTIE 31http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201871-5.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / HALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSETHALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSEThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201867-9.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS JA -SUUNNITELMAALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS JA -SUUNNITELMAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201867-6.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT TARKENNUKSET SÄHKÖISESTÄ KOKOUSMENETTELYSTÄ KUNNAN TOIMIELINTEN KOKOUKSISSAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT TARKENNUKSET SÄHKÖISESTÄ KOKOUSMENETTELYSTÄ KUNNAN TOIMIELINTEN KOKOUKSISSAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201867-8.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ 1.6.2021 ALKAVALLA VALTUUSTOKAUDELLAVALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ 1.6.2021 ALKAVALLA VALTUUSTOKAUDELLAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201867-7.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / VALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIATVALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201867-10.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201867-5.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201867-4.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20201867-3.HTM