DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, PÖYTÄKIRJAN JA KH:N ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 1.6.2019 - 31.5.2021KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, PÖYTÄKIRJAN JA KH:N ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 1.6.2019 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-4.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 30 - 34KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 30 - 34http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-3.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 30.4.2019OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 30.4.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-2.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-1.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / KUNNANVALTUUSTON 10.6.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 10.6.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-12.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-13.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-14.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 9.5. - 11.6.2019KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 9.5. - 11.6.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-11.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / METSÄTOIMIKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021METSÄTOIMIKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-6.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / PALKKATOIMIKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021PALKKATOIMIKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-7.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-10.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / TOHOLAMMIN VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAN TOIMIKAUDEN LOPPUUN 31.5.2021TOHOLAMMIN VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAN TOIMIKAUDEN LOPPUUN 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-9.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTAAN 1.6.2019 -31.5.2021TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTAAN 1.6.2019 -31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-8.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 - 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191783-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.06.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191785-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.06.2019 / RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJA PÄÄTÖKSET AJALTA 11.12.2018 - 31.5.2019RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJA PÄÄTÖKSET AJALTA 11.12.2018 - 31.5.2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191785-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.06.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/PENTTI POLSO/LOMARAKENNUSRAKENNUSLUPAHAKEMUS/PENTTI POLSO/LOMARAKENNUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191785-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.06.2019 / RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ RITVA JA ALLAN KAUPPINEN SEKÄ MARJA JA RAUNO KOSKI/LOMARAKENNUSRAKENNUSLUPAHAKEMUS/ RITVA JA ALLAN KAUPPINEN SEKÄ MARJA JA RAUNO KOSKI/LOMARAKENNUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191785-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.06.2019 / YSL 115 A §:N MUKAINEN ILMOITUS/MAATALOUSYHTYMÄ VEHKOJA MARJO, MARKKU JA MIKAYSL 115 A §:N MUKAINEN ILMOITUS/MAATALOUSYHTYMÄ VEHKOJA MARJO, MARKKU JA MIKAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191785-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.06.2019 / OSUUSKUNTA MAITOKOLMION YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSOSUUSKUNTA MAITOKOLMION YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191785-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 11.06.2019 / RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191785-1.HTMKunnanvaltuusto 10.06.2019 / TOHOLAMMIN VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAN TOIMIKAUDEN LOPPUUN 31.5.2021TOHOLAMMIN VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAN TOIMIKAUDEN LOPPUUN 31.5.2021http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191778-12.HTMKunnanvaltuusto 10.06.2019 / KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENKESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191778-11.HTMKunnanvaltuusto 10.06.2019 / VALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIATVALTUUTETTUJEN ESILLE OTTAMAT ASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191778-18.HTMKunnanvaltuusto 10.06.2019 / KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITEET VUONNA 2017KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITEET VUONNA 2017http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191778-17.HTMKunnanvaltuusto 10.06.2019 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191778-4.HTMKunnanvaltuusto 10.06.2019 / JÄRJESTÄYTYMISASIATJÄRJESTÄYTYMISASIAThttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191778-3.HTMKunnanvaltuusto 10.06.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191778-2.HTMKunnanvaltuusto 10.06.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191778-1.HTMKunnanvaltuusto 10.06.2019 / VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS http://dynastyweb.kase.fi:80/toholampi/kokous/20191778-6.HTM