Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TOIMIKAUDELLA 1.8.2021 - 31.5.2025 SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
3   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
4   KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN JA MUUN TARVITTAVAN HENKILÖSTÖN OTTAMINEN TOIMIKAUDELLE 1.8.2021 - 31.5.2025
5   ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN / DELEGOINTIPÄÄTÖS TOIMIKAUDELLE 1.8.2021 - 31.5.2025
6   KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN JA KOKOUSAIKA JA -PAIKKA TOIMIKAUDELLA 1.8.2021 - 31.5.2025
7   KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET ALUEVAALEISSA 2022
8   VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN KOTIMAAN YLEISEEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN JA KOTIÄÄNESTYKSEEN ALUEVAALEISSA 2022
9 TIEDOTTAMINEN KUNNAN ALUEELLA OLEVISTA ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA ALUEVAALEISSA 2022
10   VUODEN 2022 ALUEVAALIEN ULKOMAINONTA
11   TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
12   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Keskitalo Helena puheenjohtaja
Rautiainen Mauri varapuheenjohtaja
Hopeavuori Dagny jäsen
Lappi Seppo jäsen
Rimpioja Katja jäsen, pöytäkirjanpitäjä § 4-5
Pelkonen Jaana pöytäkirjanpitäjä 1-3, 6-12