Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
3   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
4 KANTELU SUUNNITTELUTARVEMENETTELYSTÄ TUULIVOIMARAKENTAMISESSA
5   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Tuikka Jarmo puheenjohtaja
Etelämäki Anne varapuheenjoht.
Hirvinen Juha jäsen
Isosaari-Pollari Sari jäsen
Lankinen Minna jäsen
Olkkola Antero jäsen
Jylhä Pia pöytäkirjanpitäjä
Lerssi Juha esittelijä