Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
73   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
74   Pöytäkirjantarkastajien valinta
75   Valtuuston kokousajat toimikaudella 2021-2025
76   Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta vuosille 2021-2025
77   Tarkastuslautakunnan vaali 2021-2025
78   Keskusvaalilautakunnan vaali 2021-2025
79   Kunnanhallituksen vaali 2021-2023
80   Sivistyslautakunnan vaali 2021-2025
81   Teknisen lautakunnan vaali 2021-2025
82   Jäsenten valinta maaseutulautakuntaan kaudelle 2021-2025
83   Kansalaisopiston johtokunnan vaali 2021-2025
84   Kunnan edustajien vaali kuntayhtymiin toimikaudelle 2021-2025
85   Jäsenten valinta seutuvaltuustoon toimikaudelle 2021-2023
86   Käräjäoikeuden lautamiehen vaali 2021-2023
87   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali 2021-2025
88   Pohjanmaan jätelautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaali 2021-2025
89   Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen vaali 2021-2025
90   Edustajan valinta kuntaliiton kuntapäiville
91   OAJ:n Vetelin paikallisyhdistyksen ehdotus koronakompensaatiosta opettajille
92   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset
93   Tiedoksi saatettavat asiat
94   Kunnanjohtajan katsaus
95 Löytönevan tuulivoimahankkeen yleiskaavoitus
96 Osayleiskaavan laatiminen
97   Muutokset ja lisäykset hallintosääntöön

Osallistuja Tehtävä
Torppa Jussi pj.
Åivo Ilpo vpj.
Haukilahti Hannu jäsen
Heikkilä Merja jäsen
Järvelä Johanna jäsen
Leivo-Rintakorpi Tuija jäsen
Pihlajamaa Arto jäsen
Lassila Erkki kvalt. pj.
Mäkelä Jari kvalt. I vpj.
Jyrkkä Hannu esittelijä
Myllymäki Jyri pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanvirasto ja www.veteli.fi  
Alkaen 02.07.2021 09:00