Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
20   Pöytäkirjantarkastajien valinta
21   Valtuuston puheenjohtajiston vaali
22   Valtuuston kokousajat toimikaudella 2021-2025
23   Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta vuosille 2021-2025
24   Tarkastuslautakunnan vaali 2021-2025
25   Keskusvaalilautakunnan vaali 2021-2025
26   Kunnanhallituksen vaali 2021-2023
27   Sivistyslautakunnan vaali 2021-2025
28   Teknisen lautakunnan vaali 2021-2025
29   Jäsenten valinta maaseutulautakuntaan kaudelle 2021-2025
30   Kansalaisopiston johtokunnan vaali 2021-2025
31   Kunnan edustajien vaali kuntayhtymiin toimikaudelle 2021-2025
32   Jäsenten valinta seutuvaltuustoon toimikaudelle 2021-2023
33   Käräjäoikeuden lautamiehen vaali 2021-2023
34   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali 2021-2025
35   Pohjanmaan jätelautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaali 2021-2025
36   Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen vaali 2021-2025
37   Edustajan valinta kuntaliiton kuntapäiville
38   Muutokset ja lisäykset hallintosääntöön
39 Osayleiskaavan laatiminen
40   Valtuutettujen kirjalliset aloitteet
41   Tiedoksi saatettavat asiat
42   Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakunnan jäsenten vaali
43   Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnan jäsenten vaali

Osallistuja Tehtävä
Haukilahti Hannu jäsen
Heikkilä Merja jäsen
Järvelä Johanna jäsen
Koivumäki Pekka jäsen
Lassila Erkki jäsen
Lassila Niko jäsen
Leivo-Rintakorpi Tuija jäsen
Mikkola Jussi jäsen
Mäkelä Jari jäsen
Nisula Jukka jäsen
Pajukangas Miika jäsen
Palohuhta Tapio jäsen
Palosaari Petteri jäsen
Saarela Hannu jäsen
Saari Petri jäsen
Torppa Hannes jäsen
Torppa Jussi jäsen
Tuominen Tarja jäsen
Åivo Ilpo jäsen
Huusko Riitta varajäsen
Korpela Reino varajäsen
Pollari Kari varajäsen
Jyrkkä Hannu kunnanjohtaja
Myllymäki Jyri pöytäkirjanpitäjä
Keltti-Heikkilä Maria sivistysjohtaja

Nähtävilläolo  
Kunnanvirasto ja www.veteli.fi  
Alkaen 16.08.2021 09:00