Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
108   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
109   Pöytäkirjantarkastajien valinta
110   Lausunnon antaminen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä
111   Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen
112 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021
113   Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024
114   Lausunnon antaminen Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston (Kokkola, Halsua) ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvän 400 kV:n voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
115   Kunnanhallituksen edustajien valinta lauta- ja johtokuntiin kunnanhallituksen toimikaudelle
116   Kunnan edustajien valinta osakeyhtiöihin ja kiinteistöosakeyhtiöihin kunnanhallituksen toimikaudelle
117   Kunnan edustajien valinta eri yhteisöihin ja toimielimiin kunnanhallituksen toimikaudelle
118   Kunnan työryhmien ja toimikuntien valinta kunnanhallituksen toimikaudelle
119   Työnantajan edustajien valinta yhteistyöryhmään kunnanhallituksen toimikaudelle
120   Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Keski-Pohjanmaan maakuntaviestityöryhmään vuosille 2021-2025
121   Keihäänheittäjä Janne Läspän muistaminen
122   Syksyn alustava kokousaikataulu
123   Etuosto-oikeuden käyttö kiinteistönluovutuksissa
124   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset
125   Tiedoksi saatettavat asiat
126   Kunnanjohtajan katsaus

Osallistuja Tehtävä
Torppa Jussi pj.
Haukilahti Hannu vpj.
Järvelä Johanna jäsen
Klemola Hilkka jäsen
Lassila Erkki jäsen
Tuominen Tarja jäsen
Åivo Ilpo jäsen
Saari Petri valt. pj.
Leivo-Rintakorpi Tuija valt. vpj.
Palosaari Petteri valt. II vpj.
Jyrkkä Hannu esittelijä
Myllymäki Jyri pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanvirasto ja www.veteli.fi  
Alkaen 06.09.2021 09:00