Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
49   Tiedoksi saatettavat asiat
50   Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
51   Esi- ja perusopetuksen sekä lukion lukuvuosisuunnitelmat ja poikkeusolojen suunnitelmat
52   Asia ei ole julkinen
53   Asia ei ole julkinen
54   Asia ei ole julkinen
55   Katsaus sivistyslautakunnan toimialaan
56   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Torppa Hannes pj.
Palohuhta Tapio vpj.
Klemola Hilkka jäsen
Läspä Kirsi jäsen
Pajukangas Miika jäsen
Sevola Silva jäsen
Lassila Erkki khall.ed.
Huusko Anni nu.valt.ed.
Jyrkkä Hannu kunnanjohtaja
Keltti-Heikkilä Maria esittelijä

Nähtävilläolo  
Kunnanvirasto ja www.veteli.fi  
Alkaen 20.09.2021 09:00