Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
135   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
136   Pöytäkirjantarkastajien valinta
137 Lausunto Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiasta 2040 ja maakuntaohjelmasta 2022-2025
138 Lausunto Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta
139 Lausunto Keski-Pohjanmaan maakunnan siirtymäsuunnitelmaluonnoksesta vähähiiliseen energiatalouteen
140 Lausunto Keliber Technology Oy:n osayleiskaavaluonnoksista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmista
141   IT-tuen osto KaseNet Oy:ltä vuonna 2022
142   Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laadinta
143   Kansalaisopiston johtokunnan vaali 2021-2025
144   Nopeusrajoitusten alentaminen vt 13:lla Vetelin kuntakeskuksen alueella
145   Etuosto-oikeuden käyttö kiinteistönluovutuksissa
146   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset
147   Tiedoksi saatettavat asiat
148   Monitoimilaitteiden hankinta
149   Kunnanjohtajan katsaus

Osallistuja Tehtävä
Torppa Jussi pj.
Haukilahti Hannu vpj.
Järvelä Johanna jäsen
Klemola Hilkka jäsen
Lassila Erkki jäsen
Tuominen Tarja jäsen
Åivo Ilpo jäsen
Saari Petri valt. pj.
Leivo-Rintakorpi Tuija valt. vpj.
Koskimäki Saana NUVA edustaja
Jyrkkä Hannu esittelijä
Myllymäki Jyri pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanvirasto ja www.veteli.fi  
Alkaen 27.09.2021 09:00