Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
57   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
58   Pöytäkirjantarkastajien valinta
59   Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
60   Tiedoksi saatettavat asiat
61   Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2022
62   Irtohoitopäivät
63   Muut mahdolliset asiat
64   Irtisanoutuminen/Päivi Westerholm

Osallistuja Tehtävä
Torppa Hannes pj.
Palohuhta Tapio vpj.
Klemola Hilkka jäsen
Läspä Kirsi jäsen
Mikkola Jussi jäsen
Pajukangas Miika jäsen
Sevola Silva jäsen
Lassila Erkki khall.ed.
Huusko Anni nu.valt.ed.
Keltti-Heikkilä Maria esittelijä

Nähtävilläolo  
Kunnantoimisto ja www.veteli.fi  
Alkaen 02.11.2021 09:00