Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
150   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
151   Pöytäkirjantarkastajien valinta
152 Löytönevan tuulivoimahankkeen yleiskaavoitus
153   Kunnan edustajan valinta Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitukseen
154   Vuoden 2022 aluevaalien äänestyspaikat ja ennakkoäänestyksen järjestäminen
155   Vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen
156   Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
157   Saatavat 30.9.2021
158   Etuosto-oikeus / Kiinteistö Oy Kainunkeitaan osakkeet
159   Etuosto-oikeuden käyttö kiinteistönluovutuksissa
160   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset
161   Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
162   Tiedoksi saatettavat asiat
163   Kunnanjohtajan katsaus
164   Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laadinta

Osallistuja Tehtävä
Torppa Jussi pj.
Haukilahti Hannu vpj.
Järvelä Johanna jäsen
Klemola Hilkka jäsen
Lassila Erkki jäsen
Tuominen Tarja jäsen
Åivo Ilpo jäsen
Lassila Niko varajäsen
Palohuhta Tapio varajäsen
Saari Petri valt. pj.
Leivo-Rintakorpi Tuija valt. vpj.
Jyrkkä Hannu esittelijä
Myllymäki Jyri pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanvirasto ja www.veteli.fi  
Alkaen 08.11.2021 09:00