Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
173   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
174   Pöytäkirjantarkastajien valinta
175   Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laadinta
176   Lausunnon antaminen Pohjanmaan jätelautakunnalle vuoden 2022 jätetaksaehdotuksesta
177   Vuoden yrittäjän ja vuoden maaseutuyrittäjän nimeäminen
178   Elinvoimatyöryhmän nimeäminen
179   Etuosto-oikeuden käyttö kiinteistönluovutuksissa
180   Asia ei ole julkinen
181   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset
182   Tiedoksi saatettavat asiat
183   Väliaikaisten varajäsenten nimeäminen keskusvaalilautakuntaan
184   Kunnanjohtajan katsaus

Osallistuja Tehtävä
Torppa Jussi pj.
Haukilahti Hannu vpj.
Järvelä Johanna jäsen
Klemola Hilkka jäsen
Lassila Erkki jäsen
Tuominen Tarja jäsen
Åivo Ilpo jäsen
Saari Petri valt. pj.
Leivo-Rintakorpi Tuija valt. vpj.
Jyrkkä Hannu esittelijä
Myllymäki Jyri pöytäkirjanpitäjä
Uusitalo Tero Tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
Kunnanvirasto ja www.veteli.fi  
Alkaen 07.12.2021 09:00