Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
3   Vaasan hallinto-oikeus päätökset dnro 20177/2020 ja 20091/2021
4   Vaasan hallinto-oikeus päätös dnro 20256/2020
5   Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Jylkkä (Kalajoki) - Alajärvi 2x400+110 kilovoltin voimajohtohanke
6   Mt 18046 Koulutie ja mt 18048 Kirkkotanhua muuttaminen kaduksi
7   Määrärahojen siirto Hallinto- ja laitosrakennukset 2021
8   Jäsenten valinta maaseutulautakuntaan kaudelle 2021-2025
9   Kutsuntalautakunnan edustajien nimeäminen
10   Työryhmän nimeäminen Suojalan kiinteistön kehittämiseksi
11 Löytönevan tuulivoimahankkeen yleiskaavoitus
12 Saatavat 31.12.2021
13   Saatavien poisto kunnan kirjanpidosta
14   Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohje
15   Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjät vuodelle 2022
16   Pitkäkoski Oy:n pääomittaminen
17   Etuosto-oikeuden käyttö kiinteistönluovutuksissa
18   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset
19   Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
20   Kevään alustava kokousaikataulu
21   Tiedoksi saatettavat asiat
22   Edustajien nimeäminen Keski-Pohjanmaan Ohjaamon ohjausryhmään
23   Kunnanjohtajan katsaus

Osallistuja Tehtävä
Torppa Jussi pj.
Haukilahti Hannu vpj.
Järvelä Johanna jäsen
Klemola Hilkka jäsen
Lassila Erkki jäsen
Tuominen Tarja jäsen
Åivo Ilpo jäsen
Lassila Niko varajäsen
Palohuhta Tapio varajäsen
Saari Petri valt. pj.
Leivo-Rintakorpi Tuija valt. vpj.
Palosaari Petteri valt. II vpj.
Koskimäki Saana NUVA edustaja
Jyrkkä Hannu esittelijä
Myllymäki Jyri pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanvirasto ja www.veteli.fi  
Alkaen 17.01.2022 09:00