Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Vetelin kunnan sähkönhankinta
4   Ympäristövalvonnan vuosiraportti 2021
5   Rakennusvalvonnan vuosiraportti 2021
6   Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022
7   Kiinteistöjen ja Vetelin Vesi Oy:n varallaolo
8   Valvontaohjelma vuodelle 2022
9   Maaperät kuntoon-ohjelman järjestämiskohteen kuuleminen
10   Räyringinjärven tulevien vesien vesistötarkkailu
11   Tiedoksi saatettavat asiat
12   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Saarela Hannu pj.
Korkeasaari Pirjo jäsen
Korpela Reino jäsen
Leppävuori Riitta jäsen
Nissilä Risto jäsen
Haukilahti Hannu khall.ed.
Torppa Jussi khall pj.
Jyrkkä Hannu kunnanjohtaja
Uusitalo Tero tekn.joht./siht.
Närhi Pia-Lena ymp.tark.
Alaspää Kimi nuva edustaja
Aho Leila Varajäsen
Tommi Järvelä Varajäsen

Nähtävilläolo  
Kunnantoimisto ja www.veteli.fi  
Alkaen 17.02.2022 09:00