Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Tiedoksi saatettavat asiat
4   Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
5   Tilinpäätös 2021
6   Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano ja laskujen hyväksyjät
7   Virkavaalin vahvistaminen/luokanopettaja Minna Salmela
8   Virkavaalin vahvistaminen/esiopettaja Tuija Myllykangas
9   Virkavaalin vahvistaminen/erityisluokanopettaja Riitta Leppävuori
10   Stipendisäännön päivittäminen
11   Oppilaanohjauksen osa-aikaisen lehtorin työajan muuttaminen ja viran julistaminen avoimesti haettavaksi
12   Tuntijako- ja valinnaisainemuutos, perusopetus
13   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Torppa Hannes pj.
Palohuhta Tapio vpj.
Klemola Hilkka jäsen
Läspä Kirsi jäsen
Mikkola Jussi jäsen
Pajukangas Miika jäsen
Lassila Erkki khall.ed.
Huusko Anni nu.valt.ed.
Jyrkkä Hannu kunnanjohtaja
Keltti-Heikkilä Maria esittelijä
Pilvilampi Asta varajäsen

Nähtävilläolo  
Kunnanvirasto ja www.veteli.fi  
Alkaen 01.03.2022 09:00