Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
3   Tiedoksi saatettavat asiat
4   Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
5   Talousarvion täytäntöönpano-ohje ja käyttösuunnitelma 2022
6   Toiminnan arviointi / syksy 2021
7   Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
8   Vuoden 2022 kuntaosuuksien tarkistus
9   Lukuvuoden 2022-2023 suunnittelu
10   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Saari Petri pj.
Sevola Silva jäsen
Marjusaari Maria-Elisa jäsen
Varila Tero jäsen
Siironen Mirja jäsen
Kytölä Mika jäsen
Järvelä Johanna Khall.ed.
Torppa Jussi Khall.pj
Salo Aino esittelijä

Nähtävilläolo  
Kansalaisopiston toimistossa (Pallotie 15 C17) tiistaina 1.3. 2022 klo 9 - 15 sekä osoitteessa www.veteli.fi