Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   JÄRJESTÄYTYMISASIAT
2   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
4   AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2021-2022
5   ESI- JA PERUSOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2021 - 2022
6   LUKION TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2021 - 2022
7 LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
8 ERITYISLIIKUNTAKORTTI VAMMAISILLE JA PITKÄAIKAISSAIRAILLE
9   KULTTUURIRUUSU 2020
10   SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, PÖYTÄKIRJAN JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 1.8.2021 - 31.5.2025
11   SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET AJALLA 06.05. - 06.10.2021
12   ILMOITUSASIAT
13   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Korhonen Matti puheenjohtaja
Saukko Jarno jäsen, varapj.
Ali-Haapala Minna jäsen
Hotakainen Armi jäsen
Nylander Iida jäsen
Remesaho Laura jäsen
Nurmela Hanna kunnanhall.ed.
Suomala Ville kunnanhall. pj.
Päiviö Eeva esittelijä, pöytäk.pitäjä
Piispanen Leea asiantuntija
Peltokangas Jussi asiantuntija