Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
69   JÄRJESTÄYTYMISASIAT
70 VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2026
71   LOMATOIMEN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄJÄRJESTELYT 1.1.2023 ALKAEN
72   KUNNANHALLITUKSEN KEVÄÄN 2022 KOKOUSAIKATAULU
73 VALTUUSTOALOITE / AJOHARJOITTELURATA JA LIIKENNEKASVATUS
74 VALTUUSTOALOITE / RAKENNA KOTI TOHOLAMMILLE
75   KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOJEN TOIMINTA-AVUSTUS VUODELLE 2022
76   KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOJEN KOLMOISSIJALAINOJEN KORKO VUODELLE 2022
77   MÄÄTTÄLÄN KYLÄTOIMIKUNNAN ESITYS PYSÄKKIKATOKSEN RAKENTAMISESTA
78 TOHOLAMMIN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA KOKONAISVALTAISEN RISKIENHALLINNAN OHJE
79   SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA
80   KUNNANVALTUUSTON 15.11.2021 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
81   LAUTAKUNTIEN, TOIMIKUNTIEN JA VLL:N JOHTOKUNNAN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
82   KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 3.11. - 30.11.2021
83   TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
84   MUUT ASIAT
85 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020
86 TOHOLAMMIN KUNTASTRATEGIA 2022 -2026
87 TOHOLAMMIN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2022 - 2027
88   MAATALOUSLOMITUSPALVELUIDEN HANKINTA TOHOLAMMIN LOMITUSPALVELUILLE
89 HÄRKÄNEVAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

Osallistuja Tehtävä
Suomala Ville puheenjohtaja
Harju Ulla-Riitta jäsen
Kivelä Hannu jäsen
Lintilä Pasi jäsen, vpj.
Nurmela Hanna jäsen
Polso Kaija jäsen
Rimpioja Jukka jäsen
Etelämäki Anne varajäsen § 89
Potila Raija kv:n pj.
Saukko Jarno kv:n I vpj.
Ali-Haapala Virpi kv:n II vpj.
Hillukkala Jukka esittelijä
Törmänen-Lindqvist Anette pöytäkirjanpitäjä
Havia Jussi asiantuntija § 69
Kauppinen Heikki asiantuntija § 69
Välikangas Kati asiantuntija § 70
Kauppinen Minna asiantuntija § 86-87