Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
6   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
7   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
8   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
9   RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN 12.1.2022 § 5 KUMOAMINEN
10   SELVITYSPYYNTÖ SÄHKÖLINJAN SIJAINNISTA
11   LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VASTUUVAKUUTUS
12   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Tuikka Jarmo puheenjohtaja
Etelämäki Anne varapuheenjoht.
Hirvinen Juha jäsen
Isosaari-Pollari Sari jäsen
Lankinen Minna jäsen
Olkkola Antero jäsen
Harju Ulla-Riitta varajäsen
Lintilä Pasi kh:n edustaja
Lerssi Juha esittelijä
Jylhä Pia pöytäkirjanpitäjä