Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
32   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
33   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
34   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
35   YLEISURHEILUKENTÄN PINNOITUSURAKAN HYVÄKSYMINEN
36 TUULIKOLMION KAAVOITUSALOITE TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN LAATIMISEKSI TOHOLAMMIN PITKÄLEHDON ALUEELLE
37   LAUSUNTO KELIBERIN LOUHOSALUEIDEN JA RIKASTAMON OSAYLEISKAAVASTA KOKKOLA, KAUSTINEN JA KRUUNUPYY
38   KIINTEISTÖN 849-401-50-40 HEINNEVA TALVIHARVENNUS- JA OJALINJAHAKKUUTARJOUSTEN KÄSITTELY
39   KIINTEISTÖN 849-401-50-40 HEINNEVA OJITUSSUUNNITELMAN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN
40   TYÖPLUSKUNTA OY:N OSAKKEIDEN HANKKIMINEN
41   ILMOITUS KUNTARAHOITUKSEN LUOTON YLEISTEN EHTOJEN MUUTOKSISTA
42   ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYSJOHTAJAN VIRASTA
43   LAUTAKUNTIEN, TOIMIKUNTIEN JA VLL:N JOHTOKUNNAN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
44   KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 19.1. - 15.2.2022
45   TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
46   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Suomala Ville puheenjohtaja
Lintilä Pasi varapuheenjoht.
Harju Ulla-Riitta jäsen
Kivelä Hannu jäsen
Nurmela Hanna jäsen
Polso Kaija jäsen
Rimpioja Jukka jäsen
Potila Raija kv:n pj.
Saukko Jarno kv:n I vpj.
Ali-Haapala Virpi kv:n II vpj.
Hillukkala Jukka esittelijä, pöytäkirjanpitäjä