Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
13   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
14   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
15   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
16   SÄHKÖINEN PÖYTÄKIRJOJEN ALLEKIRJOITUS KÄYTTÖÖN
17 PALOASEMAN RAKENNUSLUVAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖLLE 849-401-71-53
18   YKSITYISTEIDEN NIMEÄMISPROJEKTI
19   YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMAN YHTEENVETO 2021
20   YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2022
21   RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.11.2021 - 22.2.2022
22   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Tuikka Jarmo puheenjohtaja
Etelämäki Anne varapuheenjohtaja
Hirvinen Juha jäsen
Isosaari-Pollari Sari jäsen
Lankinen Minna jäsen
Olkkola Antero jäsen
Harju Ulla-Riitta varajäsen
Jokitalo Markus esittelijä
Vaaraniemi Pia esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Lintilä Pasi kh:n edustaja
Suomala Ville kh:n pj.