Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  HALSUAN TUULIVOIMAKAAVOJEN KAAVASELOSTUS
  HONKAKANGAS OAS
  HONKAKANKAAN KAAVAEHDOTUS
  VASTINEET UUTEEN EHDOTUSVAIHEESEEN ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN
  ERIÄVÄ MIELIPIDE KOSKELA
  ERIÄVÄ MIELIPIDE
Oheismateriaali
  ARKEOLOGINEN INVENTOINTI
  LUONTOSELVITYS
  MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUS
  METSÄPEURAN SEURANTAOHJELMA
  NATURA-ARVIOINTI
  VALOKUVASOVITTEET JA NÄKYMÄANALYYSI
  VASTINEET EHDOTUSVAIHEEN KUULEMISEEN
  VASTINEET LUONNOSVAIHEEN KUULEMISEEN
  YHTEYSVIRANOMAISEN YVAS
Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa